Начало > Помощен център > SSL сертификати > Какво е SSL сертификат?

Какво е SSL сертификат?

Помощен център

Какво е SSL сертификат?

SSL - съкращение от Secure Sockets Layer, е криптографски протокол за връзка клиент-сървър, използван за пренасяне на информация в интернет. Уебсайтове които работят с такъв протокол обикновено имат префикс https вместо стандартния http. Направили сме и кратко видео, което може да ви помогне в разбирането на SSL сертификатите и тяхната употреба:

Как работи протокола SSL?

SSL протоколът дава възможност на различни клиент-сървър приложения да комуникират без те да бъдат подслушвани. Клиентската програма и сървърът установяват връзка чрез процедура наречена ръкостискане (handshake), по време на която договарят различни условия, чрез които реализират сигурността на връзката.

Ръкостискането се осъществява веднага след като клиентската програма установи връзка със сървър, на който има инсталиран SSL протокол и му се предоставят редица функции за шифроване и хеширане.

От този списък се избира най-силната функция, която клиентът поддържа и в последствие бива уведомен коя точно функция е избрана.

Създаване на частен и публичен ключ

След това, сървърът изпраща своята идентификация под формата на цифров сертификат. Сертификатът обикновено съдържа информация за органите, които са го издали (Certificate Authority), името на сървъра и публичния ключ, с който ще се криптира връзката.

Потребителят след това има възможност да провери валидността на сертификата.

За да може да се генерират сесийни ключове, използвани за всяка връзка, клиентът криптира произволно генерирано число, използвайки публичния ключ и изпраща резултата на сървъра. Единствено сървърът ще може след това да декриптира информацията, като използва своя частен ключ.

Двете страни създават публични и частни ключове с произволно генерираното число, с които криптират и декриптират цялата предавана информация. С това ръкостискането приключва и връзката вече е защитена от подслушване. Ако която и да е от горните стъпки не бъде изпълнена, ръкостискането се проваля и връзката няма да бъде осъществена.

Целият този процес се извършва напълно автоматично и остава невидим за потребителя. Пример за такъв процес е посещението от потребител на онлайн магазин, който има инсталиран свой собствен SSL сертификат:

Иконографика на процеса на създаване на криптирана връзка

Криптиране на SSL сертификат

Криптирането, което позволява връзката да бъде защитена, представлява сложен математически процес. Чрез него цялата информация се криптира и декриптира от клиента и сървъра.

Дължината и нивото на защита на един SSL сертификат се определя от дължината на ключа, която характеризира всеки един SSL сертификат (bits).

Най-често разпространените SSL сертификати, които се предлагат, са с дължина 128-bit и 256-bit. Размерът на ключа определя и какво ниво на сигурност дава този SSL сертификат.

Основни типове SSL сертификати

Обикновен SSL сертификат - този тип сертификат може да бъде закупен от всеки. Особеност при този тип, е че един сертификат е валиден за едно домейн име. Ако имаме и друго домейн име и искаме на него също да използваме SSL протокол то трябва да закупим втори сертификат за него. Ако желаете да закупите обикновен SSL сертификат може да го направите от нашата страница.

WildCard SSL сертификати - този тип сертификат може да бъде използван към поддомейните на основния домейн за който е закупен. Ако желаете да закупите WildCard SSL нас можете да го направите от тук.

EV SSL сертификати - този тип сертификати се издават на юридически лица. Тези сертификати удостоверяват автентичността и произхода на фирмени уеб сайтове, като това създава допълнително доверие в неговите потребители. EV SSL сертификат може да закупите от нас ето тук.