Заплащане чрез Кредитни карти Транскарт

TFSlogoС картите, издадени от Транскарт(ТФС) можете да заплатите онлайн без такса услугите от ICN.Bg.

При всяко плащане на услуги и продукти предоставени от компанията, картодържателите получават търговска отстъпка от 5% от сумата, а при натрупани годишни обороти над 500 лева отстъпката е в размер на 10%.

Всички плащания в системата на Транскарт(ТФС) се извършват през криптират gateway(портал), като по този начин се гарантира сигурността на всяко плащане.

За да извършите плащането на избраната от Вас услуга от ICN.Bg, трябва да въведете номера на Вашата карта и вашия еПИН код.

TFS2

При успешно завършване на плащането се появява екран, който потвърждава това, като система на ICN.BG бива автоматично уведомена и Вашето плащане се заверява в реално време.

TFS1

Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД (ТФС) е платежна институция с лиценз от Българската народна банка. ТФС издава кредитни карти и платежни карти без кредит. Кредитните карти на ТФС са два вида национални и международни.

Националните кредитни карти Транскарт са с ниска годишна такса и кредитен лимит до 8000 лева. С тях може да се плаща в цялата мрежа от ПОС-терминали, обслужвани от БОРИКА, както и да се теглят пари в брой от всички банкомати в България.

Международните кредитни Транскарт JCB и Транскарт MasterCard са с по-висока годишна такса и кредитен лимит до 20 000 лева. С тях може да се пазарува в България, чужбина и Интернет, както и да се теглят пари в брой от милиони банкомати в целия свят.