Политика

Условия за ползване

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с ICN.Bg, „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

Политика за защита на личните данни на ICN.Bg

„Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД уважават вашето право на личен живот и целенасочено го защитават. Доставчикът публикува тази декларация за конфиденциалност с цел да ви информира за нашата политика и практика относно личните данни и възможностите да избирате начина, по който се събира и използва вашата лична информация онлайн.

Плащания и гаранции

Настоящите Условия за плащане и гаранции урежда правата и задълженията на клиента, от една страна, наричан за краткост по-надолу „Потребител” и ICN.Bg, „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД от друга, наричан по-надолу „Доставчик”.

Политика за Бисквитки

Настоящата потика на бисквитки (cookies) уреждат правата и задълженията на клиента, от една страна, наричан за краткост по-надолу „Потребител” и ICN.Bg, „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД от друга, наричан по-надолу „Доставчик”.