Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Настройване на имейл клиент Thunderbird

Настройване на имейл клиент Thunderbird

Помощен център

Настройване на имейл клиент Thunderbird

Thunderbird е отличен безплатен клиент за електронна поща, считан за една от най-надеждните и лесни за използване пощенски програми.

Изтеглете последната стабилна версия от сайта на разработчиците - https://www.thunderbird.net/en-US/

Thunderbird вече е независим проект, отделен от Mozilla.

Инсталирайте програмата на компютъра си и стартирайте Thunderbird.

Създаване на IMAP пощенски акаунт в Thunderbird

Отворете програмата и кликнете върху линка Email, за да започнете процеса на конфигуриране:

thunderbird начален екран

Първият прозорец трябва да бъде пренебрегнат, затова премахнете отметката и кликнете върху Skip this and use my existing email бутон:

thunderbird предложение за нов имейл акаунт

Попълнете вашето фирмено или лично име, пълния имейл адрес и парола. Когато сте готови, кликнете бутона Continue:

thunderbird въвеждане на потребител, име на акаунт и парола

В следващия прозорец ще забележите, че Thunderbird се опитва да отгатне имената на сървърите, но в нашия случай имената на сървърите и потребителското име не са коректни.

Ръчна конфигурация

За щастие, можем да поправим тези пропуски в следващия прозорец, като кликнем бутона Manual config (Ръчна конфигурация):

thunderbird ръчно конфигуриране

Има няколко корекции, които трябва да бъдат направени и те са:

  • Въведете имената на правилните мейл сървъри - препоръчваме да ползвате името на сървъра.
  • Променете типа протокол за защита от STARTTLS на SSL/TLS - стойностите на портовете ще се променят автоматично.
  • Въведете пълното потребителско име example@your-own-domain.tld вместо просто example.

thunderbird въвеждане на коректни настройки

Кликнете бутона Done.

Вашият Thunderbird имейл клиент е конфигуриран и готов да получава и изпраща вашите писма.