Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Roundcube уебмейл клиент - организиране на имейл съобщения

Roundcube уебмейл клиент - организиране на имейл съобщения

Помощен център

Roundcube уебмейл клиент - организиране на имейл съобщения

Списъкът с папки в изгледа на имейл съобщенията включва всички папки, които могат да се използват за сортиране на имейли за временно или окончателно съхранение. Вие управлявате папките в раздела за настройки и свободно избирате йерархията на дървото (структурата, подреждането) на папките.

Специални служебни папки

Някои от папките имат специално значение и се използват от Roundcube за събиране на определени типове съобщения. Тези специални папки са обозначени с индивидуална икона в списъка и обикновено не могат да бъдат изтрити или преименувани.

При създаване на нова пощенска кутия и отварянето й с Roundcube се създават автоматично следните служебни папки:

Служебни папки в потребителския интерфейс

Служебни папки в настройките на Roundcube

 • Вх. поща - папка за новите съобщения.
 • Чернови - може да запазвате новите съобщения временно като чернови в тази папка (без да се изпращат) и да ги отворите за редактиране по-късно.
 • Изпратени - обикновено копие от всяко изпратено съобщение се запазва в тази папка.
 • Спам - папка за маркираните от мейл филтър спам съобщения.
 • Кошче - когато изтриете съобщение, то се премества в тази папка и не се изтрива веднага. В зависимост от настройките на мейл сървъра, изтритите съобщения автоматично ще бъдат премахнати от тази папка след известно време. Можете също така да изпразните кошчето ръчно с командата Изпразни от менюто Действия за папки...
 • Архивирай - папка за трайно запазване на съобщения, обикновено в нея се създават подпапки за сортиране на съобщенията по различни признаци - дата, ключова дума, подател...

Папката Junk не се зарежда в потребителския интерфейс защото няма отметка в полето срещу нея. Ако потребителят желае да я добави в списъка с папки трябва да постави отметка в сътветното поле и да запази избора си като кликне бутона Запис.

Списъкът със служебни папки може да бъде редактиран в Настройки > Служебни папки.

Създаване на нова папка

Кликнете иконата със символ знак плюс (+) и етикет Нова папка в долния край на панела;

Икона за създаване на нова папка

Формуляр за дефиниране на нова папка

 • Въведете име за новата папка в полето Име на папката във формуляра за свойства;
 • В полето Основна папка изберете родителска папка ако желаете новата папка да бъде нечия подпапка или изберете първата опция в менюто (---) за да създадете папката на най-високо ниво;
 • в полето Изглед на списък изберете от менюто начинът на подреждане на съобщенията в новата папка;

Кликнете бутона Запис под формуляра, за да създадете новата папка:

Добавяне на новата папка в списъка

Списък с папки в потребителския интерфейс:

Добавяне на новата папка в потребителския интерфейс

Бележка: ако преди да кликнете бутона със символ знак плюс изберете родителска папка (папка от по-високо ниво), полето Основна папка ще бъде автоматично попълнено с името на избраната родителска папка.

Ако имате създадени твърде много папки и подпапки може да ползвате функцията търсене през иконата със символ лупа срещу етикета Папки. Започнете да въвеждате името на търсената папка и при съвпадение системата ще зареди само папките със съвпадения в името:

Система за търсене на папка

Управление йерархията на папките

Папките могат да бъдат вложени за изграждане на йерархична структура за съхраняване на имейлите ви. Дори съществуваща папка може да стане подпапка на друга папка или да се премести на най-високото ниво.

За да преместите папка, просто я плъзнете и пуснете с мишката от списъка в желаната родителска папка.

Алтернативен начин на управление е родителската папка да бъде избрана във формата на свойството вдясно и чрез натискане на бутона Запис на текущо избраната папка да се премести в списъка на новата родителската папка.

Изтриване на папки

 • Изберете папка в списъка.
 • Отворете менюто Действия за папки... през иконата със символ зъбно колело в долния край на списъка и кликнете линка Изтриване.
 • Потвърдете изтриването като кликнете бутона ОК.

Панел за потвърждаване на изтриването

Текстово съобщение ще потвърди успешното изтриване на папката.

Текстово съобщение за успешно изтриване на папка

Копиране и преместване на съобщения

Преместването на съобщения в конкретни папки е толкова просто, колкото плъзгане на съобщение от списъка с мишката и пускане върху папката, в която искате да бъде преместено. По същия начин работи преместването на няколко едновременно избрани съобщения.

Ако целевата папка е подпапка и в момента не се вижда, просто задръжте мишката върху родителската папка, докато плъзгате и тя ще се разшири автоматично след две секунди. Преместете мишката (докато плъзгате) върху долния край на списъка с папки, за да го оставите да превърта, докато целевата папка се премести.

Roundcube дава възможност да копирате съобщения в друга папка, вместо да ги преместите там. Маркирайте едно или повече съобщения, хванете ги с мишката и ги плъзнете в желаната папка.

Преместване на съобщение чрез плъзгане

Текстово съобщение ще потвърди успешното преместване:

Потвърждение за успешно преместване

Маркирайте едно или повече съобщения, кликнете в лентата с инструменти бутона Още... В менюто кликнете една от опциите Премести във... или Копирай във..., в допълителното меню изберете желаната папка:

Преместване и копиране през допълнително меню

Текстово съобщение ще потвърди успешното копиране:

Потвърждение за успешно копиране

Преместване от екрана за преглед на съобщения

Когато четете съобщение в пълния екран за преглед на съобщения, ще намерите падащо меню с надпис Преместване в лентата с инструменти отгоре. Изберете папка от това меню и съобщението ще бъде преместено там. След това екранът за преглед на съобщения ще зареди следващото съобщение в списъка на текущата папка.

Преместване на съобщение от екрана за преглед

Използване на приставката за архивиране

Ако във вашата система за уеб поща има инсталиран приставката за архивиране, в задачата за имейл в лентата с инструменти се появява бутон с надпис Архивирай. Този бутон премества избраните съобщения в архивната папка с едно щракване.

Можете да конфигурирате как е организирана и разделена на подпапки архивната папка по дата, подател или първоначална папка.

За да активирате функциите за архивиране, трябва да има избрана папка за архив в Настройки > Служебни папки (по подразбиране Roundcube създава папка Архивирай).

Изтриване на съобщения

Избрани съобщения може да бъдат изтрити от текущата папка като щракнете върху иконата за изтриване в лентата с инструменти или като натиснете клавиша на вашата клавиатура. Това по подразбиране ще премести съобщението в папката Кошче и няма да го изтрие веднага, освен ако не зададете това действие за съобщенията в папката Кошче.

За да изтриете незабавно съобщението на първо място, задръжте натиснат клавиша Shift на клавиатурата, докато щракнете върху бутона Изтриване или когато натиснете . Само трябва да потвърдите изтриването през бутона ОК и текстово съобщение ще потвърди успешното изтриване:

Панел за потвърждение на изтриването

Потвърждение за успешно изтриване

Всички съобщения в произволна папка може да бъдат изтрити и през интерфейса Настройки > Служебни папки по следния начин:

Маркирайте папката в списъка Папки - в полето Писма на секция Информация ще се зареди броят на съобщенията в избраната папка.

Кликнете иконата със символ зъбно колело и в менюто кликнете линка Изпразни:

Линк Изпразни в интерфейса Служебни папки

Потвърдете в следващия прозорец изтриването на съобщенията, след което текстово съобщение ще потвърди успешното изтриване:

Панел за потвърждаване на изтриването

Текстово съобщение за успешно изтриване на съобщения

Припомняме, че с това действие само изпразваме целевата папка и преместваме съобщенията в папка Кошче, откъдето трябва да бъдат изтрити ръчно или с промяна в настройките на папка Кошче, за да не заемат съобщенията дисково пространство и да не запълват квотата на пощенската кутия.

Имате възможност през Настройки > Настройки на сървъра да промените поведението по подразбиране на Roundcube относно изтриване на съобщения.