Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > Промяна Document Root на сайт в cPanel

Промяна Document Root на сайт в cPanel

Помощен център

Промяна Document Root на сайт в cPanel

В тази статия ще ви покажем как може да променим директорията на сайт в cPanel.

Това означава, че може да преименуваме текущата директория на сайта и да конфигурираме домейна към преименуваната директория.

Или може да създадем нова директория, да конфигурираме домейна към нея и в новата директория да преместим файловете на стария сайт или да качим файлове на нов сайт.

В примера ще сменим директорията на допълнителен домейн, смяна на директорията на поддомейн се извършва по абсолютно същия начин.

Промяна директория на допълнителен домейн

Влизаме в cPanel и в секция Domains кликаме линка Addon Domains:

Достъп до Addon Domains в cPanel

Използваме полето за търсене за да достигнем по-лесно до домейна в таблицата Modify Addon Domain:

Функция за търсене в таблица Modify Addon Domain

За да извършим промяната кликаме иконата с моливчето в колоната Document Root:

Редактиране директорията на домейн

Ако в прозореца въведете съществуваща директория, домейна ще бъде конфигуриран да зарежда сайта от нея.

Ако въведем несъществуваща директория тя ще бъде създадена.

Въвеждаме име на несъществуваща директория и кликаме бутона Change.

Pop-up прозорец ни информира, че промяната е извършена успешно:

Потвърждение за успешна промяна

Името на новата директория е коректно записано в таблицата на домейна:

Коректен запис на новата директория в таблицата на домейна

Тест на новата конфигурация на домейнa

За да тестваме дали допълнителния домейн наистина е конфигуриран коректно влизаме в новата директория, създаваме index.html файл без никакъв HTML код, в който въвеждаме само името на новата директория icntestcom и зареждаме домейна в браузер:

Коректно зареждане на сайта от новата директория в браузър

Тестовият файл се зарежда коректно.

Остава в новата Document Root да се преместят старите файлове или файловете на нов сайт.

Тъй като домейна е конфигуриран към тази директория и сайтовете работят с релативни пътища до файловете не е необходимо да се правят никакви промени в структурата на сайта.

Промяна е необходима единствено ако се премества стария сайт в новата директория и сайта ползва приложение с абсолютни пътища до файловете.

В нашия пример тези пътища трябва да се променят така:

/home/cpaneluser/public_html/icn-test.com/

трябва да се замени с:

/home/cpaneluser/public_html/icntestcom/

за да работи въпросното приложение коректно.

Заключение

Надяваме се, че информацията в тази статия ще ви бъде полезна ако решите да преименувате директориите на сайтовете с по-описателни имена или ако желаете да активирате нова версия на даден сайт без да премахвате директорията на старата версия на същия сайт.