Дата центрове

Къде са разположени сървърите ни?

ICN.Bg разполага със сървърна база разположена в няколко дата центъра - България, София (ICN DC - Telepoint ).

Детайли и технически характеристики на Българския Дата център

Дата центъра ICN DC - Telepoint e от клас Tier 3 (N+1). Възможност на самостоятелна работа на целия дата център без достъп до националната електрическа мрежа.

Техническите центрове са оборудвани с последни модели маршрутизатори и комутатори CISCO, обновявани периодично. Техниката е монтирана в 19-инчови шкафове (RACK), напълно подсигурена и с независима климатизация, вентилация и електрозахранване:

 • Неограничена индивидуална Интернет свързаност
 • Независими и резервирани телеком и кабелни оптични доставчици
 • Резервирани оптични свързаности по независими физически трасета
 • Резервирани поддържащи системи (захранване, климатизация и др.)
 • Допълнителна охрана със заключващи се телекомуникационни шкафове и клетки
 • Напълно независими (N+1) А и В UPS 220V захранващи системи
 • Напълно независими (N+1) А и В 48V DC
 • А и В Дизел генератори
 • Система за мониторинг на въздуха VESDA
 • Пожароизвестителна и Пожарогасителна системи (FM200 газ)
 • Система за откриване на течове
 • Резервирана (N+1) климатична инсталация с топли и студени редове
 • Система за индивидуално отчитане на потребените мощности
 • 24 часова физическа охрана на сградата
 • Видео наблюдение
 • Система за контрол на достъпа с чип карти
 • 24x7 Съпорт инженер
 • 24x7x365 on-site технически съпорт
 • 24x7x365 потребителски достъп
 • СОТ

Мрежа

Свързаността на ICN.Bg е осигурена от няколко доставчика, като oсновите са Level 3, Interoute, Telehouse и TBC. Interoute има най-голямата и една от най-усъвършенстваните мрежи за пренос на глас и данни в Европа. Оптичната мрежа се състои от 12 пръстена, които свързват 90 града в 24 страни чрез трасе от над 57 000 километра оптични влакна. Тя има капацитет на пренос от един петабит (един милиард мегабита за една секунда).

Мрежата на Интеруут свързва 93 града в 22 държави по оптични кабели. Цялата мрежа е изцяло под контрола и управлението на единно ядро. По протежение на цялата мрежа са инсталирани 48 двойки фиброоптични кабели, което означава, че мрежата има капацитет да пренася над един петабит (един милиард мегабита за секунда) трафик.

World map network

Мрежата на ICN.Bg е част от Българския локален пиъринг, както и има свързаност българската Internet Exchange точка - BIX.BG.

Международните канали са 100% гарантирани и двойно подсигурени за пълна непрекъсваемост чрез наземно (оптично) приемно-предаване. Капацитетът на ICN.Bg мрежата е без шейпъри, което на практика позволява неограничен достъп.

Сигурност и Противопожарна безопасност

Цялата инфраструктура и помещения в Дата центъра на ICN.Bg са под постоянно видео наблюдение, денонощна външна и вътрешна охрана, сензори за движение директно свързани към СОТ. Входът до помещенията е възможен само посредством чип карти за достъп.

Помещенията в Колокейшън центъра са оборудвани с датчици за дим, температура на въздуха във и извън шкафовете (RACK), система за мониторинг на въздуха VESDA и FM200 гасителен агент.

Пожарогасителни инсталации с FM-200

FM-200 се избира при охрана на компютърни зали. Неговата ниска гасителна концентрация от 7% на единица обем за рискове от Клас А, високото му ниво на безопасност за персонала и липсата на токсичност са характеристиките, които правят FM-200 една от най-добрите гасителни агенти. FM-200 е ефективен до 10 сек. след първоначалното пускане. FM-200 има някои значителни предимства в сравнение с алтернативните агенти. Бързото време за изпускане означава, че пламъкът бързо се задушава и гаси. Количеството на щетите, токсичният ефект и разградените продукти от горенето са сведени до минимум.

Характеристики на FM-200:

 • FM-200 (HFC-227ea) е чист газов агент без съдържание на частици или мазни остатъци. Той е произведен според инструкциите на ISO 9002, което гарантира чистотата на продукта.
 • FM-200 не оставя остатъци или мазни наслагвания по деликатните електронни съоръжения и може да бъде премахнат от защитеното пространство чрез вентилация.

Предимства на гасене с FM-200

 • Ниската концентрация на FM-200 означава по-малка видима мъглявост и минимален риск за персонала.
 • Малкото количество на изпуснат агент намалява възможността от свръхналягане в защитения район.
 • Максимална безопасност за работещите поради ниската токсичност.
 • FM-200 е най-ефективен, когато се използва с автоматична детекция, за максимално бързото му вкарване в употреба.
 • Възможност за предпазване от повторно възпламеняване, докато се поддържат нивата на концентрация.

Електрозахранване и Климатизация

Дата център Telepoint използван от ICN.Bg е от клас N+1(Tier 3), което означава че може да работи изцяло без достъп от националната електрическа мрежа в страната. Електрическото захранване е осигурено от 2 независими трафопоста (A и B), които се покриват в реално време от (N+1) A и B UPS 220V AC електрозахранващи системи, които от своя страна са подсигурени от 2 взаимно препокриващи се A и B алтернативни дизел генератори(TEKSAN).

Свръхмощната резервирана EMERSON(N+1) климатична система с конфигурация от топли и студени редове осигурява непрестанна температура в колокейшън центъра от °C 20±2, и влажност от 50±10%. Чистотата на въздуха от осигурена от мощни G4 филтри вградени в климатичните шкафове.

Шкафовете (RACK)

Всички шкафове (RACK) на ICN.Bg разполагат с датчици за измерване на влажността и температурата, както и на самото хардуерно сървърно и мрежово оборудване.

Разположението на сървърните мощности се разпределя във всеки RACK шкаф посредством предварително изчислена схема за по-добро охлаждане, и максимално бързо изхвърляне на топлите вълни. Всеки шкаф е допълнително резервиран, като получава електрозахранване успоредно и от двата електрически кръга на Дата центъра.

Уеб базирана система за мониторинг позволява отдалечено наблюдение в реално време на температурата във всеки шкаф (RACK), както и използваната електрическа мощност. Достъп до системата имат също и клиенти наели шкафове (RACK) или място (footprint) от нас.

Сървърно оборудване

Мощната сървърна база е изградена от високо производителни машини(Supermicro SuperServer). ICN.Bg използва многоядрени процесори i7, Xeon Quad, както и Blade системи(Supermicro SuperBlade), Hardware RAID 1&10, SCSI, SAS, HDD RAID EDITION. Цялото оборудване е тройно подсигурено, а сигурността на данните е осигурена от отдалечени Back-up SAN сървъри. ICN.BG разчита на професионалистите от PERSY за гаранционното обслужване на своите сървъри.

Допълнителни екстри

 • Електронна пропусквателна система за контрол на достъпа до помещенията за разполагане на клиентски съоръжения.
 • DELL конзоли(LCD + клавиатура и мишка) за инсталиране и конфигуриране на новоинсталираните клиентски сървъри
 • KVM-Over-IP за отдалечен достъп до сървърите за инсталация, конфигурация или ремонт
 • SMS управление на колокираното клиентско оборудване
 • Система за отдалечено видео наблюдение

Telepoint Colocation

За Intergenia

Инфраструктурата на Intergenia е разположена в 3 дата центъра (Duesseldorf, Frankfurt/Main, St. Louis/MO) на 2 континента.

Всички сървъри са свързани директно към основния Европейския Gigabit-Backbone. Гръбнак на дата център Intergenia е директно свързаните трасета до най-важните доставчици в Европа (Deutsche Telekom, LambdaNet, Level3 и т.н.). Свързаността се предоставя на базата на няколко топологични пръстена, с цел да се гарантира, че дори и при 100% прекъснатост на мрежата тя ще остане в нормален работен обем.

Повече за нашия дата център можете да научите като свалите ICN.Bg Data Center White Papers.