Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > Cron jobs - какво е и как се използва?

Cron jobs - какво е и как се използва?

Помощен център

Cron jobs - какво е и как се използва?

Cron е Linux услуга (service), която изпълнява определена задача в определено време, което ние предварително сме задали. Това ни дава удобството да изпълняваме определени задачи (команди, скриптове) през точно определен интервал, или в точно определен момент. Например, веднъж дневно, седмично, месечно или пък на всеки час. С помощта на crond (процеса на услугата) можем да стартираме различни скриптове - php, bash, perl и т.н.

За да настроите cron jobs, влезте в cPanel и в секция Advanced кликнете линка Cron Jobs:

Достъп до Cron Jobs в cPanel

Сега ще ви покажем как може да стартирате определена задача чрез Cron.

Примерна cron задача:

Искате веднъж дневно в 12 часа и 3 минути вечерта (00:03 часа) да стартирате php скрипт, който да извлича от базата данни информация за всички регистрирали се потребители във вашия сайт.

Изпълнение:

Първо трябва да напишете подходящ и коректно работещ скрипт и да го качите в желана от вас директория на сървъра. В нашия случай скриптът е поставен във файл statistics.php и е качен в главната директория на хостинга public_html:

Интерфейс за създаване на нова cron задача

Както казахме, искаме скриптa да се изпълнява в 00:03 часа всеки ден.

За тази цел въвеждате следните стойности:

  • в полето "Minute" стойност 3
  • в полето "Hour" - стойност 0.

В останалите полета въвеждате символа за wildcard * (може да се избере и от падащото меню в страни от текстовите полета).

В полето Command въвеждате командата, която в посоченото по-горе време да стартира нашия скрипт:

Command: php5x /home/cpaneluser/public_html/statistic.php

където:

  • cpaneluser е вашето cPanel потребителско име.
  • php5x указва версията на PHP, с която трябва да се изпълни скриптa; в случая x замества второто число от версията и се пропуска точката - например, за да се изпълни скрипта с версия 5.6, коректния запис е php56; за версия 7.1 записът е php71.

След като сте въвели необходимата информация натискате бутона Add New Cron Job и задачата ще се появи в менюто Current Cron Jobs, от където моте да я редактирате или изтриете:

Таблица с всички cron задачи в хостинга

Напомняме на всички потребители на услугата Споделен хостинг, че с цел запазване на нейното постоянно качество минималният период, през който могат да се изпълняват вашите cron-задачи, е 30 минути. В случай, че имате необходимост те да се извършват на по-кратък период, препоръчваме да се възползвате от предимствата, които ви дават услугите cloud и нает сървър.