Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > Помогнете на Google да разбере вашите страници

Помогнете на Google да разбере вашите страници

Помощен център

Помогнете на Google да разбере вашите страници

  • Създайте полезен сайт, богат на информация, и напишете описание (description meta tag), което ясно и точно описва съдържанието на всяка страница.

  • Мислете за ключовите думи или фрази, които потребителите биха използвали, за да намерят вашите страници и се уверете, че вашият сайт действително включва тези думи и фрази в съдържанието.

  • Уверете се, че елементите <title> и alt са описателни, специфични и точни.

  • Проектирайте структурата на вашия сайт така, че да има ясна йерархия на страниците.

  • Следвайте препоръчителните добри практики за публикуване на изображения, видео и структурирани данни.

  • Когато използвате система за управление на съдържанието (например Wix или WordPress), уверете се, че създадените страници и връзки могат да се обхождат от ботовете на търсещите машини.

  • За да помогнете на Google да разбере напълно съдържанието на вашия сайт, позволете на всички активи на сайта, които влияят значително върху изобразяването на страниците, да бъдат обходени: например CSS и JavaScript файлове, които засягат разбирането на страниците. Системата за индексиране на Google пресъздава уеб страницата, която потребителят трябва да види, включително изображения, CSS и JavaScript файлове. За да видите кои активи на страницата Googlebot не може да обходи или за да отстраните грешки в директивите на robots.txt файла, използвайте отчета за блокираните ресурси в Search Console и инструментите Fetch as Google и robots.txt Tester.

  • Разрешете на търсещите роботи да обхождат вашия сайт без идентификационни номера на сесията (session IDs) или параметри на URL адресите, които проследяват пътя им през сайта. Тези техники са полезни за проследяване поведението на отделните потребители, но шаблонът за достъп на ботове е съвсем различен. Използването на тези техники може да доведе до непълно индексиране на вашия сайт, тъй като ботовете може да не са в състояние да игнорират URL адреси, които изглеждат различни, но всъщност сочат към една и съща страница.

  • Конфигурирайте вашия сайт да показва по подразбиране важното съдържание. Google може да обходи HTML съдържанието, скрито в навигационни елементи като раздели (tabs) или разгъващи се секции (accordion, collapse, dropdown menus). Но това съдържание се счита за по-малко достъпно за потребителите - затова препоръчаме да направите най-важната информация видима при зареждане на страницата по подразбиране (началната страница).

  • Направете разумно усилие да гарантирате, че рекламните връзки на вашите страниците не засягат резултатите в класирането на търсачките. Например, използвайте robots.txt или rel="nofollow", за да предотвратите проследяването на рекламните връзки от търсещия робот.


Reference: https://support.google.com/webmasters/