За какво се използва .htaccess файла?

Помощен център

За какво се използва .htaccess файла?

Съкращението на този файл означава Hypertext access. Той е конфигурационен и работи на ниво директория, т.е. може да промени част от глобалната конфигурация на сървъра в php.ini файла (повече информация за php.ini файл), за директорията, в която е поставен и нейните поддиректории.

Главната му цел е да определи кой има достъп до съдържанието на определена папка през Интернет и се използва от Apache web сървъри.

Най-честата му употреба е за:

  • Ауторизация и идентификация.
  • Пренасочване на URLs.
  • Блокиране/позволяване на достъп на потребители по IP.
  • Защита на директории с парола.
  • Забрана за листване на определени директории.
  • Hotlink защита за файлове.
  • Настройка на страницата, която да се отваря по подразбиране.
  • Настройка на часовата зона на сървъра.
  • Създаване на собствени страници за грешки.
  • MIME types, Cache control и други.

За разлика от php.ini файла, при промяна на .htaccess файла веднага се отразяват промените, защото на всяка заявка този файл се чете и не се налага рестартиране на сървъра.

Но това води до загуба на производителност, тъй като при всяка HTTP заявка за ресурс се правят допълнителни проверки дали всички директории в пътя до ресурса съдържат собствени .htaccess файлове.

.htaccess файла може да бъде създаден лесно чрез обикновен текстов редактор като Notepad или чрез файловия мениджър в cPanel.

Името на файла трябва да е само .htaccess без допънителни имена или разширения. Няма да работи с което и да друго име като ime.htaccess или htaccess.txt.

За допълнителни въпроси може да пишете на support@icn.bg или да позвъните на 0700 300 70; 02 491 88 77.