Плащане по банков път

От 20 Май 2013 година вече може да заплащате Вашитe услуги към новата банкова сметка на ICN.Bg:

  • Сметка/IBAN: BG65 UNCR 7000 1520 9572 51
  • Банков код/BIC: UNCRBGSF
  • Титуляр: "Интернет Корпорейтед Нетуъркс" ЕООД
  • Банка: Уникредит Булбанк АД

Моля забележете, че при международни преводи, се начислява банкова такса в размер на 13.69 лв. Сумата се дължи от платеца.