Как да направя промени в hosts файла?

Помощен център

Как да направя промени в hosts файла?

В това ръководство, ще ви запознаем с hosts файла

За какво се използва:

"hosts" файла се използва от операционната система за да превръща хост имената в IP адреси

Къде се намира:

SystemRoot\system32\drivers\etc\hosts (systemroot - основната папка на Windows)

Как се управлява:

hosts файла е в plain text формат и управлението му става чрез текстов едитор - WordPad, Notepad. MS Word и т.н.

  1. Преди да правите промени в hosts файла, трябва да проверите дали файла не е с "read-only" права, за целта, отворете "Windows Explorer" и влезте в папка "systemroot\system32\drivers\etc**", където се намира hosts** файла

  2. Маркирайте файла и натиснете десен бутон на мишката върху него, изберете "Properties" от менюто

  3. Отваря се прозорец с характеристиките на файла - къде се намира файла, големина, дати на създаване, модефициране и отваране, както и атрибутите на файла - дали е защитен за четене само и дали е скрит файл. Ако има поставена отметка на четене - махнете отметката, по този начин ще можете да добавяте и изтривате данни във файла

  4. След като сте се уверили, че няма отметка на "read-only" или сте я махнали от атрибутите на hosts файла, вече можете да го модефицирате и отворете файла като натиснете два пъти ляв бутон на мишката и изберете от списъка с програми WordPad или Notepad и натиснете "OK"

  5. Добавете IP-то и hostname-а, който искате да прибавите във файла

  6. След като сте добавили желаните от Вас IP и hostname запаметете файла с "Save" и затворете едитора

Готово! Успешно сте направили промени в hosts файла. Ако имате проблем можете да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл адрес: support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338