Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Създаване на пощенски акаунт в cPanel

Създаване на пощенски акаунт в cPanel

Помощен център

Създаване на пощенски акаунт в cPanel

В статията ще ви покажем как да създадете пощенски акаунт в cPanel. Необходимо е да следвате описаните по-долу стъпки.

1. Влезте във вашия cPanel акаунт като използвате информацията в тази статия ако имате нужда от помощ.

2. В секция Email кликнете линка Accounts.

cPanel секция Email линк към Accounts

3. В текстовите полета въведете следната информация:

Email: въведете името на пощенския акаунт.

Domain: изберете домейна, към който желате да създадете акаунта.

Password: препоръчваме Ви да генерирате сложна парола от минимум 8 символа, включващи големи и малки букви, цифри и символи (@ % _ - $ § !). Препоръчаме винаги да ползвате Password Generator за създаване на сложни пароли.

Password (Again): въведете отново паролата.

Mailbox Quota: въведете стойност за размера на акаунта или включете радио бутона Unlimited.

След като сте попълнили полетата, кликнете бутона Create Account.

Интерфейс за създаване на пощенски акаунт в cPanel

4. След като бъде създаден, акаунтът ще се добави в таблицата с пощенски акаунти. Срещу името на всеки акаунт имате достъп до информация и следните инструменти за управление:

Change Password: чрез тази опция може да промените текущата парола за достъп до пощенския акаунт.

Change Quota: от тук може да промените квотата на пощенския акаунт.

Configure Mail Client: при използването на тази опция може да ползвате автоматични настройки за конфигуриране на акаунта в пощенски клиент. Приложени са няколко конфигурации, от които да изтеглите тази, която е най-подходяща за вас.

В случай, че не желаете автоматично конфигуриране, в следващата таблица има информация за ръчните настройки, които може да използвате за създаване на акаунта.

Препоръчаме винаги да ползвате SSL портове.

Delete: използвайте опцията, ако желаете да изтриете пощенската кутия.

More: в падащото меню е налична опцията Access Webmail, чрез която директно влизате в пощенския акаунта през уебмейл клиент. Предварително може да изберете кой от наличните клиенти да бъде клиент по подразбиране - Horde или Roundcube.

Таблица със създадените пощенски акаунти в cPanel