Вмъкване на данни в MySQL таблица чрез PHP скрипт

Помощен център

Вмъкване на данни в MySQL таблица чрез PHP скрипт

В тази статия продължаваме с уроците за управление на MySQL бази данни чрез PHP скрипт като ползваме двете най-актуални разширения MySQLi (Procedural и Object Оriented) и PDO Object Оriented.

След като създадохме база данни и таблица, можем да започнем да добавяме данни в тях.

Ето някои правила за синтаксиса, които да следвате:

 • SQL заявката трябва да бъде поставена в кавички в PHP скрипта.
 • Стойностите на низовете в SQL заявката трябва да бъдат в кавички.
 • Цифровите стойности не трябва да са в кавички, същото важи и за NULL.

Изразът (командата) INSERT INTO се използва за добавяне на нови записи към таблица в MySQL:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,...)

В предишната глава създадохме празна таблица с име guests с пет колони: id, firstname, lastname, email и regdate. Сега нека попълним таблицата с данни.

Забележка: Ако колоната е AUTO_INCREMENT (както колона id) или TIMESTAMP (както колона regdate), не е необходимо да се посочва в SQL заявката - MySQL автоматично ще добави стойността.

Следните примери добавят нов запис към таблицата guests.

Вмъкване на данни в таблица с MySQLi Object-oriented

connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 
$sql = "INSERT INTO newsletterMysqliOBJ (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Johnson', 'john@example.com')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "New record created successfully - newsletterMysqliOBJ";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "
" . $conn->error; } $conn->close(); ?>

Вмъкване на данни в таблица с MySQLi Procedural

" . mysqli_error($conn);
}
mysqli_close($conn);
?>

Вмъкване на данни в таблица с PDO

setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  $sql = "INSERT INTO newsletterPDO (firstname, lastname, email)
  VALUES ('John', 'Johnson', 'john@example.com')";
  // use exec() because no results are returned
  $conn->exec($sql);
  echo "New record created successfully - newsletterPDO";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo $sql . "
" . $e->getMessage(); } $conn = null; ?>

Тест на кода от примерите

Добавяме трите блока с PHP код във файл mysql-insert.php и зареждаме файла като URL:

http://icn-test.net/mysql-insert.php

mysql php insert

В phpMyAdmin можем да видим, че и в трите таблици реда със записите е добавен успешно:

mysql php insert

В друга статия от тази поредица ще ви покажем как може да въвеждаме повече от един запис в MySQL таблица.