Плащане чрез B-Pay (Банкомат)

B-Pay Ви дава възможност да заплатите бързо и лесно Вашата поръчка към ICN.Bg. Услугата разработена от фирма Датамакс АД(ePay.bg) и Борика ЕАД, осигурява възможност от банкомат да се плащат сметки и да се внасят суми авансово в полза на широк кръг търговски организации.

Процедурата за плащане чрез услугата е значително улеснена, като е необходимо да знае кода на ICN.Bg(60000) за B-Pay и уникалния си 10 цифрен номер на плащане.

Какви са стъпките на плащане?

От главното меню на банкомата последователно се избира: Други услуги > B-Pay

BPay1

Извежда се екран, на който трябва да въведете кода за B-Pay на ICN.BG - 60000

Bpay2

На следващия екран се изисква въвеждане на допълнителна информация, с която да удостоверим Вашето плащане. Въведете 10 цифрения код който система ни предоставя след успешно изпратена заявка. Кода се изпраща и на вашата електронна поща, както и е наличен във вашия потребителски панел при преглед на поръчка.

Bpay3

Потвърдете плащането в Вашия ПИН номер.

Bpay4

Ако плащането Вие премине успешно, системата на B-Pay автоматично ще извести система на ICN.Bg и плащане ще бъде заверено в реално време.

Списък на банкомати обслужващи B-Pay