Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Свързване с хостинг през SSH протокол

Свързване с хостинг през SSH протокол

Помощен център

Свързване с хостинг през SSH протокол

SSH, известен също като Secure Socket Shell, е мрежов протокол, който предоставя сигурен достъп до отдалечен компютър или сървър. Протоколът SSH използва клиент-сървър модел за удостоверяване на двете страни и криптиране на информацията между тях.

В тази статия ще ви покажем как може да осъществите SSH връзка с вашия хостинг.

SSH връзка с хостинг от Windows компютър

За целта трябва да имате инсталиран на вашия компютър SSH клиент. Препоръчаме ви да ползвате безплатния SSH клиент за Windows PuTTY. Изтеглете програмата от официалния сайт www.putty.org и я инсталирайте на вашия Windows OS компютър.

SSH достъп не е включен като услуга в плановете Ултима и Икономичен и за да може да се ползва с тези два плана трябва да бъде закупен като допълнителна опция.

SSH достъп е включен като услуга в хостинг плановете Бизнес и Стандарт но не е активиран по подразбиране. Ако желаете да активирате SSH достъп трябва да се свържете с колегите от техническа поддръжка.

При активирането на SSH достъп до хостинга ще получите имейл с необходимите данни за осъществяване на SSH връзка:

  • IP адрес на сървъра
  • SSH порт
  • cPanel потребителско име
  • cPanel парола

След като SSH клиента е инсталиран и SSH достъпа до хостинг сървъра е активиран, остава само да въведем коректните данни в SSH клиента.

Стартирайте SSH клиента PuTTY на вашия компютър и въведете следните данни в интерфейса на програмата:

Host Name (or IP address) - IP адреса или хост името на хостинг сървъра.

Port - 22022 (SSH порта по подразбиране e 22, но ICN.bg ползва различен порт на сървърите за споделен хостинг за по-висока сигурност).

Името на вашия хостинг сървър и неговия IP адрес може да откриете в активационния имейл, получен при стартиране на хостинг услугата.

Connection type - SSH

Кликнете бутона Open за да стартирате процеса на свързване.

Панел за конфигуриране на SSH клиент PuTTY

При първо свързване със сървъра ще бъдете попитани дали приемате RSA2 ключа на сървъра. Това е криптографски ключ, чиято функция е да шифрова информацията, която си разменят сървъра и клиента.

Кликнете Accept за да приемете ключа:

Приемане на RSA2 ключ за криптиране на информацията

На следващия екран след login as: въведете потребителското име за cPanel.

На следващия ред въведете паролата за cPanel по един от следните начини:

  • Ако въвеждате паролата от клавиатурата абслютно никакви символи няма да се появят на екрана защото така работи SSH протокола - като въведете цялата парола кликнете бутона Enter.
  • Ако сте копирали паролата от файл кликнете само веднъж с десен бутон в екрана за да поставите (paste) паролата и кликнете бутона Enter.

Въвеждане на данни за логване в PuTTY

При въведени коректни данни за достъп SSH връзката е успешно установена:

Изглед на терминала при успешно свързване

SSH връзка с хостинг от Linux или Mac OS X компютър

Потребителите с Linux или OS X компютри трябва да отворят терминал:

Linux Ubuntu - въведете от клавиатурата командата Ctrl+Alt+T или в полето за търсене Ubuntu Dash започнете да въвеждате terminal както е показано на изображението:

Достъп до терминал в Linux Ubuntu

Mac OS X - отворете папката Applications (Приложения), след което отворете папката Utilities (Помощни програми). Отворете приложението Terminal:

Достъп до терминал в Mac OS X

В отворения терминал изпълнете следната команда:

ssh -p portnumber cpaneluser@serverip

като замените:

  • portnumber - с SSH порта на ICN.bg 22022
  • cpaneluser - с вашия cPanel потребител
  • serverip - с IP адреса на хостинг сървъра

ssh -p 22022 icndemo@11.22.33.44

След това по един от описаните по-горе начини въведетe паролата за cPanel.

Вече можете да управлявате процеси, директории и файлове във вашия хостинг през сигурна SSH връзка.