Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > Използване на различни PHP версии в един хостинг акаунт

Използване на различни PHP версии в един хостинг акаунт

Помощен център

Използване на различни PHP версии в един хостинг акаунт

Когато вашите сайтове ползват различен софтуер в един хостинг акаунт, може да се наложи да използвате различни версия на PHP за всеки сайт.

Например: Може сайтът ви в главната директория public_html да ползва PHP 5.6, а за друг сайт, намиращ се на допълнителен домейн да е нужен PHP 5.4, защото определен модул, плъгин или компонент от този сайт генерира грешка при използване на PHP 5.6.

В подобни случаи се налага да се активират различни версии на PHP за различните сайтове в хостинга.

как вие може да извършите промяната?

За да проверите коя е актуалната версия на PHP в хостинга трябва да извършите следните стъпки:

  • Отворете директорията на сайта, в която иската да активирате различна версия на PHP - можете да го направите през FTP, Файловият мениджър в контролния панел или SSH.

  • Създайте в тази директория .php файл с произволно име (обикновено файла носи името на PHP функцията phpinfo.php), в който въведете следния код:

<?php
phpinfo();
?>
  • Заредете файла в браузър като добавите името на файла след името на конфигурирания към директорията основен, допълнителен или поддомейн и разделите двете имена с наклонена линия:

osnoven-domain.com/phpinfo.php - за директория public_html

PHP версия за директорията на главния домейн

icn-demo.com/phpinfo.php - за поддиректория на допълнителен домейн public_html/icn-demo.com/

PHP версия за поддиректория на допълнителен домейн

И двата сайта ползват версията по подразбиране на хостинга - PHP 5.6.

За да сменим версията на PHP на втория сайт в примера, трябва в директорията на сайта да създадем .htaccess файл (ако в директорията има вече създаден файл ще ползваме него) и да копираме съответния за PHP версията код.

За версия PHP 5.2: 
AddHandler application/x-httpd-php52 .php

За версия PHP 5.3: 
AddHandler application/x-httpd-php53 .php

За версия PHP 5.4: 
AddHandler application/x-httpd-php54 .php

За PHP 5.5: 
AddHandler application/x-httpd-php55 .php

За PHP 5.6: 
AddHandler application/x-httpd-php56 .php .php5 .php4 .php3

Внимание: Всички PHP 5.X версии нямат поддръжка от 01.2019 година и сайтовете, които работят с тези версии са уязвими към атаки през PHP функциите!

За PHP 7.0: 
AddHandler application/x-httpd-php70 .php .php5 .php4 .php3

За PHP 7.1: 
AddHandler application/x-httpd-php71 .php .php5 .php4 .php3

За PHP 7.2: 
AddHandler application/x-httpd-php72 .php .php5 .php4 .php3

За PHP 7.3: 
AddHandler application/x-httpd-php73 .php .php5 .php4 .php3

Нека копираме кода за версия PHP 5.5 в .htaccess файла в директория public_html/icn-demo.com/:


AddHandler application/x-httpd-php55 .php

Запазвате файла и рефрешвате страницата като натиснем F5 на клавиатурата:

зареждане на phpinfo в браузер

Ако желаете да активирате PHP 7.1 копирате съответния код в .htaccess, запазвате файла и рефрешвате браузъра отново:

зареждане на phpinfo за различна версия

WARNING: Ако промените версията на PHP в директория public_html ще се промени версията на всеки сайт, който се зарежда от поддиректория на public_html и в който няма .htaccess файл, съдържащ код за различна PHP версия.

Поддръжка на PHP версии

В приложената таблица виждате как поддръжката на различните версии на PHP е разположена във времето:

продължителност на поддръжка за различните PHP версии

Версиите до PHP 5.5 вече нямат абсолютно никаква поддръжка и на потребителите се препоръча максимално бърза промяна поне към версия PHP 5.6 за да не бъдат техните сайтове изложени на уязвимости в сигурността:

поддръжка на различните PHP версии във времето

Тъй като това е последната версия на PHP 5, поддръжката за PHP 5.6 е удължена: активната поддръжка ще продължи още четири месеца и периодът за отстраняване на проблеми със сигурността се увеличава от една на две години.

Активна поддръжка (отстраняване на бъгове и проблеми със сигурността) според информацията в таблиците ще получават само версии 7.0, 7.1 ...

Информация и изображения от php.net/supported-versions.php