За какво се използва Hosts файла?

Помощен център

За какво се използва Hosts файла?

За какво се използва Hosts файла?

В практиката на хостинг услугите, hosts файла най-често се използва, когато един сайт се премества на друг сървър. Преди местенето да бъде извършено, с помощта на hosts файла извършваме тест, за да разберем дали сайта функционира нормално по същия начин, по който е работил на стария сървър/хост. Това ни спестява много време и евентуален downtime в случай, че насочим сайта към неизправно функциониращ хост без да извършим тест с hosts файл.

Hosts файла се използва за насочване на име(домейн) към определена мрежа/IP адрес.
Той е основна част от интернет протокола (IP) на операционната система, който конвертира разбираемите хост имена (домейн) в IP адрес.

Hosts файла е под директен контрол от администратора на локалния компютър, на който той е разположен.

Какво е неговото съдържание?

Hosts файла представлява следното:

This is an example of the hosts file

127.0.0.1  localhost loopback

 ::1        localhost

Като най-долу можем да добавим hostname и IP адрес.

Например ако искаме да насочим домейн icntest.com   към IP адрес 1.1.1.1 изписваме следния ред:

1.1.1.1 icntest.com

Ако искаме да насочим домейн google.com   към IP адрес 2.2.2.2 изписваме следния ред:

2.2.2.2 google.com

и т.н.

Всички промени направени по hosts файла се отразяват единствено и само на локалния компютър, където файла се намира.

В различните операционни системи hosts файла е разположен на различни места:

Операционна системаМестоположение
Unix , Unix-like , POSIX/etc/hosts
Microsoft Windows\system32\drivers\etc\hosts
Apple/etc/hosts
Novell NetWareSYS:etc\hosts
Android/etc/hosts
SymbianC:\private\10000882\hosts