Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Създаване на .htaccess файл

Създаване на .htaccess файл

Помощен център

Създаване на .htaccess файл

.htaccess е съкращение от Hypertext Access и представлява конфигурационен файл, използван от уеб сървър, базиран на Apache софтуер, който контролира директорията, в която е разположен, както и всички нейни поддиректории.

.htaccess файловете се използват както за промяна на конфигурацията на софтуера на Apache HTTP сървър, така и за активиране/деактивиране на допълнителни функции на Apache HTTP сървъра.

Някои от функциите на HTTP сървъра, които могат да се управляват през .htaccess файл са:

 • защита на директория с парола,
 • забрана или разрешаване на достъп на потребителски IP адреси,
 • забрана за показване съдържанието на директории,
 • пренасочване на потребителите към друга страница или директория,
 • създаване и използване на персонализирани страници за грешки,
 • пренаписване на уеб адреси,
 • скриване на файлови окончания,
 • създаване на валидиращи regex филтри, и много други.

Единственият правилен начин на изписване името на файла е този: .htaccess (точка и веднага след нея без празен ред htaccess с малки латински букви).

Всички останали варианти на изписване са грешни и сървъра няма да изпълни въведените в тези файлове команди, дори самите команди да имат валиден синтаксис.

В тази статия ще ви покажем три начина, по които вие можете да създадете .htaccess файл (както и всеки друг тип файл - .html, .css, .php, .js) в хостинга.

Създаване на .htaccess файл през Файловия мениджър

Влезте във вашия cPanel > Files и кликнете линка File Manager:

Достъп до File Manager в cPanel

Кликнете на бутона Settings в горния десен ъгъл на екрана. В прозореца Preferences имате възможност да настроите с радио бутоните коя директория да зарежда файловия мениджър при отваряне.

По-важното в случая е поставянето на отметка в полето пред Show Hidden Files (dotfiles), което означава покажи скритите файлове, които започват с точка.

Запазете промените като кликнете бутона Save:

Активиране на опцията Show Hidden Files

Навигирайте до директорията, в която желаете да създадете новия файл и клинете бутона + File в горния ляв ъгъл на файловия мениджър. В прозореца New File въведете името на файла .htaccess и се уверете, че той ще бъде създаден в коректната директория.

Кликнете бутона Create New File за да създадете файла:

Създаване на нов файл във файловия мениджър

Новият файл .htaccess може да се отвори за въвеждане на команди или редакция по два начина:

 • като се избере файла и се кликне линка Edit в хоризонталното меню;
 • като се кликне с десен бутон на мишката върху файла и се избере от менюто Edit.

Отваряне на .htaccess файл

И при двата начина се отваря текстов редактор, в който трябва да въведете командите към HTTP сървъра. За да запазите промените кликнете синия бутон Save Changes в горния десен ъгъл на редактора.

Създаване на .htaccess файл през SSH

Който веднъж е изпитал удоволствието, бързината и ефективността на работата през SSH ще иска да ползва този метод винаги, когато е възможно.

Създаването на .htaccess файла се извършва с една единствена команда, втората команда само ни показва, че файла е създаден в коректната директория:

Създаване на .htaccess файл през SSH в терминал

user@server [~]#
user@server [~]# touch public_html/icn-demo.com/.htaccess
user@server [~]# ls -la public_html/icn-demo.com/
total 12
drwxr-x--- 2 user nobody 4096 Nov 15 22:25 ./
drwxr-x--- 36 user nobody 4096 Nov 14 15:48 ../
-rw-r--r-- 1 user user   0 Nov 15 22:25 .htaccess
-rw-r--r-- 1 user user  12 Nov 14 22:11 index.html
user@server [~]#

Създаване на .htaccess файл на компютър и качване на хостинга през FTP

Отворете обикновен текстов редактор - Notepad, Notepad++, SublimeText ... (не ползвайте процесор като MS Word или Google Docs).

Обикновено командата от клавиатурата Ctrl+N създава нов файл и с командата Ctrl+Shift+S файла се запазва в директория по избор.

Ако предпочитате да ползвате менюто, изберете File > New за да се създаде файла и след това с File > Save As го запазете в желаната директория.

Създаване на нов .htaccess файл в Windows

Запазване на .htaccess файла в директория

(Това са примерни команди за Notepad++).

Отворете вашата FTP програма (препоръчаме използването на безплатната FileZilla) и в левия прозорец отворете директорията на .htaccess файла:

Навигиране до директорията на .htaccess файла в FileZilla

В десния прозорец на FTP програмата влезте в коректната директория на хостинга:

Навигиране до коректната директория на хостинга

Кликнете с десен бутон върху файла и от менюто изберете Upload.

Линк Upload в FileZilla меню

Файлът е успешно качен на сървъра:

.htaccess е успешно качен на сървъра

Качване на файл през Файловия мениджър

Вместо FTP програма за качване на файлове може да ползвате вградената във Файловия мениджър функционалност Upload.

Кликнете бутона Upload в хоризонталното меню за да отворите интерфейса File Upload.

Ако работите на голям монитор и отворените програми не заемат целия екран може да влачите и пуснете (drag'n'drop) .htaccess файла в маркираната зона (Drop files here to start uploading).

Ако натиснете бутона Select File ще се отвори диалогов прозорец, в който трябва да стигнете до файла и като кликнете върху него процеса на качване ще стартира автоматично:

Качване на .htaccess файл през Файловия мениджър

Ако на сървъра има файл със същото име трябва да маркирате опцията Overwrite existing files за да сте сигурни, че на сървъра ще се запази само последната качена версия на файла.