Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > Детайлен изглед на директории и файлове в хостинга

Детайлен изглед на директории и файлове в хостинга

Помощен център

Детайлен изглед на директории и файлове в хостинга

В тази статия ще покажем как може да се показва по-детайлна информация за директориите и файловете в хостинга (Fancy Directory Listing).

За целта е необходимо да създадете .htaccess файл и чрез него да включите функция, която е заложена по подразбиране в Apache сървъра. Файлът трябва да бъде качен в директорията, в която искаме той да се изпълнява, като функцията автоматично ще бъде включена и за всички нейни поддиректории.

Първоначалният вид на списъка с директории и файлове на вашия хостинг има следния вид:

Показване на директории и файлове по подразбиране

Както се вижда, браузърът ни показва списък с цялото съдържание на папка /test / без никаква допълнителна информация.

За да виждате по-детайлна информация в списъка е необходимо да добавите следния код в .htaccess файла:

IndexOptions +FancyIndexing

Добавяне на код в .htaccess файл

След като разположите файла в желаната от вас директория, нейния изглед ще придобие по-детайлен вид като ще се предостави  информация не само за името на папките и файловете, а и за това кога за последно е правена промяна, какъв е размера и описание (aко е налично):

Детайлен изглед на директории и файлове

Друга полезна опция, която може да използвате е подреждане на папките, така че те да се показват най-отгоре, преди файловете. Необходимо е да добавите следния ред към кода:

IndexOptions FancyIndexing FoldersFirst

Добавяне на код за сортиране на директории преди файлове

Резултатът след обновяване на .htaccess файла ще има следния вид:

Подреждане на директориите преди файлове в хостинга