Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Управление на пощенски акаунт в cPanel

Управление на пощенски акаунт в cPanel

Помощен център

Управление на пощенски акаунт в cPanel

В статията ще направим преглед на интерфейса Email Accounts, през който може да създавате, управлявате и изтривате пощенски акаунти в cPanel. За да достъпите интерфейса кликнете линка Accounts в секция Email на вашия cPanel:

Достъп до Accounts в cPanel

Статистика за имейл акаунтите

В горния десен ъгъл полето Статистика показва текущия брой на имейл акаунтите в cPanel профила както и колко акаунта остават до запълване квотата на профила:

Статистика за имейл акаунтите

Системата не включва имейл акаунта по подразбиране в общия брой имейл акаунти в cPanel профила.

Създаване на имейл акаунт

За да създадете нов имейл акаунт кликнете бутона Create:

Бутон за създаване на имейл акаунт

Ако кликнете бутона отдясно с иконата зъбно колело имате възможност да избирате колко пощенски кутии да се зареждат на една страница:

Брой пощенските кутии на страница

През интерфейса над двата бутона може да навигирате между страниците с пощенските кутии:

Интерфейс за навигиране между страниците с акаунти

От менюто Domain изберете домейна, към който искате да създадете имейл акаунта. Ако не виждате желаният домейн в менюто, може да кликнете линка Manage Subdomains или Manage Aliases в дясната част на панела, за да проверите конфигурацията на домейна в профила си. В нов прозорец на браузъра ще се отворят съответните cPanel интерфейси:

Проверка конфигурацията на домейна

Въведете нов имейл адрес в текстовото поле Username:

Въвеждане име на акаунт

Важно: не може да използвате cpanel като име на акаунт, нито като име на поддомейн тъй като е запазена ключова дума в cPanel.

В секция Security изпълнете едно от следните действия:

Изберете опцията Provide alternate email и въведете имейл адрес, на който системата да изпрати връзка за конфигуриране на парола:

Посочване на алтернативен имейл

Опцията по подразбиране Set password now дава достъп до вградения генератор за пароли. Препоръчаме винаги да го ползвате за генериране на сигурни пароли.

 • Създайте сигурна парола, която не съдържа дума от речник и съдържа главни и малки букви, цифри и символи.
 • Кликнете върху иконата за разкриване, за да видите паролата.
 • При всяко кликане на бутона Generate вие генерирате нова парола.
 • Кликнете бутона с иконата стрелка за да промените структурата и сложността на генерираната парола.
 • Системата автоматично оценява силата на паролата в скала от 100 точки. 0 показва слаба парола, а 100 означава много сигурна парола. Препоръчаме да ползвате пароли, които активират зеления индикатор.

Настройки на генератора за пароли

В секцията Storage Space въведете размер на квотата на пощенската кутия или изберете Unlimited - в този случай пощата ще получава писма докато има свободно дисково пространство в хостинг акаунта.

За да изпратите на акаунта съобщение с инструкции за конфигуриране на пощенски клиент (имена на сървъри, протоколи и портове), поставете отметка в полето Send a welcome email... .

Ако сте избрали опцията Provide alternate email в секцията Security, системата ще изпрати указанията на този алтернативен имейл адрес. В противен случай потребителят може да осъществи достъп до съобщението през Webmail.

Изберете опцията Stay on this page after I click Create, след като кликнете бутона Create, за да създадете друг имейл акаунт.

Кликнете линка Go Back, за да се върнете към интерфейса с имейл акаунтите.

Кликнете бутона Create за да създадете имейл акаунта.

Таблица с имейл акаунти

В тази таблица са изброени всички създадени имейл акаунти в cPanel профила. Използвайте този интерфейс, за да конфигурирате настройките на всеки имейл акаунт.

 • Кликнете иконата зъбно колело за да изберете колко записа да се показват на страница или за да опресните таблицата с резултатите.
 • Използвайте навигационните опции в горната част на таблицата, за да търсите имейл акаунт, да филтрирате резултатите в таблицата по различни параметри или да се придвижвате в страниците с резултати.

Ако кликнете върху заглавие в хедъра на таблицата може да подреждате резултатите в таблицата спрямо това заглавие.

Ако изберете квадратчето за отметка, вие маркирате този/тези имейл акаунт/и за групови действия, като например груповото действие изтриване. За да извършите масово изтриване на профили, поставете отметки в квадратчетата отляво на всеки профил, който искате да изтриете, и кликнете бутона Delete в горната част на таблицата.

Избор на акаунти за групови действия

Ще се зареди поле с предупреждение, в което трябва също да кликнете бутона Delete. След няколко секунди съобщение ще потвърди изтриването на акаунтите.

Потвърждение за изтриване на акаунт

Ако кликнете върху иконата знак по-голямо, за да видите допълнителна информация и действия, достъпни за този имейл адрес. За да изтриете поща кликнете бутона Delete. Ще се появи съобщение за потвърждение. Кликнете бутона Delete за да премахнете профила. Ново съобщение ще потвърди успешното изтриване.

Изтриване на пощенски акаунт

Важно: Това действие окончателно изтрива цялата поща за профила. Не може да възстановите (undo) резултатите от това действие.

Account @ Domain - кликнете линка Account, за да сортирате списъка по азбучен ред според имената на акаунтите. Кликнете линка Domain, за да сортирате списъка по азбучен ред според имената на домейните.

Restrictions (ограничения) - тези настройки определят способността на акаунта да влиза в системата, да получава поща или да изпраща поща. Управлението (активирате или отмяна) на ограничения става от панела Manage An Email Account, чиито функции ще разгледаме по-късно в статията, и който може да достъпите по два начина:

 • като кликнете иконата знак по-голямо срещу домейна и в панела кликнете линка Unrestricted;
 • като кликнете линка Manage в таблицата срещу името на акаунта;

В колоната Storage (съхранение) може да сортирате акаунтите по следните признаци:

 • Usage (употреба) - колко дисково пространство заема акаунта;
 • Quota (квота) - подреждане на акаунтите по големината на квотата;
 • % (символ за процент) - какъв процент от общата квота в проценти е запълнена;

За всеки имейл акаунт може да изпълните следните действия:

 • Check Email - кликнете този линк за да отворите имейл акаунта в Webmail.
 • Manage - кликнете този линк и в новия интерфейс може да управлявате ресурсите и да конфигурирате връзки към този имейл акаунт.
 • Connect Devices (свързване на устройства) - тази функция служи за автоматично конфигуриране на имейл клиент (например Outlook) за достъп до вашите cPanel имейл адреси.

Имейл акаунт по подразбиране (Default Address)

Системата създава този имейл акаунт, когато се създава cPanel профила. Потребителското име и паролата на акаунта са идентични с името и паролата на cPanel профила.

Системата използва profile@domain.com като акаунт по подразбиране, където profile представлява потребителското име за cPanel и domain.com е главния домейн на хостинга. Не може да преименувате, изтривате или задавате квота на акаунта по подразбиране. Препоръчваме ви да създадете отделни имейл акаунти за ежедневна употреба.

Този акаунт може да бъде конфигуриран като адрес по подразбиране (Default Address, catch-all), в който да се получава цялата поща, изпратена до адреси в профила, които не съществуват или са грешно изписани. Това може да доведе до получаване на много голям брой спам в имейл адреса по подразбиране.

За да управлявате поведението на входящата поща до адреса по подразбиране или да го препратите на друго място, кликнете линка Manage и след това кликнете линка Manage Default address в секция More Actions за да се зареди интерфейса Default Address, през който може да управлявате настройките на акаунта.

За да изпращате, преглеждате или изтривате съобщенията в този профил през Webmail, кликнете линка Check Mail и изберете Webmail приложение.

За да възстановите дисковото пространство на този адрес, кликнете Manage и след това кликнете Free up Email Storage за да достъпите интерфейса Email Disk Usage.

Системата попълва автоматично адресът по подразбиране в полетата From и Reply-to в изходящите имейл съобщения, който изпращат PHP скриптовете в профила, ако не са въведени други адреси в конфигурацията на скрипта.

Споделена адресна книга (System-managed Address Book)

cPanel включва системно управлявана споделена адресна книга, която служи като потребителска директория. Активирайте достъпа на всички имейл акаунти в профила до адресната книга през бутона With all email accounts (когато е включен цвета е син). Ако опцията е изключена само адресът по подразбиране има достъп до адресната книга.

UTF-8 имена на пощенски кутии

По подразбиране имената на пощенските кутии са кодирани във формат mUTF-7 и системата записва тези пощенски кутии във файловата система като некодирани. Това може да създаде проблеми в работата на някои типове имейл филтри и на Webmail клиентите. С активиране поддръжката на UTF-8 ще разрешите тези проблеми (кликнете бутона UTF-8 mailbox names enabled за да промени цвета си в син).

Настройки на адреса по подразбиране

Управление на имейл акаунт

Кликнете линка Manage срещу името на акаунта, за да отворите нов интерфейс Manage an Email Account, в който може да управлявате параметрите на съответния имейл акаунт.

Парола и удостоверяване

Вграденият генератор на пароли е същото приложение и работи по същия начин, както при създаване на акаунт, който описахме по-рано в статията.

Тук само ще припомним главните характеристики на приложението:

 • Използвайте функцията за да промените паролата на акаунта като въведете новата парола в съответното текстово поле.
 • Създайте сигурна парола, която не съдържа дума от речник и съдържа главни и малки букви, цифри и символи.
 • Кликнете иконата за разкриване, за да копирате и запишете паролата.
 • Може да кликнете бутона Generate за да генерирате нова парола.
 • Кликнете иконата More (икона стрелка), за да изберете опции за сложност за генерираната парола.
 • Използвайте индикатора за сила на паролата и използвайте парола само в зеления сектор.
 • Системата оценява паролата, която въвеждате в скала от 100 точки. 0 показва слаба парола, а 100 означава много сигурна парола.

Квота на акаунт

Квотата за имейл акаунт определя количеството информация (текст, изображения, прикачени файлове), което може да съхрани акаунта. Когато акаунта надхвърли това ограничение, системата връща входящата поща на подателя със съобщение, че пощенската кутия на получателя е препълнена.

Индикатор за квота на акаунт

Индикаторът Current Storage Use секция Storage показва размера на пространството, което имейл акаунта използва в момента.

В раздела Allocated Storage Space въведете ръчно размера на квотата на пощенската кутия или изберете Unlimited (неограничен) , за да зададете като лимит размера на дисковото пространство на целия хостинг. Проверявайте периодично квотата на пощенските кутии, особено на тези с ръчно въведена квота.

Изчислението на квотата не включва кошчето за изтрити писма на акаунта, затова преди да правите каквото и да е с писмата в акаунта, проверете дали са изтрити писмата от кошчето - намирали сме 'неработещи' пощенски кутии с над 10 GB писма в кошчето!

Системата преизчислява квотите на пощенските кутии на всеки четири часа и поради тази причина ще получите системното съобщение за запълване на квотата с известно закъснение.

Restrictions (ограничения)

Използвайте тази функция, за да разрешите или преустановите възможността на потребителя да влезе в акаунт, да получава поща или да изпраща поща. Можете също да задържите (hold) изходящата поща.

Настройване на ограничения

Какво означават настройките Allow, Suspend и Hold?

 • Когато спрете (suspend) даден имейл акаунт, системата също преустановява работата на всички свързани псевдоними (aliases) или пренасочвания (forwarders), свързани с акаунта.
 • Когато изберете Suspend за опцията Sending Outgoing Email, сървърът ще спре изпращането на всички изходящи съобщения от акаунта.
 • Когато изберете Hold за опцията Sending Outgoing Email, системата ще запази всички изходящи съобщения в опашка.
 • Когато промените опцията Sending Outgoing Email от Hold на Allow, сървърът ще достави всички съобщения в опашката.

Изтриване на имейл акаунт

Използвайте тази функция, за да премахнете окончателно имейл акаунт. След като кликнете върху Delete на имейл акаунт, ще се появи съобщение за потвърждение. Кликнете върху Delete, за да премахнете акаунта. Текстово съобщение ще потвърди успешното изтриване на акаунта.

Запазете или отменете промените

В долната част на интерфейса можете да изпълните следните действия:

Действия в панела Manage an Email Account

 • Маркирайте полето Stay on this page after I click Update Email Settings, за да останете в този интерфейс, след като актуализирате настройките на акаунта.
 • Кликнете Go Back, за да отмените това действие и да се върнете към интерфейса на имейл акаунтите.
 • Кликнете Update Email Settings, за да актуализирате профила и да се върнете към интерфейса на имейл акаунтите.

Допълнителни функции и услуги

В интерфейса I want to… (Искам да...) може да конфигурирате няколко функции и услуги за избрания имейл акаунт:

Конфигуриране на допълнителни функции и услуги

Искам да... :

 • ...освободя дисково пространство - кликнете Free up Email Storage , за да отворите интерфейса за използване на дисково пространство от имейл акаунти Email Disk Usage. Този интерфейс ви позволява да преглеждате всичките си пощенски кутии и да премахвате стари или големи съобщения.
 • ...настроя филтри за входящите съобщения - Кликнете Manage Email Filters за да отворите интерфейса на имейл филтрите Email Filters. Този интерфейс ви позволява да създавате правила за филтриране на входящите имейли.
 • ...настроя автоматичен отговор на съобщения - Кликнете Send Automated Responses за да отворите интерфейса Autoresponders. Тази функция ви позволява да конфигурирате автоматични отговори на имейл съобщения.

Свързване на устройства

Тази функция ще се опита автоматично да конфигурира ваш имейл клиент за достъп до имейл акаунти в cPanel. Клиентът за електронна поща ви позволява да управлявате съобщенията в имейл акаунта си през приложение на вашия компютър или мобилно устройство (например Apple Mail).

За да достъпите тази функция, кликнете Connect Devices срещу името на акаунта.

Важно:

 • Клиентът за електронна поща трябва вече да съществува на вашия компютър или мобилно устройство, за да можете автоматично да го конфигурирате към cPanel акаунта.
 • Трябва ръчно да конфигурирате имейл клиентите, които не са включени в интерфейса.

За да конфигурирате пощенският клиент, изпълнете следните стъпки:

 • Изберете и изтеглете съответният конфигурационен файл от списъка.
 • Силно препоръчваме да използвате SSL/TLS протокол.
 • Стартирайте скриптът, за да конфигурирате автоматично свързването на вашия имейл клиент с избрания имейл адрес.
 • Когато процесът на конфигуриране приключи, вашият имейл клиент автоматично ще се отвори и ще се свърже с имейл акаунта.

Ръчно настройване на поща

Ако се наложи ръчно да конфигурирате пощенския клиент, използвайте информацията от таблицата Secure SSL/TLS Settings (Recommended).