Plovdiv: Just start to dockerize

Постер: Докер хостинг уъркшоп Plovdiv: Just start to dockerize е практическа работилница, която ще ви представи иновативни за България технологии, а именно платформите Docker и Kubernetes.

Уъркшопът е отворен за всички, които искат да придобият теоретични и практични познания за Docker и Kubernetes технологиите или по-ясно казано, да се запознаят от близо с платформа за лесно и безпроблемно управление на уеб приложения. Продължителността на работилницата ще е 2 часа и за да е максимално полезна, е необходимо носенето на лаптоп, с предварително инсталиран Docker Engine на компютъра или на достъпен Linux сървър. Повече информация за инсталацията тук: https://docs.docker.com.

Docker е платформа с отворен код изградена на базата на Линукс контейнер технологията, която ви позволява да изграждате, доставяте и стартирате разнообразни приложения, изолирайки ги една от друга.

Kubernetesе платформа с отворен код за управление на клъстери, служеща за разполагане, скалиране и поддръжка на приложения, работещи в Линукс контейнери.

Кога и къде

Очакваме ви на 19 май, от 19.00 часа в Дом на културата "Борис Христов", Голяма конферентна зала. Адрес: гр. Пловдив, ул. "Гладстон" 15

Темите, които ще бъдат подробно разгледани на уъркшопа са:

  • Какво е Docker и как работи?
  • Containers vs Image
  • Persistent Storage
  • Docker примери
  • Изграждане на изображение - NodeJS Hello World App
  • Какво е Kubernetes?
  • Ключови понятия - Pods, Replication Controlers, Services, Labels, Selectors
  • Изграждане на първо изображение - NodeJS Hello World App
  • Изграждане на второ изображение - Advanced NodeJS App
  • Scaling Up and Down - Handling thousands of requests with your app automagically

** Носенето на личен лаптоп с Wi-Fi и предварително инсталиран Docker Engine е препоръчително.