Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > Как да редактираме hosts файла?

Как да редактираме hosts файла?

Помощен център

Как да редактираме hosts файла?

Съдържание

В статията показваме как се редактира най-популярният системен файл в компютърните операционни системи (OS) - hosts файлa.

Файлът с име hosts се използва от операционната система за свързване на хост имена с IP адреси - нещо подобно на локална DNS система за компютъра.

В Linux OS и Мac OS X файлът hosts се управлява през терминал - всичко, което трябва да знаете е:

 • къде се намира hosts файла?
 • как да го отворите?
 • как да редактирате съдържанието?
 • как да запазите промяната и да затворите редактора?

Linux OS

 • отваряте hosts файла с редактора nano и командата sudo nano /etc/hosts;
 • въвеждате паролата на администратора и редактирате съдържанието на файла;
 • натискате Ctrl+X > y > Enter, за да запазите промените и да затворите редактора;

Mac OS X

 • влизате като администратор и отваряте Applications > Utilities > Terminal;
 • отваряте hosts файла с редактора nano и командата sudo nano /private/etc/hosts;
 • въвеждате паролата на администратора и редактирате съдържанието на файла;
 • запазвате промените с клавишната комбинация Ctrl+X:

Windows OS

За различните Windows OS hosts файла се намира в посочената директория:

 • Windows Vista/7 - c:\windows\system32\drivers\etc\;
 • Windows 8 - c:\windows\system32\drivers\etc\;
 • Windows 10 - c:\windows\system32\drivers\etc;

hosts файла е plain text файл и логично се управлява с plain text редактор като Notepad, желателно е да не се отваря с текстова програма като MS Word и Google Docs.

1. Преди да редактирате hosts файла, трябва да се уверите, че файлът не е с read-only права. За целта, отваряте Windows Explorer и влизате в директорията на файла c:\windows\system32\drivers\etc\:

Местоположение на hosts файла в Windows OS

2. Кликате с десния бутон на мишката върху файла и избирате Properties в менюто:

Преглед на атрибутите на hosts файла

3. Отваря се прозорец с информация за файла - местоположение, големина, дата на създаване, модефициране и достъпване, както и атрибути на файла - дали е защитен само за четене и дали е скрит файл. Ако има поставена отметка в полето read-only (само за четене) - премахвате отметката, по този начин ще може да добавяте и изтривате данни във файла:

Изключване на read-only права за достъп до hosts файла

4. След като премахнете отметката в полето read-only от атрибутите на hosts файла, вече можете да го модифицирате. Кликате два пъти с левия бутон на мишката върху файла, за да го отворите:

Отваряне на hosts файла с текстов редактор

5. Добавяте IP адреса и хост името, които желаете да свържете и да достъпвате без помощта на DNS системата:

Въвеждане на IP адреси и хост имена за директен достъп

6. След като редактирате файла, запазвате информацията като натиснете клавишната комбинация Ctrl+S или в менюто изберете File > Save:

Запазване на промените в hosts файла

Редактирахте успешно hosts файла във вашия Windows компютър.