Създаване на пощенски акаунт в cPanel

Помощен център

Създаване на пощенски акаунт в cPanel

В статията ще ви покажем как да създадете пощенски акаунт в cPanel. Необходимо е да следвате описаните по-долу стъпки.

1. Влезте във вашия cPanel акаунт като използвате информацията в тази статия ако имате нужда от помощ.

2. В секция Email кликнете линка Accounts.

Hosting

3. В текстовите полета въведете следната информация:

Email: въведете името на пощенския акаунт.

Domain: изберете домейна, към който желате да създадете акаунта.

Password: препоръчваме Ви да генерирате сложна парола от минимум 8 символа, включващи големи и малки букви, цифри и символи (@ % _ - $ § !). Препоръчаме винаги да ползвате Password Generator за създаване на сложни пароли.

Password (Again): въведете отново паролата.

Mailbox Quota: въведете стойност за размера на акаунта или включете радио бутона Unlimited.

След като сте попълнили полетата кликнете бутона Create Account.

Create account

4. След като бъде създаден акаунта ще се добави в таблицата с пощенски акаунти. Срещу името на всеки акаунт имате достъп до информация и следните инструменти за управление:

Change Password: чрез тази опция може да промените текущата парола за достъп до пощенския акаунт.

Change Quota: от тук може да промените квотата на пощенския акаунт.

Configure Mail Client: при използването на тази опция може да ползвате автоматични настройки за конфигуриране на акаунта в пощенски клиент. Приложени са няколко конфигурации, от които да изтеглите тази, която е най-подходяща за вас.

В случай че не желаете автоматично конфигуриране, в следващата таблица има информация за ръчните настройки, които може да използвате за създаване на акаунта.

Препоръчаме винаги да ползвате SSL портове.

Delete: използвайте опцията ако желаете да изтриете пощенската кутия.

More: в падащото меню е налична опцията Access Webmail, чрез която директно влизате в пощенския акаунта през уебмейл клиент. Предварително може да изберете кой от наличните клиенти да бъде клиент по подразбиране - HordeRoundcube или SquirrelMail.

Email accounts