Затвори/ESC

Проект BG16RFOP002-2.001-1137-C01

Подобряване на производствения капацитет на "Интернет Корпорейтед Нетуъркс" ЕООД

Считано от 29.03.2016 г. „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1137-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 071 400 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 749 980 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 637 483 лeвa, а на националното съфинансиране -  112 497 лeвa. Проектът на „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Повишаване на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал на кандидата. С договорената БФП кандидатът планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД в град Монтана. Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: подобряване на съществуваща комуникационна хостинг облачна услуга cMail Pro; десетократно разширяване на производствения капацитет за cMail Pro услуга както в предприятието като цяло, така и в стопанския обект в град Монтана; ръст в приходите от продажби на дружеството с 39% в средносрочен план; постигане на 24,67% дял на износа общо в приходите, а при услугата cMail Pro - 46,58%; в средносрочен план постигане на вътрешна норма на възвращаемост на проекта - 15,30%; нарастване на производителността на труда с 18,37%; увеличаване на средните генерирани приходи от износ с 25,50% и увеличаване на ефективността на производствените разходи с 18,02%.

На 06.06.2016 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1137-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” EООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Решение № 1 / 01.06.2016 г. за откриване на процедура за доставка

Публична покана

Изисквания оферти

Оферта

Методика за оценка

Декларация на кандидата по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ

Техническа спецификация

Проект на Договор за доставка

Гаранция за добро изпълнение

 

Информация за сключен договор


Новини виж всички

05.05.2017 Откупуване на хостинг... 28.04.2017 Удължаваме пролетната... 12.04.2017 Позволи на сайта си да... 08.02.2017 Нови български домейн имена... 31.01.2017 Безплатен уебинар " Как да... 14.12.2016 71% хостинг отстъпка +... 13.12.2016 Нови правила за подновяване... 05.12.2016 Промо: .eu и .info домейн... 25.11.2016 ActiveCache - новият... 16.11.2016 Birthday Promo: 12 години... 03.10.2016 Промо: Нови хостинг планове... 03.10.2016 Вземи повече с новите... 16.09.2016 Ден година хоства! Само... 17.08.2016 Нови cloud сървърни локации... 08.08.2016 70% отстъпка за твоя нов... 06.08.2016 Рекорден уебинар от ICN.bg... 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970

Клиенти и Партньори виж всички

Клиентите за нас виж всички

Инж.Радостина Христова организатор договори и системен администратор

За пореден път искам да благодаря на Вашия екип за работата и най-вече на г-н Коцов за бързата реакция и вниманието, което отдели за разрешаването на проблемите с нашия саит –...

Прочети повече