Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > FTP - използване на криптирана връзка

FTP - използване на криптирана връзка

Помощен център

FTP - използване на криптирана връзка

Ще ви покажем как да използвате SSL (FTPS) криптирана връзка с вашия FTP клиент.

FTPS връзката се установия на същия порт както FTP връзката - 21. Това което трябва да знаем обаче е, че за да се свържем към сървъра е необходимо да използваме не както при стандартната FTP връзка нашето домейн име, а домейн името на сървърът където е поместен хостингът. В нашия случай то е - setra.icnhost.net.

Ако не знаете на кой сървър е разположен хостингът ви, може да го проверите от вашия потребителски акаунт в my.icn.bg, меню Споделен Хостинг след което избирате желания хостинг план.

1. След като отворим FTP клиента, който ще ползваме (ние препоръчаме и ползваме FileZilla) навигираме до File > Site Manager:

Отваряне на Site Manager в FileZilla

2. В отворилият се диалогов прозорец избираме New Site:

Попълване на коректни данни в панела Site Manager

3. Избираме име на сайта, който добавяме (в този случай mydomain) и попълваме останалите данни по начина, показан по-долу:

  • Host: въвеждаме името на сървъра на който се намира хостинга, както вече споменахме по-горе в нашия случай е setra.icnhost.net;
  • Port: въвеждаме 21;
  • Protocol: FTP - File Transfer Protocol;
  • Encryption: Require explicit FTP over TLS;
  • Logon Type: Normal;
  • в полетата User и Password се въвеждат потребителското име и паролата за съответния FTP потребител.

След като сме въвели необходимата информация натискаме бутона Connect и вече можем да променяме файловете в нашата директория на сървъра.

Веднъж така направена тази процедура не е необходимо да я повтаряме при всяко свързване към сървъра. Когато сме добавили тези данни всяко следващо свързване се осъществява лесно чрез бутон горе в ляво на FileZilla.

Така направените настройки са валидни за всеки друг FTP клиент.

Ако Вашият хостинг план има активиран SSH достъп, може да се свържете към сървъра посредством следната команда:

sftp user@setra.icnhost.net -p23

Като портът за SFTP достъп е 23, а не както при FTP/FTPS 21.