Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > Push notifications за iOS устройства

Push notifications за iOS устройства

Помощен център

Push notifications за iOS устройства

Push notification осигуряват гъвкавост и намалено натоварване на сървъра. Push notification позволяват на сървъра да уведомява потребителя за настъпили промени (например, нов имейл или събитие), без потребителя да иска актуализация. Услуги като Календар или Поща поддържат обикновена връзка с клиента и го информират при получаване на нова информация.

Този нов метод на работа се различава от предишни методи, когато приложенията са се свързвали със сървъра през редовни интервали, за да получат данни, или сървъра е отговарял на всяка заявка, дори ако потребителят не получава нова информация.

При активиране на push notifications, сървърът се свързва само с потребители, които са получили нова информация.

От версия 64 cPanel/WHM поддържа услугата iOS Apple Push Notification (APN). През този интерфейс може да управляваме сертификата и ключа, които нашият сървър използва за комуникация с APN.

В статията показваме как може да конфигурираме нашият WHM акаунт за да получават потребителите push notifications (известия) при получаване на писмо в iOS Mail.

За да бъдат активирани push notifications трябва:

 1. Да закупим приложението macOS Server на стойност $19.99 от Apple App Store;
 2. Да генерираме и експортираме APN ключ (Apple Push Notification Service);
 3. Да инсталираме APN ключа в WHM;

Трябва да позволим изходящия TCP трафик на порт 2195, ако защитната стена (firewall) ограничава този порт.

Важно: Може да създаваме APN сертификати в macOS Server само до версия 5.6., macOS High Sierra (10.13.5). Версия 5.7 на macOS Server работи само на macOS Mojave (10.14) и/или по-нова версия. От тази версия Apple спира предоставянето на услуги с отворен код като Calendar Server, Contacts Server, the Mail Server, DNS, DHCP, VPN Server и Websites.

Коя версия на macOS е инсталирана?

От менюто Apple в левия ъгъл на екрана избираме About This Mac. Името на операционната система е изписано с едър шрифт след macOS (в примера macOS Catalina), последвано от номера на неговата версия. Ако дадено приложение, продукт или функция изисква да знаем и конкретния build number, трябва да кликнем номера на версията за да го видим.

Информация за инсталираната macos версия

Откриване на macOS версията с Terminal

 1. Отваряме приложението Terminal;
 2. Въвеждаме командата: sw_vers и натискаме клавиша return;
 3. В терминала се записва версията на операционната система (ProductVersion) и конкретния build number (BuildVersion):

 4. ProductName: Mac OS X;

 5. ProductVersion: 10.15;
 6. BuildVersion: 19A583;

Как да закупим macOS Server?

За да закупим macOS Server трябва да изпълним следните стъпки:

 1. Отваряме приложението Apple App Store през Finder (Applications > App Store) и се логваме с коректните данни за AppleID;
 2. В полето за търсене въвеждаме server;
 3. Кликаме иконата на macOS Server;
 4. Кликаме линка с цената $19.99 и след това кликаме бутона Buy App;

Създаване на APN ключ в macOS Server

За да генерираме APN ключ, необходим за криптиране на връзката между сървъра и клиента, изпълняваме следните стъпки:

 1. Кликаме бутона Open;
 2. Избираме This Mac от менюто Select a Mac и кликаме бутона Continue;
 3. Поставяме отметка в квадратчето Apple Push Notifications (APN) в меню Settings;
 4. Въвеждаме данните за удостоверяване;

Експортиране на APN ключ

За да експортираме APN ключа, изпълняваме следните стъпки:

 1. Отворяме приложението Keychain Access през Finder (Applications > Utilities > Keychain Access);
 2. Избираме System от менюто Keychains и след това избираме Keys от меню Category;
 3. Натискаме клавиша Control и с десния бутон на мишката кликаме ключа или certificate bundle (файла на сертификата) 'com.apple.servermgrd.apns.mail';
 4. Избираме Export com.apple.servermgrd.apns.mail;
 5. Кликаме бутона Save за да запазим APN ключа на нашия компютър;
 6. Въвеждаме администраторските данни за да аутентикираме експортирането. Препоръчително е този файл да бъде защитен с парола, тъй като съдържа важна информация.

Инсталиране на APN key в WHM

За да инсталираме ключа APN в WHM, изпълняваме следните стъпки:

 1. Отваряме WHM интерфейса Manage Service SSL Certificates (WHM > Home > Service Configuration > Manage Service SSL Certificates);
 2. Избираме раздела iOS Mail Push Notifications;
 3. Кликаме Upload PKCS #12 архив;
 4. Избираме файла за импортиране;

Активиране на Push Notifications на iOS устройствo

След като активираме iOS Mail Push Notifications в WHM, нашия сървър е настроен да изпраща Push Notifications (известие за нови имейли) на нашето iOS устройство, но по подразбиране устройството не е конфигурирано да получава Push Notifications.

Затова променяме настройките в акаунта на iOS устройството за да разрешим получаването на Push Notifications:

 • Натискаме иконата за настройки (Settings) на началния екран;
 • Натискаме Accounts & Passwords;
 • Натискаме Fetch New Data (извличане на нови данни);
 • Кликаме анимирания бутон срещу етикета Push за да промени цвета си в зелен (само когато бутона е зелен, опцията Push е включена);
 • След включване на Push функционалността, натискаме линка с името на пощенския акаунт;
 • В секция Select Schedule (избиране на график) трябва да се появи отметка срещу опцията Push. Ако е избрана различна опция, натискаме Push за да я маркираме;

Затваряне и рестартиране на iOS устройство

Препоръчително е след активиране на Push в настройките на iOS устройството, да затворим и рестартираме Mail App. По този начин актуализираме новите настройки.

Затваряне на приложение с бутон Home

За да затворим приложение на устройство с бутон Home, кликаме два пъти бутона Home и навигираме през отворените приложения за да открием Mail App. След това просто плъзгаме до горния край на екрана за да затворим приложението.

Затваряне на приложение без бутон Home

За да затворим приложение на устойство без бутон Home, плъзгаме от долния край до средата на екрана докато се заредят отворените приложения. Натискаме панела на приложението и задържаме докато се появи червен символ Х в горния ляв ъгъл на всички отворени приложения. Навигираме през отворените приложения, натискаме Mail App и го плъзгаме нагоре за да го затворим.

Конфигуриране на имейл акаунта по подразбиране

За да активираме push notifications за имейл акаунта по подразбиране, трябва да въведем потребителското-име@хост-името-на-сървъра на клиентското устройство, а не домейн името на акаунта:

 • Правилно: username@server.hostname.tld;
 • Неправилно: username@example.com;

Получаване на push notifications при заключен екран

Може да разрешим на устройството да показва известия от избрани лица при заключен екран. За да направим това, трябва да изпълним следните стъпки:

 1. Отваряме приложението Mail;
 2. Натискаме Mailboxes в горния ляв ъгъл;
 3. Натискаме символа information (i) от VIP менюто;
 4. Натискаме Add VIP… ;
 5. Добавяме контактите, от които искаме да получаваме известия при заключен екран, към VIP списъка.

В различни версии на Apple може някои настройки да имат променени имена или да се достъпват в различен интерфейс. Препоръчаме да се консултирате с документацията на вашата версия при несъответствие.

Заключение

Push notifications за iOS е платена услуга (Apple Push Notification Service), част от macOS Server 5.6. и може да се закупи от Apple App Store на цена $19.99.

Преди да пристъпим към закупуване на macOS Server трябва да проверим версията на macOS - операционните системи след High Sierra (10.13) - Mojave (10.14) и Catalina (10.15), изискват версия на macOS server 5.7 или по-висока, в които версии вече не може да се генерира APN ключ и не може да се активират Push notifications по описаните в статията начини.

В официалната документация на cPanel/WHM се посочват следните версии на macOS компоненти, с които Push notifications работят коректно:

 • OS X El Capitan — 10.11.6;
 • iOS — 10.2.1;
 • App Store — 2.1;
 • macOS Server — 5.2;
 • Keychain Access — 9.0;