Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Настройване на Thunderbird Lightning за работа с CalDAV календар

Настройване на Thunderbird Lightning за работа с CalDAV календар

Помощен център

Настройване на Thunderbird Lightning за работа с CalDAV календар

CalDAV е клиент/сървър протокол за създаване на календари и планиране на събития. CalDAV позволява едновременен достъп на множество клиенти до една и съща информация, като по този начин позволява съвместно планиране и обмен на информация.

CalDAV разширява спецификацията на WebDAV (HTTP базиран протокол за обработка на данни) и използва формат iCalendar (.ics)* за данните. Много сървърни и клиентски приложения поддържат протокола CalDAV.

Thunderbird Lightning разширение

Thunderbird Lightning е разширение, което интегрира функционалност за управление на календари в имейл клиента Thunderbird и позволява свързване с множество календари, организиране и планиране на важни събития, абониране за публични календари и много други.

Инсталиране на Thunderbird Lightning

За да инсталираме разширението Thunderbird Lightning отваряме Thunderbird и кликаме Tools > Add-ons:

Линк Add-ons в меню Tools

В полето за търсене въвеждаме lightning и натискаме клавиша Enter:

Поле за търсене с ключовата дума lightning

В панела на разширението кликаме зеления бутон Add to Thunderbird:

Бутон Add to Thunderbird

Потвърждаваме добавянето на разширението като кликаме бутона Add:

Потвърждение за добавяне на разширение

За да завършим инсталирането кликаме бутона Restart now и рестартираме Thunderbird:

Рестартиране на Thunderbird за завършване на инсталацията

Разширението Thunderbird Lightning е успешно инсталирано и откриваме в лентата за управление ново меню Events and Tasks, както и нов панел Events в дясната част на Thunderbird.

Ново меню Events and Tasks и панел Events

По време на инсталацията автоматично се създава календар Home, който достъпваме от Events and Tasks > Calendar:

Календар по подразбиране Home

За да създадем нов календар кликаме с десен бутон полето на календара по подразбиране Home и от менюто избираме New Calendar:

Създаване на нов календар

От двата радиобутона избираме опцията за локална инсталация On My Computer и продължаваме като кликаме бутона Next:

Местоположение на новия календар 'On My Computer'

В следващия прозорец попълваме името на новия календар в полето Name (DemoCalendar):

Панел за конфигуриране на нов календар

Кликане в полето Color отваря помощен прозорец за избиране на цвят за календара в няколко различни формата (HEX, RGB, colorwheel). След като изберем цвят кликаме бутона Select:

Панел Color за избиране на цвят на новия календар

Маркираме опцията Show Reminders, а от менюто Email, съдържащо всички имейл акаунти в Thunderbird, избираме имейл, с който да асоциираме календара. Продължаваме като кликаме бутона Next.

Завършваме инсталацията като кликаме бутона Finish:

Завършване инсталацията на новия календар

Новият календар DemoCalendar се добавя под календара по подразбиране Home:

Позициониране на новия календар

Създаване на събитие (event) в Thunderbird Lightning

В раздел Events and Tasks избираме New Event и създаваме примерно събитие, показано на следващото изображение:

Панел за конфигуриране на ново събитие

Даваме име на събитието, посочваме локация, категория и в кой календар да бъде записано. В следващата секция определяме времевата рамка на събитието и начините, по които календара да ни подсеща.

Трите етикета над последното поле (Description:, Attachments: и Attendees:) са всъщност връзки на раздели, които зареждат съответно съдържание в полето.

Description - описание на събитието:

Поле за въвеждане описание на събитието в раздел Description

Attachments - при кликане на бутона Attach в лентата за управление се зарежда поле, в което въвеждаме URL адрес на уеб страница на събитието или URL адрес до друг онлайн ресурс, свързан със събитието:

Прозорец за въвеждане на URL адрес

Линк към URL адрес в раздел Attachments

Attendees - при кликане се зареждат имейл адресите, на които е изпратена покана за събитието. Създаваме списъка с имейл адресите в панела Invite Attendees като кликнем линк със същото име в лентата за управление:

Панел Invite Attendees за създаване на списък с участници

Списък с поканени участници в раздел Attendees

Следното съобщение се изпраща на всеки имейл адрес от списъка. Ако маркираме опцията Separate invitation per attendee поканите ще бъдат индивидуални без да се посочва списъкът с останалите имейл адреси, на които са изпратени покани:

Индивидуална покана за събитие

Ако полето не е маркирано, всяка покана ще съдържа пълен списък с имейл адресите, на които са изпратени покани (Attendees):

Покана със списък на всички участници

Запазваме събитието като кликнем бутона Save and Close и то се добавя в календара DemoCalendar:

Запазване на новото събитие в календара

В панела Events в дясната колона имаме бърз достъп до актуалните съобития в календара:

Достъп до събития в панел Events

Експортиране на календар

Може да експортираме съдържанието на календар като кликнем с десния бутон върху календара и изберем Export Calendar:

Линк Export Calendar в меню

Календарът може да се запише в следните три формата:

  • Web Page (.html, 'htm);
  • iCalendar (*.ics);
  • Outlook Comma Separated Values (*.csv);

Създаване на задача (task) в Thunderbird Lightning

За да създадем нова задача избираме New Task в раздела Events and Tasks. Попълваме полетата, както в следващото изображение, и кликаме бутона Save and Close за да запазим задачата:

Панел за създаване на задача (task) в Thunderbird Lightning

Ако желаем да добавим URL адрес като прикачен файл, кликаме бутона Attach в лентата за управление и в полето въвеждаме URL адреса:

Прозорец за въвеждане на URL адрес

URL адресът се добавя в раздел Attachments:

URL адрес в раздел Attachments

За да видим новата задача в раздел Events and Tasks избираме Tasks. Над списъкът с календарите се зарежда меню за сортиране на задачите по различни признаци:

Меню за сортиране на задачи

За да следим изпълнението на задачата кликаме два пъти лентата с описание за да отворим панела Edit Task, по желание добавяме информация и посочваме каква част от задачата в проценти е изпълнена. При завършване на задачата (100% изпълнение) информацията в лентата се задрасква (полезно ако имаме десетки задачи):

Изглед на завършена задача

Изтриваме задача като я маркираме в списъка със задачи и кликаме бутона Delete (задачата се изтрива без предупреждение).

Съвместимост на календари между Pronto уебмейл и Thunderbird Lightning

Клиентите на бизнес приложението cMailPro могат да ползват акаунти в Thunderbird Lightning за да следят своите CalDav календари. Подробна информация за работа с календари в cMailPro.

За примера ще ползваме cMailPro акаунт, който достъпваме през Pronto уебмейл и акаунт към същата поща в Thunderbird (с инсталиран add-on Lightning).

Създаваме календар в Pronto и запазваме събитието Team Building, показано на изображението:

Запазване на събитие в календар в Pronto

Събитието Team Building се записва в съответния календар в Pronto:

Записване на събитие в календар в Pronto

Автоматично в Thunderbird акаунта се получава съобщение-покана за приемане или отхвърляне на новия календар:

Покана за събитие

При приемане на поканата (Accept) Thunderbird ни пита в кой локален календар желаем да бъде записано събитието - избираме DemoCalendar:

Избиране на календар за запазване на събитието

Събитието Team Building се записва в календара:

Запазване на събитие в Thunderbird календар

Ако кликнаме два път графиката на календара се зарежда информация, в която обаче единствено може да променим статуса на Tentative (колебая се) или Decline (отхвърлям). Когато запазим промяната от бутона Save and Close имейл системата ще изпрати съответно съобщение за промяна на статус.

Важно: От календара в Thunderbird не можем да инициираме промяна в събитието и да го синхронизираме с календара в Pronto.

Имейлите се изпращат от акаунта по подразбиране в cMailPro, а не от акаунта на организатора, затова в списъка с участници има един допълнителен имейл адрес (със зелена икона):

Информация за събитие в Thunderbird

Ако променим локацията на събитието в Pronto от Sofia на Varna, ще получим съобщение за актуализиране (update) на събитието, което по познатия начин ще приемем (Accept):

Съобщение за актуализиране на събитие

Ако отново отворим събитието в Thunderbird ще видим актуализираното ново местоположение на събитието (Varna):

Актуализирана информация за събитие в Thunderbird