Secure connection Failed през Firefox

Помощен център

Secure connection Failed през Firefox

При използване на Webmail чрез браузър Firefox версия 46 разработчиците на хостинг контролния панел cPanel са забелязали много често появата на съобщение:

firefox webmail error

Случаят е забелязан само при браузъра Firefox. Решението е да се извършва презареждане на страницата, докато не се визуализира коректната информация.

При други браузъри подобен казус не е забелязан и може да използвате браузър различен от Firefox докато причината бъде разрешена, като разработчиците от cPanel не подават конкретен срок за решението на случая.