Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Тестване на мигриран на друг сървър хостинг чрез настройки в "hosts" файла (за Линукс и Windows)

Тестване на мигриран на друг сървър хостинг чрез настройки в "hosts" файла (за Линукс и Windows)

Помощен център

Тестване на мигриран на друг сървър хостинг чрез настройки в "hosts" файла (за Линукс и Windows)

В статията ще Ви покажем как можете да зареждате Вашия домейн от друг сървър без да променяте DNS записите на домейна.

Това е необходимо когато мигрирате хостинга и домейните си от един сървър на друг и желаете да тествате работата на хостинга на новия сървър преди да промените DNS настройките на домейните.

1. Определяне IP адреса на новия сървър където е преместен хостинга като за пример ще използваме сървър leo.icnhost.net. Неговия IP адрес можете да определите по следния начин в зависимост от операционната система (Линукс или Windows).

1.1 За операционна система Линукс изпълнете следната команда: host leo.icnost.net или ping leo.icnhost.net и ще видите следните резултати:

leo.icnhost.net has address 91.215.216.98 (от команда host);

64 bytes from leo.icnhost.net (91.215.216.98): icmp_seq=1 ttl=63 time=0.855 ms (от команда ping).

1.2 За операционна система Windows изпълнете една от следните команди: ping leo.icnhost.net или nslookup leo.icnhost.net и може да видите резултата от командите:

64 bytes from leo.icnhost.net (91.215.216.98): icmp_seq=1 ttl=63 time=0.855 ms (от командата ping);

Address: 91.215.216.98 (от командата nslookup).

И двете команди трябва да се изпълнят от команден прозорец Command Prompt на Windows (как да отворите такъв прозорец може да видите в статиите ни за командите ping, tracert или telnet).

2. Сега остава да въведем необходимите данни в съответния hosts файл (за Линукс или за Windows).

2.1 Windows - файла се намира на следния адрес: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts и записите имат следния вид:

91.215.216.98 domain.com (тук въвеждате Вашия домейн вместо примерния);

91.215.216.98 domain1.com (тук въвеждате втория домейн) и така всеки допълнителен домейн се поставя на отделен ред.

2.2 Линукс - пътят до файла hosts: /etc/hosts и записите изглеждат така:

91.215.216.98 domain.com (тук въвеждате Вашия домейн вместо примерния);

91.215.216.98 domain1.com (тук въвеждате втория домейн) и така всеки допълнителен домейн се поставя на отделен ред.

3. Сега когато в браузър въведете някой от тези домейни тяхното зареждане ще започне от сървър leo.icnhost.net вместо от стария сървър.

Забележка: и двата посочени файла са текстови файлове, които нямат форматиране или шрифтове (създават се с обикновен текстов редактор като програмата Notepad в Windows).

Ако желаете временно да деактивирате тези настройки можете да го направите като поставите символа за коментар (#) в началото на реда:

#91.215.216.98 domain.com

Така домейна отново ще се зарежда от стария сървър. След всяка смяна на тези настройки препоръчваме да изчиствате изцяло кеша на браузъра за да се изпращат заявките към сървъра, а не да получаваме отговори от кеша. Друг вариант е да ползвате прокси сървър.

Надяваме се че изнесената тук информация ще Ви бъде от полза.