Какво е CSR?

Помощен център

Какво е CSR?

В тази статия ще научите какво означава CSR и какво е неговото предназначение.

CSR е съкращение от Certificate Signing Request и представлява криптиран текст, който съдържа информация като име на организацията, домейн име, град, държава, имейл и други административни данни. Тази информация се включва във вашия SSL сертификат, а CSR прави възможно издаването на самия сертификат.

Certificate Signing Request (CSR) включва в себе си публичният (public) ключ, а частния (private) се създава едновременно с него. Публичният ключ Ви трябва, за да може сертификатът да бъде валиден и да работи без проблем. Частният ключ се пази в тайна и не трябва да се разпространява, той се използва за декриптиране на комуникацията.

Ако искате да проверите дали вашия публичен ключ е валиден, можете да го направите на следната страница.
Ако искате да закупите SSL сертификат можете да го направите на нашата страница.