Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > SSH, SFTP и FTPES - прилики и разлики

SSH, SFTP и FTPES - прилики и разлики

Помощен център

SSH, SFTP и FTPES - прилики и разлики

Какво означава SSH?

SSH е съкращение от Secure SHell и представлява мрежов протокол за криптирано предаване на данни като се използва най-често за достъп и изпълнение на команди на отдалечена машина. Отличава се с високо ниво на сигурност по време на комуникация между машините.

Какво означава SFTP?

SFTP (SSH File Transfer Protocol) се използва за трансфер на файлове чрез SSH протокола. Този протокол е бинарен, т.е. всички команди и заявки се пакетират в бинарни пакети, които се изпращат към сървъра. Отговорите от сървъра се предават отново на пакети в бинарен вид.

Какво означава FTPES?

FTPES / FTPS (FTP-SSL/FTP Secure) е разширение на протокола за пренос на данни FTP (File Transfer Protocol). FTPES включва криптографски протоколи като TLS  (Transport Layer Security) и SSL (Secure Sockets Layer).

Прилики и разлики между SFTP и FTPES?

Основните прилики между SFTP и FTPES са, че и двата протокола използват асиметрични алгоритми (RSA, DSA), симетрични алгоритми (DES/3DES, AES, Twhofish) и алгоритми за обмен на ключове.

Основната разлика между двата протокола е, че при FTPS се използват X.509 сертификати, докато при SSH се използват SSH ключове.

X.509 сертификатът съдържа публичен ключ и определена информация за собственика на сертификата, която може да бъде проверена от другата страна и по този начин да идентифицира собственика. От гледна точка на сигурността X.509 сертификатът съдържа и личен ключ, който се съхранява отделно.

SSH ключът съдържа публичен и личен ключ като личния се съхранява отделно. В него не се съдържа информация за собственика на ключа.

SSH достъп до хостинга

При услугата споделен хостинг с активирана допълнителна опция SSH достъп, за да достъпите акаунта през SSH трябва да въведете следните данни в PuTTY SSH клиент:

  • Connection type -  SSH;
  • Host Name (or IP address) - въвеждате името на вашия хост;
  • Port - въведете 22022.

След стартиране на сесията трябва да въведете потребителско име и парола. За входни данни трябва да използвате тези, които използвате за вашия cРanel акаунт.

SFTP достъп до хостинга

За SFTP достъп (само за акаунти с SSH достъп) през FileZilla или WinSCP трябва да използвате следните данни:

  • Хост - sftp://host.server.name;
  • Потребителско име и парола - данните за достъп до cРanel;
  • Порт - 22022.

FTPES достъп до хостинга

За FTPES достъп (за всички хостинг планове) през FileZilla използвайте следните данни:

  • Хост- ftpes://host.server.name;
  • Потребителско име и парола - данните за достъп до cРanel или на допълнително създаден FTP потребител;
  • Порт - 21.

По време на свързването трябва да потвърдите използването на криптирана връзка.