Процедура за избор на изпълнител „Избор с публична покана“

Проект BG161PO003-1.1.07-0434-C0001 Внедряване на иновации в "Интернет Корпорейтед Нетуъркс" ЕООД е реализиран със съдействието на консултантска компания "Бест Партнърс" ООД :: Европейски програми и проекти

Program logos Document about the program