Начало > Помощен център > SSL сертификати > Поръчка на SSL > Валидиране на SSL сертификати - Домейн Валидация или Организация

Валидиране на SSL сертификати - Домейн Валидация или Организация

Помощен център

Валидиране на SSL сертификати - Домейн Валидация или Организация

SSL сертификатите се използват за криптиране на връзката между вашите онлайн приложения и техните потребители, защитавайки личните им данни и поверителността на обменената информация.

Сертификатите на различните издатели в даден клас се различават основно по големина на паричната гаранция и допълнителни екстри, предлагани от издателя, като се разделят на DV (Domain Validated) и OV (Organization Validated).

DV сертификатите имат опростена процедура за издаване, като процеса може да отнеме минути, тъй като е необходимо единствено да се потвърди собствеността върху домейн името. Изпраща се имейл на предварително посочен от CA издателя пощенски адрес към домейн името, в който вие трябва да кликнете линк за потвърждение, че вие сте собственик на домейна.

При OV сертификатите процеса е по-бавен, като в него е включено потвърждение на произхода/собствеността върху фирмата/организацията. Валидацията се извършва в онлайн база данни, в която вашата фирма е регистрирана. Уверете се, че използвате точните данни за вашата фирма и трябва да сте попълнили всички полета в заявката, в противен случай ще ви бъдат изискани допълнителни документи. Издаването на OV сертификатите отнема минимум 3 работни дни.

DVOV
бърз процес по издаваненай-малко 3 работни дни за издаване
по-евтинипо-скъпи
осигуряват само защитена връзкапредоставя допълнителна сигурност в посетителите