Условия за ползване

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с ICN.Bg, „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Доставчикът запазва правото си да изменя, допълва и редактира настоящите Общи условия за ползване по всяко време, като всички промени се публикуват на следния адрес: https://www.icn.bg/bg/policy/terms-of-use/ Съобщения за нарушаване на тези Общи условия за ползване се изпращат на адрес: abuse@icn.bg.

2. Информация съгласно Закона за eлектронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: Интернет корпорейтед нетуъркс ЕООД;

Седалище и адрес на управление: гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе 33, етаж 1;

Адрес за кореспонденция: София 1700, бул. Симеоновско шосе 33, етаж 1;

ЕИК: 131334166;

ДДС: номер: BG131334166;

МОЛ: Юлиян Ивов Бориславов.

2.1 Интернет Корпорейтед Нетуъркс ЕООД е регистрирана под DUNS номер - 681480876

*Dun & Bradstreet (D&B) предоставят така наречения D-U-N-S номер, уникален девет цифрен идентификационен номер за всяка физическа локация на бизнеса. Издаването на D-U-N-S номер e необходимо за бизнеса, който иска да оперира на международния пазар, като доказателство за неговата стабилност, надеждност, добра репутация и нисък кредитен риск.

3.Закон за защита на личните данни.

3.1 Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни- гр.София, пк.1000, ул.”И. Гешов”№15, тел.(02)9402046; факс(02)9403640; email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;

3.2 Удостоверение за лични данни №54298

Document - KZLD

4.Политика за използване на бисквитки

Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, чрез инсталирането на които, Интернет Kорпорейтед Нетуъркс ЕООД осигурява най-добра възможност за ползване на уебсайта си, чрез съхраняване на информация за потребителите, възстановяване на информацията за потребителя, проследяване на действия, идентификация и други сходни дейности, например съхранение на информация за услугите, от които се интересува потребителя, с цел предоставяне на подходяща информация при посещението му на Уебсайта.

Интернет Корпорейтед Нетуъркс ЕООД има право, но не и изрично задължение да използва и/или инсталира бисквитки (cookies) с цел проследяване действията му и предоставяне на релевантна информация.

II. Общи условия за ползване на услугата „Регистрация, трансфер и управление на домейн имена”, предоставени от ICN.Bg

III. Общи условия за ползване нa услугата „Споделен хостинг”, предоставена от ICN.Bg

III.I Общи условия за ползване нa услугата „ICN.Bg Newsletter”, предоставена от ICN.Bg

IV. Условия за ползване на услугата „Виртуален сървър”, предоставена от ICN.Bg

V. Общи условия за ползване на услугата „Наем на комуникационно оборудване (Нает сървър)”, предоставяна от ICN.Bg

VI. Общи условия за ползване на услугата „Колокиране на комуникационно оборудване”, предоставена от ICN.Bg

VII. Общи условия за ползване на услугата „Cloud хостинг”, предоставена от ICN.Bg

VIII. Общи условия за ползване на услугата cMailPro, предоставена от ICN.Bg

IX. Общи условия за ползване на услугата Let's Encrypt, предоставена от ICN.Bg

X. Общи условия за ползване на услугата ICN.Bg Sitebuilder, предоставена от ICN.Bg

XI. Общи условия за ползване нa услугата „WordPress хостинг”, предоставена от ICN.Bg

Настоящата „Политика на ICN.Bg„ и „политика за плащания и гаранции„ са неразделна част от Общите условия на ICN.Bg