Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > Как да направя промени в hosts файла?

Как да направя промени в hosts файла?

Помощен център

Как да направя промени в hosts файла?

В това ръководство, ще ви дадем информация за най-популярния системен файл в Windows OS - hosts файлa.

hosts файла се използва от операционната система за свързване на хост имената с IP адреси - нещо като локална DNS система за компютъра.

За различните Windows OS hosts файла се намира в посочената директория:

  • Windows 95/98/Me - c:\windows\
  • Windows NT/2000/XP Pro - c:\winnt\system32\drivers\etc\
  • Windows XP Home/Vista/Windows 7 - c:\windows\system32\drivers\etc\
  • Windows 8 - c:\windows\system32\drivers\etc\
  • Windows 10 - c:\windows\system32\drivers\etc\

hosts файла е plain text файл и логично се управлява с plain text редактор като Notepad, желателно е да не се отваря с текстови процесори като MS Word, Google Docs, WordPad и др.

1. Преди да правите промени в hosts файла, трябва да проверите дали файла не е с read-only права. За да проверите отворете Windows Explorer и влезте в папка c:\windows\system32\drivers\etc\, където се намира hosts файла:

Местоположение на hosts файла в Windows OS

2. Кликнете с десен бутон на мишката върху файла и изберете Properties от менюто:

Преглед на атрибутите на hosts файла

3. Отваря се прозорец с информация за файла - къде се намира файла, големина, дати на създаване, модефициране и отваране, както и атрибутите на файла - дали е защитен за четене само и дали е скрит файл. Ако има поставена отметка на четене - махнете отметката, по този начин ще можете да добавяте и изтривате данни във файла:

Изключване на read-only права за достъп до hosts файла

4. След като сте се уверили, че няма отметка на read-only или сте я махнали от атрибутите на hosts файла, вече можете да го модифицирате. Кликнете два пъти с левия бутон на мишката върху файла, за да го отворите:

Отваряне на hosts файла с текстов редактор

5. Добавете IP адреса и хост името, които желаете да свържете и да достъпвате без помощта на DNS системата:

Въвеждане на IP адреси и хост имена за директен достъп

6. След като редактирате файла запазете информацията като натиснете клавишната комбинация Ctrl+S или в менюто кликнете линковете File > Save:

Запазване на промените в hosts файла

Hosts файла е редактиран успешно.