Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Настройка на имейл акаунт в iPad

Настройка на имейл акаунт в iPad

Помощен център

Настройка на имейл акаунт в iPad

В статията ще ви запознаем подробно с настройките, които трябва да въведете във вашият iPad/iPhone за да конфигурирате пощенски акаунт.

Общи настройки

Влезте в меню Settings > Mail, Contacts, Calendars:

Отваряне на панел Mail, Contacts, Calendars

Изберете Add Account:

Добавяне на акаунт

Изберете Other:

Избиране на опция Other

Изберете Add Mail Account:

Опция Add Mail Account

Въведете вашите данни (в примера използваме данни за акаунта на Ivan Ivanov - всякаква прилика с действителни лица и данни е случайна :)

Въведете име, e-mail адрес, парола и кратко описание, което ще се зарежда като етикет на този акаунт в списъка с пощенските акаунти на iPad/iPhone устройството:

Въвеждане на данни за акаунта

След като ги въведете, натиснете Next за да влезете в менюто с настройките на мейл сървърите - входящ (IMAP, POP3) и изходящ (SMTP).

IMAP настройки

IMAP настройки без SSL - в полетата за изходящ и входящ сървър въведете mail.moiafirma.bg, в полето за потребител въведете пълния e-mail адрес ivan@moiafirma.bg, въведете паролата на пощата и натиснете Next бутон в горния десен ъгъл:

IMAP настройки без SSL

Ще се зареди съобщение, което ви пита дали искате настроите акаунта без SSL, маркирайте Yes:

Потвърждение за отказ от SSL

IMAP настройки с SSL - в полетата за изходящ и входящ сървър въведете setra.icnhost.net.

IMAP настройки с SSL

Пояснение - setra е хост името на хостинга сървъра в примера. Ако не сте сигурни в името на вашия хостинг сървър влезте в потребителския панел и през линка Споделен хостинг влезте в панела на вашия хостинг план. В секция Информация за сървъра ще откриете хост името на сървъра, което трябва да използвате:

Информация за сървъра в потребителския панел

Ще се зареди съобщение, което ви пита дали искате настроите акаунта без SSL, маркирайте Yes:

Потвърждение за използване на SSL

От менюто на акаунта, който конфигурирахме в началото, влезте в подменю Advanced:

Линк Advanced в панелa Accounts

Преместете плазгача на позиция ON срещу опцията Use SSL, в менюто Authentication изберете Password:

Включване на опцията Use SSL

Вашият мейл акаунт е коректно конфигуриран и вече може да управлявате кореспонденцията си през мобилното устройство.