Плащане през еPay.bg

Плащането през системата на ePay.bg е бърз и лесен начин за плащане през Интернет, като спестявате така необходимото Ви време.

Как да направите ръчно плащане през ePay.bg?

Възможно е да сте пропуснали да натиснете бутона "Финализиране" при завършване на заявка, който Ви препраща в системата на ePay.bg за извършване на плащане.

ОписаниеСума
ICN.Bg Manual payBGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Имате възможност да направите ръчно плащане от системата ePay.bg, като влезете в акаунта си в ePay.bg, отидете на меню - Преводи > Вътрешен превод към друг потребител в ePay.bg > Нов вътрешен превод (номера на фактурата и основание на плащане съвпадат с номера на заявката Ви - КИН).

ICN ltd. Клиентски номер: 3166394701

Прилежащ email: epay@icn.bg

Необходими условия

 1. Клиентът трябва да притежава банкова карта.
 2. Притежателят на национални дебитни карти трябва да е потвърдил желанието си да извършва разплащания в Интернет от съответния ATM - терминал с въвеждането на своя PIN
 3. Картодържателят трябва да притежава достъп до Интернет.

Регистрация в системата на ePay.bg.

 1. Клиентът се регистрира в системата, като въвежда еднократно информацията за банковата си карта.
 2. На всеки клиент се дава негов клиентски идентификационен номер/КИН/. Този номер е публичен и служи за представянето му пред търговеца. Този номер може да се съобщава свободно, както на клиентите, така и на търговците.
 3. За да участвате в системата получавате свое потребителско име и парола. Те са поверителни и се съхраняват от клиента.
 4. Основна особеност на системата е, че търговецът НИКОГА не получава специфична информация за клиента или данни за неговата карта. Системата предоставя на търговеца само необходимата информация, че даден КИН е извършил плащане в негова полза. В случаите, когато търговецът е регистриран в системата, че ще доставя стоки на адреса на клиента, той получава адреса за доставка включен към информацията за плащането.
 5. Клиентът никога не вкарва повторно номера на картата си. Картите се регистрират в системата еднократно, тази информация се съхранява на сървър, който не е пряко свързан с Интернет в криптиран вид и се свързва с КИН на клиента. При плащане, клиентът нарежда на системата да задължи негова карта в полза на търговеца, като посочва коя карта да се избере /в случай, че е регистрирал няколко карти/ по потребителското име на картата, което предварително е въвел.
 6. Системата изпраща запитване до националния оператор за картови разплащания БОРИКА, в което се посочва данните за виртуалния POS - терминал на търговеца, данните за картата на клиента и сумата на транзакцията. БОРИКА обработва тази информация и връща на системата отговор, дали плащането е извършено или е отхвърлено - без да се уточняват причините за отказа. Системата предава тази информация на търговеца и в случаите, когато плащането е успешно, търговецът предоставя стоката или услугата на клиента.
 7. Системата предоставя на двете страни подробни справки за извършените преводи, платените или отказани доставки, лимитите по картите, движението за търговец и клиент.
 8. Всички плащания, без изключение се инициират само след изрично потвърждение от клиента.
 9. Търговците могат да изпращат искания към клиентите за плащане на определена сметка. След получаването на искане за плащане нищо не се предприема, докато клиентът не потвърди искането.

Термини

КИН – Клиентски идентификационен номер

ТИН – Търговски идентификационен номер. ТИН на ICN.BG е 3166394701