Новини

Новите правила за верификация на домейн имена от ICANN

Новите правила за верификация на домейн имена от ICANN

С Новата 2014 г. идват и нови правила за верификация на WHOIS информацията на домейн имена. Те са част от ICANN’s 2013 Registrar Accreditation Agreement (RAA), като постепенно влизат в сила при всички Домейн регистратори, като стартовия период е 01.01.2014г. Това изисква повишеното внимание от страна на собствениците на домейни.

Най-голямата промяна , която хората, регистриращи/трансфериращи домейн имена ще забележат, е whois верификацията. От 1 януари 2014г., като част от Whois Data Accuracy specification, ICANN ще очаква всеки Регистрар да притежава валидни данни и потвърдени данни на собствениците на домейн имена. Това ще става чрез т.нар. verification e-mail, който всеки собственик на домейн име ще получи в една от следните ситуации:

  • При регистрация на ново домейн име;
  • При трансфер на домейн име между регистрари (Registrars);
  • При редакция на съществуващата контакт информация(WHOIS) на домейн име.


Как изглежда имейлът за верификация, който ще получа?

Прилагаме ви примерен шаблон на имейла, който ще получите. Съдържанието на имейла е на английски, тъй като имейла не се изпраща от нас, а се изпраща директно от регистрара на домейн името ви. Съдържанието на този имейл ще се променя в зависимост от това дали извършвате нова регистрация, трансфер или променяте контакт информацията на домейн името. Единственото, което ще се изисква от вас, е да потвърдите имейла си чрез натискане на линка за верификация (verification link).

verification-email

Кога ще получа имейл за верификация?

Имейлът ще получите веднага след като вашият имейл контакт се регистрира в системата на регистрара или казано по друг начин - веднага след като за първи път регистрирате домейн име, трансферирате или направите промяна на контакт информация с имейл, който до този момент не е верифициран от регистрара.

Първият имейл ще бъде получен от вас на първия ден след регистрацията/трансфера. Ако линкът не бъде одобрен, то вие ще получите втори имейл на 7-мия ден. Ако и на него не одобрите линка, то последния имейл, който ще получите, за да верифицирате акаунта си е на 14-тия ден след регистрацията.

Колко често трябва да верифицирам имейла към домейна си?

Верифицирането е на база контакт, т.е ако веднъж верифицирате контакт имейла си, то няма да се налага да извършвате това действие постоянно. Ще можете да закупувате нови домейни със същия имейл (контакт), без да е необходимо отново да верифицирате контакта си (към настоящия регистрар).

Извършване на трансфер на домейн име

Когато извършвате трансфер към нас (като регистратор), клиентът ще получи първоначално имейл за верификация и за одобрение на трансфера. Имейла, който ще получите, е само един. След като одобрите линка, трансфера ще се инициира. След като домейн името е успешно трансферирано и е в нашата система, клиента ще получи верифициращ линк на имейл адреса, който е в нашата система и отново трябва да го одобри (тоест веднъж верификация на стария имейл преди трансфера и още веднъж верификация на новия имейл след трансфера в нашата система, като този имейл може да бъде един и същ. Ако е един и същ имейла - клиента ще получи един имейл за верификация).

И тези правила биха били чудесни, ако бяха и еднакви за всички доставчици, но имайте предвид, че различните регистрари работят по различен начин.

За кои домейн разширения ще важи верификацията?

Верификацията ще важи за всички gTld's или така наречените Generic top-level domains (com, .net, .org, .info, .biz, .aero, .asia, .cat, .coop, .int, .jobs, .mobi, .museum, .name, .post, .pro, .tel, .travel, .xxx), както и всички нови домейн имена, които ще излязат като gTld's през годината.

Как ще получа имейл за потвърждение (verification e-mail), ако моите данни са защитени (privacy protected)?

Тук, за съжаление, информацията, която можем да ви подадем, е временна. На този етап (счита се, че това ще бъде до април 2014г.), ще е необходимо задължително да изключите опцията за защитата на своите данни. Единствено по този начин ще получите имейл за одобрение на трансфера от админ (admin approval e-mail) и имейл за потвърждение (verification e-mail).

Надяваме се при очакваните промени след април 2014г. това да не е така и да не се изисква. Тук отново правилата не важат за всички и е важно да проверите как вашия регистрар ще извърши верификацията ви.

В WHOIS системата се предоставя информация за различни контакти – административен контакт, технически контакт, billing контакт. Кой от предоставените контакти ще получи имейл за потвърждение или имейлът ще бъде изпратен до всички налични в системата контакти ?

Имейл за потвърждение на промените (verification e-mail) ще получи единствено имейл адресът на регистранта. Именно затова при промяна на някои от другите имейл адреси – технически, административен или билинг, не е необходима тяхната верификация и вие няма да получите имейл за потвърждение. Единствения вариант имейл за потвърждение да бъде изпратен до всички ваши контакти в WHOIS системата е да сте предоставили един и същ имейл адрес за тях.

Какво се случва след изтичане на 15 –дневния срок и непотвърждаване на направените промени в WHOIS системата?

След изтичане на този период домейн името ще бъде спряно, докато собственикът не потвърди истинността на данните. Това автоматично ще доведе до извеждане от работен режим на сайта ви. При зареждане на сайта, страницата ще бъде пренасочена към други dns-и. Сайтът ще бъде активиран, едва след извършване на проверка от страна на регистратора, която може да включва изпращане на документи, удостоверяващи лични данни (битови сметки, телефонни разплащания и д.р). Пускането на домейн името ще отнема от 24 до 48 часа след потвърждение от тяхна страна, че са приели изпратените от страна на потребителя документи за верифициране на акаунта.

Засега е заявено , че възстановяването на сайта след изтичане на 15 –дневния период няма да е обвързано с допълнително заплащане на такси или наказателни глоби.

Не на последно място, искаме да ви уверим, че всъщност няма нищо страшно, ако държите контакт информацията на домейн имената си с актуални данни и винаги регистрирате домейните си с имейл адрес, до който вие имате достъп.