Настройка на имейл акаунт в iPad

Помощен център

Настройка на имейл акаунт в iPad

В статията ще ви запознаем подробно с настройките, които трябва да въведете във вашият iPad/iPhone за да конфигурирате пощенски акаунт.

Общи настройки

Влезте в меню Settings > Mail, Contacts, Calendars:

ipad mail account

Изберете Add Account:

ipad mail account

Изберете Other:

ipad mail account

Изберете Add Mail Account:

ipad mail account

Въведете вашите данни (в примера използваме данни за акаунта на Ivan Ivanov - всякаква прилика с действителни лица и данни е случайна :)

Въведете име, e-mail адрес, парола и кратко описание, което ще се зарежда като етикет на този акаунт в списъка с пощенските акаунти на iPad/iPhone устройството:

ipad mail account

След като ги въведете, натиснете Next за да влезете в менюто с настройките на мейл сървърите - входящ и изходящ.

IMAP настройки

IMAP настройки без SSL - в полетата за изходящ и входящ сървър въведете mail.moiafirma.bg, в полето за потребител въведете пълния e-mail адрес ivan@moiafirma.bg, въведете паролата на пощата и натиснете Next бутон в горния десен ъгъл:

ipad mail account

Ще се зареди съобщение, което ви пита дали искате настроите акаунта без SSL, маркирайте Yes:

ipad mail account

IMAP настройки с SSL - в полетата за изходящ и входящ сървър въведете setra.icnhost.net.

ipad mail account

Пояснение - setra е хост името на хостинга сървъра в примера. Ако не сте сигурни в името на вашия хостинг сървър проверете в клиентската платформа в меню Споделен хостинг -> Вашият хостинг план. На екрана ще се зареди пълна информация за Вашият хостинг заедно с хост името на сървъра, което трябва да въведете вместо setra.icnhost.net:

ipad mail account

Ще се зареди съобщение, което ви пита дали искате настроите акаунта без SSL, маркирайте Yes:

ipad mail account

От менюто на акаунта, който конфигурирахме в началото, влезте в подменю Advanced:

ipad mail account

Преместете плазгача на позиция ON срещу опцията Use SSL, в менюто Authentication изберете Password:

ipad mail account

Вашият мейл акаунт е коректно конфигуриран и вече може да управлявате кореспонденцията си през мобилното устройство.