Новини

Ново: SSD Cloud Storage

Ново: SSD Cloud Storage

Ултрабързите SSD дискове вече помагат на всички потребители на споделен хостинг да извлекат максималното от своята услуга. От предимствата на SSD дисковете вече могат да се възползват и потребителите на cloud.

В отговор на търсенето на максимална производителност и бързина за cloud сървъра ви, създадохме нов SSD RAID10 дисков масив с възможност да обслужи над 150 000 IOPS. За улеснение на всички потребители, централизираният SSD масив е достъпен за повечето ползватели на услугата, с възможност за добавяне/монтиране на допълните дискове към вече съществуващи Cloud сървъри или създаване на нови виртуални машини.

Какви са предимствата на SSD storage в RAID10:

  • до 20 пъти повече IOPS;
  • до 12 пъти по-бърза скорост за писане и четене по дисковите масиви;
  • максимална производителност на сториджа, която не се променя във времето;
  • изключително подходящи за вашите интензивни дискови операции (например: sql).

Един от най-добрите начини да оптимизирате cloud сървъра си е, чрез правилен подбор на стратегия за неговия сторидж. Добавянето на SSD дискове към стандартите HDD масиви подобрява продуктивността на вашата виртуална машина и оптимизира разходите ви за инфраструктура. Използвайте SSD за кеширане, за операционата ви система, бази данни и всички данни, които се нуждаят от високи IOPS и ниска латентност. Комбинирайте с HDD за архивиране на данни и библиотеки за големи бази данни, кoито не изискват висока скорост на зареждане.

Какво още ни предстои в сферата на виртуализацията ?

Съвсем скоро ще имате възможност да създавате виртуални машини не само на инфраструктурата ни в България, но и в 7 нови локации. Така ще можете да подобрите скоростта на зареждане на сайтовете си, да защитите данните си, да изградите собствено disaster recovery решение.

cloud-map