Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > Какво означава терминът 'процесорни минути'?

Какво означава терминът 'процесорни минути'?

Помощен център

Какво означава терминът 'процесорни минути'?

В статията ще ви предоставим повече информация относно термина процесорни минути и ще дадем отговор на въпросите, които изникват около него.

Процесорни минути е параметър, който показва позволения процесорен лимит за всеки един хостинг план. Всеки един хостинг план има включен лимит от време, през което процесорът обработва скриптове на потребителските акаунти в него. Лимитът се изчислява на всеки 24 часа.

Изчисляването на процесорните минути се извършва като броят обработени php, perl, bash скриптове за 24 часа се умножи по средното време за изпълнение на всички изпълнени скриптове за този период. От своя страна средното време за изпълнение на скриптове се изчислява в секунди.

Формулата за изчисление на процесорните минути е следната:

scripts * time = CPU minutes,

където:

script е броят на обработените скриптове;
time е средното време за обработване на скрипт в минути;
CPU minutes показва използваните процесорни минути за 24 часа.

Как можете да проверите колко процесорни минути сте изразходвали до момента?

Процесорните минути можете да видите в своя cPanel (контролен панел) като отидете най-долу на функцията ICN.Bg Hosting Resources, намираща се в секцията "ICN.Bg Tools" и там да разгледате подробната статистика на процесорното натоварване, което акаунтът е генерирал.

Страницата показва графики, в които ясно може да видите използвания от вас ресурс за определен период.

Също така системата ви позволява да направите по детайлни справки за избран от вас ден, в който виждате отделните времеви периоди.

В следващия пример правим проверка за ден, в който акаунтът е превишил своя процесорен ресурс:

 • Акаунт: icntest
 • Дата: 2015-07-13
 • Брой обработени PHP скрипта: 6480
 • Средно време за обработка на PHP скрипт: 0.01683 min

Вие имате пълен достъп до логовете на ресурсите, които вашият хостинг акаунт използва. Можете да ги достъпите чрез FTP или чрез файловия мениджър във вашия cPanel.

Логовете са намират в папка /home/tmp/resources/.collector-ng.

В посочената директория се виждат няколко поддиректории:

cmd-stats - логовете в нея съдържат информация за всички процеси, които се изпълняват като perl, bash и php скриптове. В нея се генерират по два файла на ден - единият е за общия 24 часов период, а другият разделен на периоди през 3 часа;

cpu - в тази директория се генерират файлове с логове за потреблениeтo на CPU минутите. В нея се генерират по два файла на ден - единият е за общия 24 часов период, а другият разделен на периоди през 3 часа;

mysql - в тази директория се генерират файлове с логове за потребление на MySQL минутите като логовете са разделени на часове.

Изчисляване на пример за превишен ресурс:

6480 * 0.01683 = 109,0584 процесорни минути за 24 часа

 • Извършената проверка е за дата 2015-07-13 от 00:00 до 24:00

Правим повторна проверка за ден, в който акаунтът е работил напълно в нормите, без да превишава своя процесорен ресурс:

 • Акаунт: icntest
 • Дата: 2015-07-12
 • Брой обработени PHP скрипта: 2160
 • Средно време за обработка на PHP скрипт: 0.01666 secs
 • Изчисление на процесорните минути:

2160 * 0.01666 = 35,9856 процесорни минути за 24 часа.

 • Извършената проверка е за дата 2015-07-12 от 00:00 до 24:00.
 • Стойностите за процесорното време са напълно коректни.
 • Те не могат да бъдат грешни или манипулирани/променяни ръчно, тъй като се изчисляват от системата.

В конкретния случай процесорните минути са превишени, поради завишения брой на обработените PHP скриптове.

Повече информация за най-често срещаните причини за превишаване на процесорното време и какво още може да направите, за да оптимизирате сайтовете си, вижте в нашата статия - "Лимит от процесорно време в споделен хостинг".