SSH, SFTP и FTPES - прилики и разлики

Помощен център

SSH, SFTP и FTPES - прилики и разлики

Какво означава SSH?

SSH е съкращение от Secure Shell (Сигурна обвивка). SSH представлява мрежов протокол за криптирано предаване на данни и се използва най-често за достъп и изпълнение на команди на отдалечена машина като предоставя високо ниво на сигурност по време на комуникация между машините.

Какво означава SFTP?

SFTP (SSH File Transfer Protocol) се използва за трансфер на файлове чрез SSH протокола. Този протокол е бинарен, т.е. всички команди и заявки се пакетират в бинарни пакети, които се изпращат към сървъра. Отговорите от сървъра  се предават отново на пакети в бинарен вид.

Какво означава FTPES?

FTPES / FTPS (FTP-SSL/FTP Secure) е разширение на протокола за пренос на данни FTP (File Transfer Protocol). FTPES включва криптографски протоколи като TLS  (Transport Layer Security) и SSL (Secure Sockets Layer).

Прилики и разлики между SFTP и FTPES?

Основните прилики между SFTP и FTPES са, че и двата протокола използват асиметрични алгоритми (RSA, DSA), симетрични алгоритми (DES/3DES, AES, Twhofish) и алгоритми за обмен на ключове.

Основната разлика между двата протокола е, че при FTPS се използват X.509 сертификати, докато при SSH се използват SSH ключове.

X.509 сертификатът съдържа публичен ключ и определена информация за собственика на сертификата, която може да бъде проверена от другата страна и по този начин да идентифицира собственика. От гледна точка на сигурността X.509 сертификатът съдържа и личен ключ, който се съхранява отделно.

SSH ключът съдържа публичен и личен ключ като личния се съхранява отделно. В него не се съдържа информация за собственика на ключа.

SSH достъп до хостинга

При услугата споделен хостинг с активирана допълнителна опция SSH достъп, за да достъпите акаунта през SSH трябва да въведете следните данни в Putty SSH клиент:

  • Connection type -  SSH
  • Host Name (or IP address) - въвеждате името на вашия хост
  • Port - въведете 22022

След стартиране на сесията трябва да въведете потребителско име и парола. За входни данни трябва да използвате тези, които използвате за вашия cРanel акаунт.

SFTP достъп до хостинга

За SFTP достъп (само за акаунти с SSH достъп) през FileZilla или WinSCP трябва да използвате следните данни:

  • Хост - sftp://host.server.name
  • Потребителско име и парола - данните за достъп до cРanel
  • Порт - 22022

FTPES достъп до хостинга

За FTPES достъп (за всички хостинг планове) през FileZilla използвайте следните данни:

  • Хост- ftpes://host.server.name
  • Потребителско име и парола - данните за достъп до cРanel или на допълнително създаден FTP потребител.
  • Порт - 21

По време на свързването трябва да потвърдите използването на криптирана връзка.