Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > Мигриране на WordPress сайт в ICN.Bg хостинг

Мигриране на WordPress сайт в ICN.Bg хостинг

Помощен център

Мигриране на WordPress сайт в ICN.Bg хостинг

Преместването на уебсайт към нов хостинг доставчик може да бъде стресиращо изживяване. Много хора са изправени пред необходимостта да се преместят при нов по-надежден доставчик поради различни проблеми с настоящия си. Често мигрирането се забавя отново и отново поради страх от грешки и евентуално повреждане на сайта.

За да решат проблема, някои собственици на сайтове са готови да платят сериозна сума на професионалист, който да премести сайта. Други предпочитат да се обвържат с хостинг доставчик, който предлага услуга за безплатна миграция като бонус към нов хостинг пакет.

В статията ще ви покажем как да преместите ръчно вашият WordPress сайт в cPanel хостинг от ICN.Bg и вярваме, че информацията ще бъде от полза за онези потребители, които обичат да вършат нещата сами и са готови да инвестират необходимите време и усилия.

Най-напред ще посочим всички необходими стъпки за преместването на WordPress сайт в нов хостинг, за да добиете представа за целия процес:

 • Архивиране файловете на WordPress;
 • Експортиране на база данни;
 • Създаване на нова база данни в новия хостинг;
 • Конфигуриране на допълнителен домейн;
 • Качване файловете на WordPress в новия хостинг;
 • Редактиране на конфигурационния файл wp-config.php;
 • Замяна на стария с новия домейн в SQL архива;
 • Импортиране на SQL архива в новата база данни;

Така изглежда началната страница на WordPress сайтa, който ще преместим в примера:

Изглед на WordPress сайтa в браузър

В новия хостинг ще сменим домейн името на сайта (от migratewp.systems на wpmigrate.website), за да знаете как се прави промяната, ако ви се наложи. И двата домейна реално не са регистрирани и зареждаме сайтовете в браузър чрез запис в hosts файла на локалния компютър.

Архивиране файловете на WordPress

Влезте във Вашия хостинг (в примера нашият 'стар' хостинг също ползва cPanel) и навигирайте през файловия мениджър до root директорията на сайта.

Кликнете бутона Select All, за да маркирате всички директории и файлове, след това кликнете бутона Compress:

Бутон Compress в лента с инструменти

Също така може да кликнете в селекцията с десен бутон на мишката и в менюто изберете Compress - ползвайте само единия начин, който е по-удобен за вас:

Линк Compress в меню

В панела Compress изберете типа на компресията (ZIP). Уверете се, че всички директории и файлове са записани в списъка Files to compress:

Информация в панел Compress

В дъното на същия панел има още едно поле, в което трябва да посочите име на архива, ако не го направите, cPanel автоматично ще постави първото име на файл или директория в списъка - в случая wp-admin.zip:

Поле за въвеждане име на архива

Кликнете бутона Compress File(s), за да стартирате компресирането. Може би се чудите защо е нужно да се компресират файловете - през файловия мениджър не може да изтегляте директории, затова създаваме архив и изтегляме само един ZIP файл.

Затворете прозореца Compression Results през бутона Close:

Прозорец Compression Results

Архивният файл migratewp.zip се добавя в директорията на сайта:

Добавяне на архива в директорията на сайта

Кликнете с десен бутон на мишката върху архива и в менюто изберете Download, за да изтеглите архива на вашия локален компютър:

Линк Download в меню

Експортиране на базата данни

Сега трябва да генерирате архив на базата данни, затова отворете универсалното приложение за управление на MySQL бази данни phpMyAdmin.

Изберете коректната база данни в менюто и кликнете символа знак плюс. Ако не сте сигурни коя база данни ползва WordPress сайтът, отворете файла wp-config.php в главната директория на хостинга и открийте реда със следния код:

define( 'DB_NAME', 'user_migrate' );

user_migrate e базата данни на нашия сайт, но това е начинът да откриете базата данни на вашия сайт.

В хоризонталното меню кликнете бутона Export:

Бутон Export в меню

В следващия панел кликнете бутона Go:

Бутон Go за експортиране на таблици от база данни

Файл с името на базата данни в SQL формат ще бъде записан на вашия локален компютър:

SQL архива се изтегля на локалния компютър

Създаване на нова база данни в новия хостинг

Споделеният ICN.Bg хостинг ползва cPanel за управление на приложенията, процесите и ресурсите и в секция Databases имате достъп до два инструмента за управление на MySQL бази данни - MySQL Databases и MySQL Database Wizard:

Панел Databases в cPanel

MySQL Databases предоставя достъп до всички интерфейси и таблици със създадените бази данни и потребители на една страница, в която създаваме база данни, след това създаваме потребител с парола и накрая даваме права на потребителя в базата данни. Подробно описание на функциите в този интерфейс може да прочетете в статията Създаване на MySQL база данни и потребител в cPanel

MySQL Database Wizard следва метода стъпка по стъпка като всяко следващо действие се извършва в нов прозорец и по този начин възможностите за грешка са почти нулеви. Този интерфейс се препоръча за нови потребители, а пълно описание на функциите може да прочетете в статията Използване на MySQL Database Wizard.

Създайте нова база данни с потребител и парола по един от двата метода и си запишете данните (поне паролата) във файл.

Ето как изглежда нашата нова база данни в таблицата Current Databases:

База данни в талицата Current Databases

Конфигуриране на допълнителен домейн

Конфигурирайте нов домейн в секция Domains > Addon Domains:

Секция Domains в cPanel

Интерфейс за конфигуриране на допълнителен домейн

Новият домейн се добавя в таблицата Addon Domains:

Таблица с конфигурирани допълнителни домейни

Кликнете линка в колоната Document Root срещу домейна, за да отворите директорията на сайта във файловия мениджър.

Качване файловете на WordPress в новия хостинг

В директорията на сайта ще откриете две служебни директории, които се използват от cPanel (.well-known - за SSL сертификати и cgi-bin - за хостване на изпълними файлове) и които не са част от вашия сайт.

Кликнете бутона Upload, за да качите архива с файловете на WordPress, които запазихте на вашия компютър:

Бутон Upload в лентата с инструменти

Изберете бутона Select File и навигирайте до архивния файл във вашия компютър:

Бутон Select File за навигиране до файла за качване

Файлът е качен успешно в директорията на сайта, а за да се върнете, кликнете линка Go Back...:

Интерфейс за качване на файлове във файловия мениджър

Кликнете бутона Reload, за да се визуализира файлът, след това кликнете с десен бутон върху него и в менюто изберете Extract, за да стартирате разархивирането:

Линк Extract в меню

Потвърдете, че желаете да разархивирате файла в същата директория и кликнете бутона Extract File(s):

Бутон Extract File(s) в панела Extract

Затворете прозореца Extraction Results през бутона Close:

Прозорец Extraction Results

Всички директории и файлове на WordPress сайта са успешно разархивирани в коректната директория.

Редактиране на конфигурационния файл wp-config.php

Маркирайте файла wp-config.php и кликнете бутона Edit, за да го отворите. Открийте показаните на изображението редове и заместете внимателно името, потребителя и паролата на старата база данни:

Отваряне на файла wp-config.php

с данните на новата база данни, която създадохте по-рано:

Смяна на стария с новия домейн

Внимавайте да не размените местата на името на базата данни и потребителя, както и да не изтриете единичните кавички около данните.

Замяна на стария с новия домейн в SQL архива

Всички URL адреси в базата данни съдържат името на стария домейн, затова трябва да отворите файла в текстов редактор, който поддържа функцията Find/Replace. Много популярен и подходящ безплатен редактор е Notepad++. В примера използваме безплатната версия на SublimeText3.

Най-напред правим копие на SQL файла и го отваряме с текстовия редактор:

Копиране на оригиналния архив

Обикновено функцията Find/Replace (в превод: намери/замести) се достъпва с клавишна комбинация Ctrl+H. В съответните полета въведете стария и новия домейн и кликнете бутона Replace All (замени всички):

Интерфейс Find/Replace в текстов редактор

Автоматично редакторът замества всички открити (87) съвпадения и остава да запазите промените с бутона Save или с клавишна комбинация Ctrl+S.

Импортиране на SQL архива в новата база данни

Последното действие от списъка със задачи е да импортирате редактирания SQL архив в новата база данни. В новия хостинг отворете phpMyAdmin от секция Databases и изберете в менюто новата база данни.

Кликнете бутона Import и в секция File to import през бутона Browse навигирайте до архивния SQL файл (в примера: user_migrate.sql) и след това кликнете бутона Go:

Интерфейс за импортиране на MySQL архив

След няколко минути phpMyAdmin ще потвърди успешното импортиране на архива в базата данни:

Потвърждение за успешно импортиране

Остава да заредите новия домейн в браузър и ако сте извършили всички описани стъпки коректно, сайтът ще се зареди и работи без забележки:

Изглед на сайта в браузър от новия ICN.Bg хостинг

Мигриране на WordPress сайт през SSH

Описаните действия в приложенията с графична среда (кликане на бутони, икони и линкове) може да бъдат заменени с изпълнение на кратки SSH команди през терминал (команден ред, command-line interface, CLI).

За да може да ползвате удобството на SSH протокола, трябва да имате активирана услугата SSH достъп за вашия хостинг план. В споделен хостинг от ICN.Bg за плановете "Ултима" и "Икономичен" услугата може да се закупи допълнително. За плановете "Бизнес" и "Стандарт" услугата е безплатна и само трябва да се активира от служител на техническа поддръжка.

Логнете се през терминал в стария хостинг като в примерния код въведете коректни данни за порт, потребител, IP адрес и парола:

ssh -p 1111 cpuser@11.22.33.44
Enter password: 

Влезте в директорията на WordPress сайта и създайте архив на файловете:

tar cf migratewp.tar ./*

-rw-r--r-- 1 cpuser cpuser 110315520 6 юли 18,36 migratewp.tar

Създайте архив на базата данни:

mysqldump -u cpuser_migrate -p cpuser_migrate > cpuser_migrate_$(date +%F).sql
Enter password: 

-rw-r--r-- 1 cpuser cpuser  2773826 6 юли 18,50 cpuser_migrate_2020-07-06.sql

Функцията $(date +%F) добавя автоматично дата към името на архива, не е задължително да я ползвате.

Изтеглете двата архива през FTP на вашия локален компютър.

Всички действия до края на примера ще бъдат изпълнени в новия хостинг.

Влезте в cPanel и конфигурирайте новия домейн на сайта.

Създайте нова база данни (с MySQL Database Wizard) и си запишете името, потребителя и паролата.

Качете през FTP двата архива от локалния компютър в директорията на сайта в новия хостинг.

Логнете се през SSH в новия хостинг със същата команда, но с новите данни, и влезте в директорията на сайта.

Разархивирайте файловете (точката след командата означава текущата директория):

tar xf migratewp.tar .

Променете домейн името на сайта в SQL архива преди да го импортирате в базата данни:

sed -i -e 's/migratewp.systems/wpmigrate.website/g' ./cpuser_migrate_2020-07-06.sql

Отворете файла wp-config.php с текстов редактор (nano) и въведете данните за връзка с новата база данни:

nano cpuser_migrate_2020-07-06.sql

Запазете промените и затворете редактора (Ctrl+O Enter, Ctrl+X).

Импортирaйте SQL архива в новата база данни:

mysql -u newuser_mgruser -p newuser_mgration < cpuser_migrate_2020-07-06.sql
Enter password:

Вече може да заредите сайта в браузър с новия домейн от новия хостинг.

В статията използвахме за пример WordPress сайт, но абсолютно същите стъпки ще ви помогнат да мигрирате сайт, изграден на произволна динамична CMS система.