Тестване на мигриран на друг сървър хостинг чрез настройки в "hosts" файла (за Линукс и Windows)

Помощен център

Тестване на мигриран на друг сървър хостинг чрез настройки в "hosts" файла (за Линукс и Windows)

В настоящата статия ще Ви покажем как можете да зареждате Вашия домейн от друг сървър без преди това да променяте DNS записите на домейна.

Това е необходимо когато мигрирате хостинга и домейните си от един сървър на друг и желаете да тествате работата на хостинга на новия сървър преди да промените DNS настройките на домейните.

1. Определяне IP адреса на новия сървър където е преместен хостинга като за пример ще използваме сървър "leo.icnhost.net". Неговия IP адрес можете да определите по следния начин в зависимост от операционната система (Линукс или Windows).

1.1 За операционна система Линукс изпълнете следната команда: "host leo.icnost.net" или "ping leo.icnhost.net" и ще видите следния резултат:

leo.icnhost.net has address 91.215.216.98 (команда "host");

64 bytes from leo.icnhost.net (91.215.216.98): icmp_seq=1 ttl=63 time=0.855 ms (команда "ping").

1.2 За операционна система Windows изпълнете една от следните команди: "ping leo.icnhost.net" или "nslookup leo.icnhost.net" вижте резултата:

64 bytes from leo.icnhost.net (91.215.216.98): icmp_seq=1 ttl=63 time=0.855 ms (за командата "ping");

Address: 91.215.216.98 (за командата "nslookup").

И за двете команди е необходимо те да се изпълнят от команден прозорец на Windows (как да отворите такъв прозорец може да видите в статийте ни за командите - ping, tracert или telnet).

2. Сега остава да въведем необходимите данни във съответния hosts файл (за Линукс или за Windows).

2.1 Windows - файла се намира на следното място на диск C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts и записите имат следния вид:

91.215.216.98 domain.com (тук въвеждате Вашия домейн вместо примерния);

91.215.216.98 domain1.com (тук въвеждате втория домейн) и така всеки допълнителен домейн се поставя на отделен ред.

Тук поставяме екран от Windows Explorer с отворен прозорец във папка C:\Windows\System32\drivers\etc

2.2 Линукс - файла се намира на следното място на файловата система: /etc/hosts и съответните записи имат вида:

91.215.216.98 domain.com (тук въвеждате Вашия домейн вместо примерния);

91.215.216.98 domain1.com (тук въвеждате втория домейн) и така всеки допълнителен домейн се поставя на отделен ред.

Тук може да видите примерен екран на текстови редактор (Notepad) с настройки за три домейна (основен и два допълнителни):

3. Сега когато в браузър въведете някой от тези домейни тяхното зареждане ще започне от сървър "leo.icnhost.net" вместо от стария сървър.

Забележка: и двата посочени файла са текстови файлове нямат форматиране или шрифтове (създават се с програмата "Notepad" в Windows).

Ако желаете временно да деактивирате тези настройки можете да го направите като поставите символа за коментар (#) в началото на реда:

#91.215.216.98 domain.com

Така домейна отново ще се зарежда от стария сървър. След всяка смяна на тези настройки препоръчваме да изчиствате изцяло кеша на браузъра Ви за да не се зареждат части от стария хостинг. Друг вариант е да ползвате някой прокси сървър, например: bgproxy.net.

Надяваме се че изнесената тук информация ще Ви бъде от полза.