Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > Какво означава терминът 'процесорни минути'?

Какво означава терминът 'процесорни минути'?

Помощен център

Какво означава терминът 'процесорни минути'?

В тази статия ще ви предоставим повече информация относно термина процесорни минути и ще дадем отговор на въпросите, които изникват около него.

Какво означава терминът "процесорни минути"?

Процесорни минути е параметър, който показва позволения процесорен лимит за всеки един хостинг план. Всеки хостинг план има включен лимит от време, през което процесора обработва скриптове на потребителските акаунти в този план и този лимит се изчислява всеки 24 часа.

Изчисляването на процесорните минути се извършва като броят обработени php, perl, bash скриптове за 24 часа се умножава по средното време за изпълнение на всички изпълнени скриптове за този период. Средното време за изпълнение на скриптове се изчислява в секунди.

Формулата за изчисление на процесорните минути е следната:

scripts * time = CPU minutes,

където:

script е броя на обработените скриптове.
time е средното време за обработване на скрипт в минути.
CPU minutes показва използваните процесорни минути за 24 часа.

Как можем да проверим колко процесорни минути сме изразходвали до момента?

Процесорните минути можем да видим в cPanel (контролен панел) като отидем най-долу на функцията ICN.Bg Hosting Resources, намираща се в секцията "ICN.Bg Tools" и там да разгледаме подробната статистика на процесорното натоварване, което нашият акаунт е генерирал.

Страницата показва графики, в които ясно може да видите използвания от вас ресурс за определен период.

Също така системата ви позволява да направите по детайлни справки за избран от вас ден, в който виждате отделните времеви периоди.

Тук правим проверка за ден, в който акаунтът е превишавал своя процесорен ресурс:

 • Акаунт: icntest
 • Дата: 2015-07-13
 • Брой обработени PHP скрипта: 6480
 • Средно време за обработка на PHP скрипт: 0.01683 min

Вие имате пълен достъп до логовете на ресурсите, които вашия хостинг акаунт използва. Можете да ги достъпите чрез FTP или чрез файловия мениджър във вашия cPanel.

Логовете са намират в папка /home/tmp/resources/.collector-ng.

В посочената директория се виждат няколко поддиректории:

cmd-stats - логовете в нея съдържат информация за всички процеси, които се изпълняват като perl, bash и php скриптове. В нея се генерират по два файла на ден - единият е за общия 24 часов период, а другия разделен на периоди през 3 часа; - cpu - в тази директория се генерират файлове с логове за потреблените на CPU минутите. В нея се генерират по два файла на ден - единият е за общия 24 часов период, а другия разделен на периоди през 3 часа; - mysql - в тази директория се генерират файлове с логове за потребление на MySQL минутите като логовете са разделени на часове.

Изчисляване/пример за превишен ресурс:

6480 * 0.01683 = 109,0584 процесорни минути за 24 часа

 • Извършената проверка е за дата 2015-07-13 от 00:00 до 24:00

Правим повторна проверка за ден, в който акаунтът е работил напълно в нормите, без да превишава своя процесорен ресурс:

 • Акаунт: icntest
 • Дата: 2015-07-12
 • Брой обработени PHP скрипта: 2160
 • Средно време за обработка на PHP скрипт: 0.01666 secs
 • Изчисление на процесорните минути:

2160 * 0.01666 = 35,9856 процесорни минути за 24 часа.

 • Извършената проверка е за дата 2015-07-12 от 00:00 до 24:00.
 • Стойностите за процесорно време са напълно коректни.
 • Те не могат да бъдат грешни или манипулирани/променяни ръчно, тъй като те се изчисляват от системата.

В конкретния случай процесорните минути са превишени, поради завишения брой на обработените PHP скриптове.

Повече информация за най-често срещаните причините за превишаване на процесорното време и какво може да направите, за да оптимизирате сайтовете си може да намерите в следната статия: Лимит от процесорно време в споделен хостинг.