Плащане по банков път

От 20 Май 2013 година вече може да заплащате Вашитe услуги към новата банкова сметка на ICN.Bg:

  • Сметка/IBAN: BG74 PRCB 9230 1051 0219 01
  • Банков код/BIC: PRCBBGSF
  • Титуляр: "Интернет Корпорейтед Нетуъркс" ЕООД
  • Банка: ПроКредит Банк (България) ЕАД

Моля забележете, че при международни преводи, се начислява банкова такса в размер на 13.69 лв. Сумата се дължи от платеца.