Управление на мейл филтри в cPanel

Помощен център

Управление на мейл филтри в cPanel

Mейл филтрите сканират съдържанието на съобщенията, прилагайки набор от правила, след което мейл системата процедира със съобщенията следвайки набор от зададени действия в зависимост от резултата от сканирането.

Съобщенията, които не се филтрират като спам се доставят от мейл сървъра в пощенските кутии, филтрираните съобщения се третират съобразно зададените в мейл филтрите действия.

Има два вида филтри за електронна поща в cPanel - глобални мейл филтри за всички пощенски кутии в хостинга и мейл филтри за всеки отделен имейл акаунт.

В тази статия ще ви покажем как да управлявате мейл филтър за отделен пощенски акаунт.

Мейл системата ще прилага правилата за филтриране на мейл сървъра, така че няма да имате достъп до мейл филтрите във вашия отдалечен пощенски клиент като Outlook или Thunderbird, но можете да стигнете до тези филтри през интерфейсите в cPanel или Webmail.

Достъп до мейл филтъра през cPanel

Влезте в cPanel и в секцията Email кликнете линка Email Filters:

manage mail filter

В интерфейса за имейл филтри са подредени всички пощенски акаунти в хостинга.

Ако имате няколко десетки пощи може да използвате полето за търсене, за да намерите търсения акаунт по-лесно.

За да създадете или редактирате мейл филтър кликнете линка Manage Filters срещу името на мейл акаунта:

manage mail filter

На следващия екран можете да създавате нови или да управлявате създадените вече мейл филтри само за този конкретен мейл адрес:

manage mail filter

Достъп до мейл филтъра през уеб поща

Може да отворите всяка пощенска кутия в хостинга през уеб браузер като въведете името на домейна и порт 2096:

http://icn-test.com:2096

В полетата въведете цялото име на пощата и паролата:

manage mail filter

Ако за пръв път отваряте пощата през Webmail ще трябва да конфигурирате предпочитанията си. В първия екран кликнете бутона Got it:

manage mail filter

След това посочете с кой от посочените три мейл клиента желаете да отворите пощата - Horde, RoundCube или SquirrelMail. По-голямата част от cPanel потребителите предпочитат RoundCube.

Ако желаете RoundCube да отваря по подразбиране тази поща кликнете линка Default и след това кликнете линка RoundCube:

manage mail filter

Кликнете върху името на пощата и в падащото меню кликнете линка Email Filters:

manage mail filter

Зарежда се същият интерфейс за управление на мейл филтри но този път в рамката (frame) на уеб пощата:

manage mail filter

Създаването на мейл филтър е идентично в двата интерфейса - глобален мейл филтър и мейл филтър. Както споменахме разликата е, че глобалните филтри се прилагат към всички пощи докато мейл филтрите се прилагат само към определена пощенска кутия.

Прочетете статията глобален мейл филтър за да си припомните как се създават филтрите. За да се запознаете подробно с всички настройки при конфигуриране на мейл филтри прочетете статията конфигуриране на мейл филтри.

Следвайки инструкциите в статията за глобалните мейл филтри създадохме мейл филтър shopping към пощата default@icn-test.com:

manage mail filter

Мейл филтъра ще провери всяко едно писмо дали съдържа в полето Относно думата shopping и дали в съдържанието на писмото се среща фразата replica watches.

Логическия оператор or (или) означава, че дори само за единия елемент да има съвпадение писмото ще се третира като спам и системата ще го достави в папка Filtered според избраната опция в Actions.

Нека първо да тестваме филтъра - умишлено писмото съдържа и двата спам елемента, за които филтъра проверява:

manage mail filter

Кликаме бутона Test Filter и получаваме следния резултат:

manage mail filter

Мейл филтъра е открил и двата спам елемента:

$header_subject: contains shopping or $message_body matches replica watches

Deliver message to: "user+Filtered"@icn-test.com - означава, че писмото ще бъде доставено в папка Filtered точно както сме указали в мейл филтъра.

Нека сега да изпратим писмо към default@icn-test.com със същото съдържание като в теста за да проверим дали системата наистина ще открие спама и дали ще достави писмото в посочената папка:

manage mail filter

Точно според указанията на филтъра писмото беше доставено в папка Filtered:

manage mail filter

Отваряме писмото за да проверим съдържанието - точно това писмо изпратихме:

manage mail filter

Възможността да достъпим мейл филтрите през уеб пощата ни дава възможност много бързо да реагираме ако открием, че пощата се пълни със спам писма.

Преглеждаме писмата за да можем да открием елементите, които ги различават от нормалната кореспонденция и създаваме правила, според които мейл системата да отделя спам писмата.

Ако нямате създадена папка може да пренасочите спама към папка Junk, а създаването на нова папка в RoundCube отнема секунди:

  • Кликнете линка Settings горе вдясно
  • Кликнете линка Folders
  • Кликнете знака + в долния край на екрана
  • Въведете име на новата папка - New Spam Folder
  • Кликнете бутона Save и през линка Mail се върнете в главния интерфейс на уеб пощата:

manage mail filter

Заключение

ICN.bg счита изпращането на спам съобщения е напълно неетично и неприемливо.

cPanel предоставя различни инструменти за ограничаване на спам и мейл филтрите за електронна поща са един от тези много успешни инструменти.

Бъдете внимателни, когато избирате спам думи - уверете се, че думите или фразите в правилата от филтъра не се използват в нормалната кореспонденция за да не се филтрират писма, които всъщност не са спам.