Начало > Помощен център > Споделен хостинг Windows > Какви са основните разлики между Linux и ASP.NET хостинг?

Какви са основните разлики между Linux и ASP.NET хостинг?

Помощен център

Какви са основните разлики между Linux и ASP.NET хостинг?

За да изберете най-удачния тип хостинг за вашите онлайн проекти е най-добре да проучите по какво се различават двата основни типа хостинг услуги - Linux u ASP.NET.

Технология

От технологична гледна точка двата типа хостинг Linux и ASP.NET се различават по операционната система, под която работят сървърите, обслужващи услугите. Linux хостинга се базира на дистрибуция на линукс операционна система с инсталиран Apache сървър, а ASP.NET използва Windows Server с включени IIS услуги (Internet Information Services).

Ресурси

Операционната система Linux използва по-малко ресурси (основно оперативна памет RAM) на сървърните машини за разлика от Windows.

Надеждност

И двете операционни системи са еднакво надеждни. Поради факта, че Linux е по-популярна операционна система за управление на сървъри, при нея проблемите се отстраняват по-бързо от технически екип, докато при Windows се налага съдействие от Microsoft или създателите на определен компонент.

Функционалност

От функционална гледна точка Linux е съвместим към повече приложения предоставяни от трети страни, тъй като се разпространява свободно за разлика от Windows. Ако ви е необходимо да използвате Microsoft приложения и функционалности като ASP, .NET, FrontPage, MSSQL, Access, то единствения начин за реализация е чрез използването на ASP.NET хостинг. Употребата на популярни програмни езици като PHP, JAVA, PYTHON, MYSQL е възможно и за двата типа хостинг услуги.

Потребителски панели

Друга визуална разлика, която се забелязва между Linux и ASP.NET хостингите е потребителският панел, който служи за управление на основните услуги, предлагани към всеки хостинг акаунт. При Linux хостинг най-популярния панел, който се използва, е Cpanel:

Общ изглед на Cpanel

Той дава възможност лесно да управлявате вашите файлове, бази данни, пощенски и ftp акаунти, домейни, както и да правите настройки по сигурността за достъп до директории и файлове, и да ползвате различни допълнителни приложения.

При ASP.NET хостинг акаунтите за управление се използва Parallels Plesk панел:

общ изглед на Parallels Plesk

Plesk панела предлага аналогични функции като Cpanel.

Различават се по дизайн и организация на менюта за достъп до отделните функции. Съществени разлики се забелязват основно в допълните по-специфични приложения, които предоставят двата панела.