FTP - използване на криптирана връзка

Помощен център

FTP - използване на криптирана връзка

Ще ви покажем как да използвате SSL (ftps) криптирана връзка с вашия ftp клиент.

FTPS връзката се установия на същия порт както ftp връзката - 21. Това което трябва да знаем обаче е, че за да се свържем към сървъра е необходимо да използваме не както при стандартната ftp връзка нашето домейн име, а домейн името на сървърът където е поместен хостингът. В нашия случай то е - setra.icnhost.net. Ако незнаете на кой сървър е разположем хостингът ви, то може да го проверите от вашия потребителски акаунт в my.icn.bg, меню "Споделен Хостинг" след което избирате хостинг планът си.

След като отворим ftp клиентът който ползване - обект на това ръководство ще бъде FileZilla, отиваме на File -> Site Manager ...

 Image

  1. В отворилият се диалогов прозорец избираме New Site

 Image

  1. Избираме име на сайтът който добавяме (в този случай mydomain), в полето Host: въвеждаме името на сървъра на който се намира хостинга, както вече споменахме по-горе в нашия случай е setra.icnhost.net, за Port въвеждаме 21, за Protocol: FTP - File Transfer Protocol, за Encryption: Require explicit FTP over TLS, Logon Type: Normal и в полетата User и Password се въвеждат потребителското име и паролата за съответния ftp потребител, които в нашият случай са  ivan / secret

След като сме въвели необходимата информация натискаме бутона Connect и вече можем да променяме файловете в нашата директория на сървъра.

Веднъж така направена тази процедура не е необходимо да я повтаряме при всяко свързване към сървъра. Когато сме добавили тези данни всяко следващо свързване се осъществява лесно чрез бутон горе в ляво на FileZilla.

Така направените настройки са валидни за всеки друг ftp клиент.

Ако на Вашият план използвате SSH достъп, то можете да се свържете към сървъра посредством командата

sftp user@setra.icnhost.net -p23

Като портът за sftp достъп е 23, а не както при ftp/ftps 21.