Разлика между домейн име и URL адрес

Помощен център

Разлика между домейн име и URL адрес

Понякога използваме термините домейн име и URL адрес взаимозаменяемо, но те всъщност са много различни (въпреки, че домейна е част от URL адреса) и в тази статия ще ви покажем в какво се състои разликата.

Домейн името е част от DNS системата, чието основно предназначение е да свързва домейн име с IP адрес на сървър.

А запис на домейн:

example.com. A 12.12.12.12

Унифициран идентификатор на ресурси (URL), популярен и като уеб адрес, е препратка към уеб ресурс, която определя местоположението на ресурса в компютърна мрежа и механизъм за извличането му.

URL адресът е специфичен тип Унифициран идентификатор на ресурс (URI), въпреки че двата термина се използват взаимозаменяемо.

URL адресите най-често се срещат в уеб страниците (http), но се използват и за трансфер на файлове (ftp), имейл адреси (mailto), достъп до база данни (JDBC) и други приложения.[1]

URL адрес:

http://example.com/directory/file.html

Нека разгледаме отделните части на URL адреса от примера:

  • http:// или https:// - показва протокола, чрез който браузера и уеб сървъра ще установят връзка (https означава криптирана връзка, т.е. на сайта example.com трябва да има инсталиран SSL сертификат за да се зареди коректно с този протокол).

  • example.com - служи за резолване IP адреса на сървъра според А записа в зоновия файл на домейна.

  • /directory/file.html - указва пътя на сървъра до ресурса (file.html), за който браузера изпраща HTTP заявка.

Какво ще се случи ако въведем домейна example.com в браузер?

Браузера ще добави автоматично http:// протокол за да формира URL адрес, но според настройката на уеб сървъра заявката ще търси index.html или index.php файл в главната директория на сайта.

Функцията на уеб сървъра се нарича DirectoryIndex и може да бъде променена през .htaccess файл:

DirectoryIndex index.html index.php

Според тази настройка при въвеждане на домейна в браузера ще се зареди началната страница на сайта:

http://example.com/index.html .

[1] Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/URL