Настройване на iPhone/iPad към пощенски акаунт на споделен хостинг

Помощен център

Настройване на iPhone/iPad към пощенски акаунт на споделен хостинг

В тази статия ще ви покажем как най-лесно да откриете необходимата информация за създаване на акаунт към поща в споделен хостинг в устройство (iPhone/iPad) или мейл програма (Thinderbird, Outlook, MacMail) и как да настроите пощенски акаунт в iPhone/iPad.

Влезте в cPanel на вашия хостинг и в главното меню секция Email кликнете линка Accounts:

iphone shared hosting

В таблицата Email Accounts срещу пощенската кутия, към която ще създавате акаунт в iPhone/iPad, в колоната Actions кликнете линка Connect Devices:

iphone shared hosting

В нов прозорец cPanel ни предоставя две възможности за свързване към нашето iOS устройство: автоматично (Mail Client Automatic Configuration Scripts) и ръчно (Mail Client Manual Settings).

cPanel - автоматично конфигуриране на поща в iPhone/iPad

Когато добавяте профил в Mail на устройство с iOS, са необходими конкретни данни за имейл акаунта. cPanel предоставя автоматичен конфигурационен скрипт на Mail Client, който може да се използва с iOS за iPhone/iPad/iPod.

Този скрипт предоставя по сигурен начин необходимите данни за вашия имейл акаунт, в профил за конфигуриране на iOS, който можете лесно да инсталирате. В това ръководство ще намерите стъпките как да използвате скрипта на cPanel, за да настроите автоматично имейл акаунт на устройство с iOS.

На вашия iPhone/iPad/iPod, отворете браузера Safari и отворете вашата cPanel страница за вход.

Влезте в cPanel. Уверете се, че използвате потребителското име в cPanel, което притежава имейл акаунта, който искате да настроите.

В секцията Email натиснете (tap) Email Accounts.

От списъка Email Accounts намерете имейл адреса, който искате да настроите, и натиснете Set Up Mail Client.

В таблицата Mail Client Automatic Configuration Scripts намерете iOS for iPhone/iPad/iPod and MacOS® Mail.app® for Mountain Lion (10.8+) и натиснете линка IMAP over SSL/TLS вдясно, за да стартирате скрипта:

iphone shared hosting

Натиснете Proceed, за да потвърдите, че искате да изпълните скрипта.

Натиснете Allow да позволите на Safari да отвори Settings и да инсталира конфигурационния профил.

Прегледайте профила, който ще бъде инсталиран, и натиснете Install.

БЕЛЕЖКА: Ако сте създали парола за вашия iPhone/iPad/iPod, ще бъдете подканени да въведете тази парола. Въведете паролата, за да продължите.

Натиснете бутона Install.

Въведете паролата за имейл акаунта, след което натиснете Next.

Натиснете Done за да завършите конфигурацията.

Вашият профил е успешно инсталиран и вече може да ползвате вашето iOS устройство за да получите достъп до имейла си.

cPanel - ръчно конфигуриране на поща в iPhone/iPad

В две таблици cPanel предоставя два вида настройки (SSl и Non-SSL) за ръчно конфигуриране на мейл клиент (настройките са валидни за всеки модерен мейл клиент, не само за iPhone/iPad):

iphone shared hosting

 • Username (потребител) - цялото име на пощата.
 • Password (парола) - паролата на пощата.
 • Incoming Server (входящ сървър) - хост име на сървъра, препоръчаме да ползвате - IMAP протокол на порт 993. Ако по някаква причина желаете да създадете POP3 акаунт трябва да ползвате хост името на POP3 сървъра и SSL порт 995.
 • Outgoing Server (изходящ сървър) - хост име на SMTP сървъра и SSL порт 465.
 • При настройване на Outlook акаунт трябва да се маркира опцията IMAP, POP3, and SMTP require authentication.

Препоръчаме винаги да ползвате настройките за криптирана връзка SSL, които също се препоръчат и от cPanel.

След като разполагате с нужната информация може да започнете създаването на акаунта като следвате описаните по-долу стъпки.

Натиснете иконата Settings (Настройки):

iphone cmailpro

Натиснете линка Accounts & Passwords (Акаунти & Настройки):

iphone cmailpro

Сега изберете Add Account (Добавяне на Акаунт):

iphone cmailpro

Натиснете линка Other (Друг):

iphone cmailpro

Натиснете линка Add Mail Account (Добавяне на Мейл Акаунт):

iphone cmailpro

В този екран ще видите следните полета, които задължително трябва да попълните:

 • Name (име) - въведете вашето име (и/или фамилия);
 • Email (имейл адрес) - въведете вашия мейл адрес;
 • Password (парола) - въведете паролата за пощенската кутия;
 • Description (описание) - попълнете го за да различавате имейл акаунтите на телефона си:

Натиснете линка Next:

iphone cmailpro

Тук изберете IMAP протокол и въведете приготвената по-рано информация:

 • Name (име) - в това поле може да редактирате въведеното име.
 • Email (имейл адрес) - тук може да редактирате имейл адреса.
 • Description (описание) - тук може да редактирате описанието.

INCOMING MAIL SERVER (IMAP)

 • Host Name - въведете хост името на мейл сървъра (например servername.icnhost.net или mail.domain.tld).
 • User Name - въведете пълният имейл адрес, например demo@icndemo.net.
 • Password - въведете паролата на пощенската кутия.

OUTGOING MAIL SERVER (SMTP)

 • Host Name - въведете хост името на мейл сървъра (например servername.icnhost.net или mail.domain.tld).
 • User Name - въведете пълният имейл адрес, например demo@icndemo.net.
 • Password - въведете паролата на пощенската кутия.

Натиснете линка Next:

iphone cmailpro

Системата автоматично ще провери въведените данни и ще постави отметки при успешно свързване. Натиснете върху празно пространство за да преминете на следващия екран:

iphone cmailpro

Тук по желание може да изберете Notes (Бележки) ако имате практика да комуникирате с бележки по имейл.

Запазете настройките като натиснете линка Save (Запази):

iphone cmailpro

За да активирате SSL връзка с мейл сървъра е необходимо да направите още една допълнителна конфигурация. През Settings > Mail, Contacts, Calendars изберете акаунта, натиснете Advanced и активирайте опцията Use SSL:

iphone cmailpro

Ако създаденият акаунт е POP3 Server Port трябва да е 995.

Ако отново отворите Settings > Accounts & Passwords ще забележите, че новият акаунт Icn-Demo е успешно добавен в интерфейса:

iphone cmailpro

Ако отворите интерфейса Mailboxes (Пощенски Кутии), ще видите, че акаунта към пощата също е конфигуриран успешно:

iphone cmailpro

По този начин пощенският акаунт на вашето iPhone/iPad устройство е успешно конфигуриран.

Ако срещате каквото и да било затруднение може да се свържете с колегите от техническа поддръжка за съдействие.