Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > Инсталиране на локален тестов сървър XAMPP

Инсталиране на локален тестов сървър XAMPP

Помощен център

Инсталиране на локален тестов сървър XAMPP

XAMPP означава Cross-Platform (X), Apache (A), MySQL (M), PHP (P) и Perl (P).

Това е лека дистрибуция на Apache, която е изключително удобна за изграждане на тестов локален уеб сървър.

Всички приложения, необходими за работата на тестов локален сървър - уеб сървър (Apache), сървър за бази данни (MySQL) и скриптов език (PHP) - са включени в един единствен инсталационен файл.

XAMPP също е междуплатформено приложение, което означава, че работи еднакво добре на Linux, MacOS и Windows. Тъй като повечето професионално използвани уеб сървъри използват същите компоненти като XAMPP, преместването от локален тестов сървър на професионален (production) сървър е изключително лесно.

Ползата от локален тестов сървър

Използването на тестов сървър за създаване на нов сайт или нова версия на съществуващ сайт е добра, доказана във времето практика с няколко очевидни предимства:

  • не натоварва допълнително сървъра, който хоства вашите активни сайтове
  • напълно елиминира риска новите проекти да бъдат индексирани от търсещите машини тъй като до тестовия сървър няма външен достъп.

Изтегляне на XAMPP

Xampp (за всички операционни системи) може да бъде изтеглен от следния URL https://www.apachefriends.org/download.html:

xampp installation

В нашия пример ще инсталираме показаната на изображението версия.

Инсталиране на XAMPP

Инсталационната директория по подразбиране на XAMPP е C:/Program Files/xampp. Приложението на Windows UAC (User Account Control) ограничава правата за писане в инсталационната директория.

Затова трябва да решите дали да изключите UAC, което е компромис със сигурността, тъй като вие не може да го изключите само за отделна директория (приложение) или да инсталирате XAMPP в друга директория.

Препоръчаме ви да промените инсталационната директория на XAMPP - в примера ние създадохме директория F:/Xampp.

Стартирайте инсталационния процес, като кликнете два пъти върху инсталационния файл на XAMPP.

Ако се зареди следното предупреждение просто го затворете - то ви информира относно възможните проблеми с инсталационната директория, за които писахме по-горе:

xampp installation

xampp installation

Кликнете бутона Next.

Тук можете да оставите стандартната селекция или може да изключите компонентите, които сте сигурни, че няма да ползвате:

xampp installation

Кликнете бутона Next.

Изберете папката, в която искате да инсталирате XAMPP:

xampp installation

Следващият екран е промоция за BitNami, библиотека за софтуерни приложения. Премахнете отметката от квадратчето Научете повече за BitNami за XAMPP ако не желаете да получавате промоционални писма.

xampp installation

xampp installation

Кликнете бутона Next и изчакайте да се инсталират избраните компоненти. Това може да отнеме няколко минути. Възможно е да бъдете помолени да одобрите достъпа на защитна стена до определени компоненти (като Apache и MySQL) по време на инсталационния процес:

xampp installation

Инсталацията е завършена. Поставете отметка в полето Do you want to start the Control Panel now?(Искате ли да стартирате контролния панел сега?) за да отворите контролния панел на XAMPP:

xampp installation

В малкото прозорче трябва да изберете между английски и немски език и да кликнете бутона Save:

xampp installation

Контролен панел на XAMPP

Контролният панел на XAMPP дава пълен контрол над всички инсталирани компоненти - да стартирате/спирате различни модули, да стартирате Unix shell, да отворите Windows Explorer и да видите всички процеси, които се изпълняват във фонов режим.

xampp installation

Стартирайте Apache и MySQL като кликнете бутона Start срещу името на приложението.

Ако кликнете бутона Admin на реда срещу Apache ще се отвори в браузер началната страница на XAMPP:

xampp installation

  • Applications - зарежда страница с приложенията, които може да инсталирате чрез Bitnami модула.
  • FAQs и HOW-TO Guides дават достъп до голям брой помощни статии.
  • PHPinfo - зарежда в браузър конфигурацията на PHP7
  • phpMyAdmin - зарежда в браузър приложението за управление на MySQL бази данни.

Тест на инсталирания XAMPP сървър

Ако не сте стартирали уеб сървъра, в контролния панел на XAMPP кликнете бутона Start в колоната Actions за модула Apache.

Отворете текстов редактор (Notepad или Notepad++, не ползвайте процесор като Microsoft Word или Google Docs) и въведете следния код:

Xampp Test Server';
?>

Запишете този файл като test.php в поддиректорията htdocs на инсталационната директория - в примера това е F:\Xampp\htdocs\.

Въведете в браузер адреса http://localhost/test.php и трябва да видите заглавието Xampp Test Server:

xampp installation