Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Пренасочвания (Forwarders) на пощи и домейни в cPanel

Пренасочвания (Forwarders) на пощи и домейни в cPanel

Помощен център

Пренасочвания (Forwarders) на пощи и домейни в cPanel

Функцията Email Forwarders ви позволява автоматично да препращате копиe на входящ имейл на друг имейл адрес. Това е полезно, например, ако искате да използвате един имейл адрес, за да проверявате имейлите, изпратени до няколко пощи. Можете също така да отказвате получаването на поща или да изпратите (pipe) съобщението към дадена програма.

В тази статия ще ви покажем как да настроите пренасочване (Forwarders) на имейли и домейни във вашия cPanel хостинг.

За да отворите екрана Forwarders влезте в cPanel > Email и кликнете линка Forwarders:

Достъп до Forwarders в cPanel

За да управлявате Email Forwarders за конкретен домейн в профила си, изберете желания домейн от менюто Managing:

Избиране на домейн от меню Managing

Добавяне на Email Forwarder

Кликнете бутона Add Forwarder.

В текстовото поле Address to Forward въведете адреса, за който искате да препращате входящите имейли.

Изберете желания домейн от менюто. Изберете една от следните опции:

  • Препращане към имейл адрес - изберете тази опция, за да препратите входящия имейл на друг адрес. Въведете адреса, на който искате да препратите имейл в текстовото поле.
  • Отхвърляне и изпращане на грешка до подателя (по време на SMTP) - Изберете тази опция, за да отхвърлите входящите имейли и автоматично да изпратите уведомление за отказ до подателя. Въведете желаното съобщение за неизправност в текстовото поле Failure Message (seen by sender):

Интерфейс за добавяне на пренасочване

Кликнете върху Разширени опции (Advanced Options), за да видите следните допълнителни опции:

Разширени опции за пренасочване

  • Препращане към системен профил - изберете тази опция, за да препращате входящия имейл до системния акаунт на вашия cPanel потребител. Системните акаути нямат публично достъпен имейл адрес, но вие може да отворите през webmail имейл акаунта на cPanel потребителя като въведете в браузер URL https://domain-name.tld:2096 и се логнете с потребителя и паролата за достъп до cPanel .
  • Пренасочване към програма - за да препратите автоматично входящата поща към програма (например тикет система), въведете в текстовото поле пътека към програмата, в зависимост от директория на профила (например services/tickets.php). Уверете се също, че скриптът ползва подходящите права за файлове (0700).
  • Отхвърляне (Не се препоръчва) - изберете тази опция, за да отхвърлите входящите имейл съобщения без известие за отказ до подателя. Не се препоръчва използването на тази опция, тъй като подателя няма да разбере, че съобщението не е доставено.

Кликнете бутона Add Forwarder.

Ще се появи съобщение за потвърждение - всички имейли, изпратени на default@icn-demo.com, ще бъдат копирани на адрес default@icn-test.net:

Потвърждение за упешно създадено пренасочване

Информацията за новото препращане ще бъде добавена в таблицата Email Account Forwarders към същестуващите препращания.

За да намерите бързо конкретен имейл адрес, въведете ключова дума в текстовото поле Search и кликнете бутона Go.

За да видите маршрута на пренасочването кликнете линка Trace срещу имейл адреса в таблицата.

Таблица с всички пренасочвания

За да изтриете Email Forwarder, кликнете линка Delete срещу имейл адреса в таблицата.

Кликнете в новия екран бутона Delete Forwarder:

Изтриване на пренасочване

Съобщение ще потвърди премахването:

Потвърждение за премахване на пренасочване

Добавяне на Домейн Forwarder

Кликнете бутона Add Domain Forwarder.

Въведете домейна, до който искате да препращате писмата:

Интерфейс за добавяне на домейн пренасочване

Кликнете бутона Add Domain Forwarder.

Съобщение ще потвърди успешното добавяне:

Потвърждение за успешно добавено пренасочване на домейн

Функцията Domain forwarders изпраща копия на всички входящи имейли на домейна в друг домейн. Domain forwarders заменят основния (Default) имейл адрес за препратения домейн.

Всяко ново пренасочване се добавя в таблицата Forward All Email for a Domain към вече създадените:

Таблица с всички домейн пренасочвания

Domain forwarders препращат само имейли, когато системата не може да ги достави на адрес или автоматичен отговор.

Например, ако изпратим имейл на адрес domain-forward@icn-demo.com, следните действия са възможни:

  • Ако адрес domain-forward@icn-demo.com съществува или има създаден автоматичен отговор за този адрес, cPanel няма да препрати имейла.
  • Ако адрес domain-forward@icn-demo.com не съществува и няма създаден автоматичен отговор за този адрес, cPanel ще препрати имейла в съответстваща по име поща в пренсочения домейн domain-forward@icn-test.net

Извършихме описания тест като създадохме поща domain-forward@icn-test.net и изпратихме писмо до несъщестуваща поща domain-forward@icn-demo.com (към пощата няма настроен автоматичен отговор).

Писмото беше коректно доставено според Domain forwarders настройките в пощата domain-forward@icn-test.net както може да се уверите от source кода на писмото (копирахме само редовете, които имат отношение към теста):

Return-Path: 
Delivered-To: domain-forward@icn-test.net
Received: from mail.server.net
    for ;
Return-path: 
Envelope-to: domain-forward@icn-demo.com
From: sender@icndemo.net
To: domain-forward@icn-demo.com
Subject: domain forward test
X-Sender: sender@icndemo.net
User-Agent: Roundcube Webmail/1.2.4
domain forward test

Редовете Envelope-to: domain-forward@icn-demo.com и To: domain-forward@icn-demo.com показват, че писмото е изпратено до пощата domain-forward@icn-demo.com.

Реда Delivered-To: domain-forward@icn-test.net показва, че писмото е било препратено и доставено в пощата domain-forward@icn-test.net.

Изтриване на Domain forwarder

За да премахнете Domain forwarder кликнете линка Delete в таблицата срещу домейна, който искате да премахнете.

Кликнете в новия екран бутона Delete Domain Forwarder:

Изтриване на домейн пренасочване

Съобщение ще потвърди премахването на посоченото пренасочване:

Потвърждение за успешно премахване на домейн пренасочване

Заключение

Надяваме се, че информацията в тази статия ще ви помогне по-лесно да настроите и управлявате пренасочванията на пощи и домейни в cPanel.