Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > Местоположение на hosts файла в Windows 10, Linux и Mac OS X

Местоположение на hosts файла в Windows 10, Linux и Mac OS X

Помощен център

Местоположение на hosts файла в Windows 10, Linux и Mac OS X

Съдържание

За да можем да създаваме и редактираме записи в hosts файла трябва да знаем къде се намира той в структурата на съответната операционна система и как да работим с него.

Windows 10

 • Натиснете клавиша Windows;
 • Въведете notepad в полето за търсене;
 • В резултатите от търсенето кликнете с десния бутон полето с иконата Notepad и в менюто изберете опцията Run as administrator;

Отваряне на Notepad в Windows 10

 • В Notepad през менюто File > Open навигирайте до следния файл: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts;
 • Направете необходимите промени във файла;
 • Кликнете File > Save за да запазите промените;

Въвеждане на запис в hosts файла

Linux

Отворете приложението Terminal:

Отваряне на Terminal в Ubuntu linux

 • Отворете hosts файла в текстов редактор (можете да използвате всеки текстов редактор, в примера използваме редактора nano) като въведете следната команда: sudo nano /etc/hosts;
 • Въведете паролата на администратора за да имате право да редактирате файла;
 • Направете необходимите промени във файла;
 • Натиснете клавишите Ctrl+X;
 • Когато се появи съобщение дали искате да запазите промените, потвърдете като натиснете клавиша у;

Mac OS X 10

Отворете Applications > Utilities > Terminal:

Отваряне на Terminal в Mac OSX

 • Отворете hosts файла като въведете следната команда в прозореца на терминала: sudo nano /private/etc/hosts;
 • Въведете администраторската парола;
 • Редактирайте hosts файла;
 • Файлът съдържа някои коментари (линии, започващи със символа #) и някои присвоени хост имена (например 127.0.0.1 localhost). Добавете вашите записи след стандартната информация;
 • Запазете hosts файла като натиснете Ctrl+X и потвърдете с натискане на клавиша y;

Записите в hosts файла започват да работят веднага след запазването на хост файла без да е необходимо да рестартирате компютъра си.

За да сте сигурни, че браузера зарежда сайта от новия сървър препоръчаме да изтриете локалния DNS кеш и кеша (history) на браузера.

Важно: когато отваряте hosts файла (Windows) ползвайте обикновен текстов редактор (Notepad, Notepad++). Не ползвайте текстов процесор като Microsoft Word или Google Docs.