Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Мигриране на пощенски акаунти и имейл съобщения в ICN.Bg хостинг

Мигриране на пощенски акаунти и имейл съобщения в ICN.Bg хостинг

Помощен център

Мигриране на пощенски акаунти и имейл съобщения в ICN.Bg хостинг

Преместването на имейл акаунти и съобщения между cPanel сървъри e лесна задача, за изпълнението на която са необходими основни познания за работа с cPanel и FTP клиент (в примера използваме FileZilla).

Предимства на пощенските акаунти в cPanel

Голямото удобство от ползването на cPanel е, че ако в стария хостинг сте имали сто пощенски акаунта, за да ги преместите в нов хостинг, не трябва ръчно да пресъздавате всяка отделна поща, а само да копирате две директории, които съдържат структурата на всяка поща и имейл съобщенията, и с помощта на FTP клиента да ги преместите в новия хостинг.

В примера ще преместим само един пощенски акаунт, но описаните стъпки по никакъв начин не се променят и при мигриране на стотици и хиляди пощенски акаунти.

Така изглежда пощата, която ще мигрираме mbox@mx.icn-demo.com - има две непрочетени съобщения в Inbox, има ръчно създадена директория TMP с едно непрочетено съобщение в нея.

Изглед на поща в cPanel

Структура на мейл системата в хостинг акаунта

Отворете файловия мениджър в cPanel и в директорията на потребителя (/home/cpaneluser/) отворете директория /etc/ - в тази директория cPanel в система от директории и файлове записва структурата на всеки акаунт, име, парола, персонализирани директории. Пощенските акаунти за различните конфигурирани в хостинга домейни се подреждат в директории с имената на домейните. В примера цялата структурна информация за пощата mbox@mx.icn-demo.com се съдържа в директория mx.icn-demo.com:

Съдържание на директория /etc/

Важно: cpaneluser е само заместител на вашето потребителско име за cPanel.

В същия домейн има още две пощи - mailx@mx.icn-demo.com и spacex@mx.icn-demo.com, чиито конфигурационни файлове може да откриете лесно в изображението.

Докато данните за структурата на всеки създаден пощенски акаунт се пази в директория /home/cpaneluser/etc/, мейл съобщенията се пазят в друга директория - /home/cpaneluser/mail/:

Съдържание на директория /mail/

По същия начин отделните пощенски акаунти са подредени в директории с имената на домейните. Съобщенията за пощите в домейна mx.icn-demo.com се пазят в директория със същото име, в която има поддиректории с имената на пощенските акаунти към домейна - в примера mailx, mbox и spacex.

Директорията на всеки пощенски акаунт съдържа структура от директории и файлове, които съдържат самите имейл съобщения, прикачени файлове и всяка необходима служебна информация:

Съдържание на поддиректория на пощенски акаунт

Подготовка за мигриране на пощенски акаунти

След като мейл системата на всеки хостинг акаунт е организирана по този начин, всеки FTP акаунт с достъп до директорията на потребителя /home/cpaneluser/ може да трансферира директориите на мейл системата /etc/ и /mail/.

Обърнете внимание на факта, че те се намират едно ниво преди директорията по подразбиране /public_html/, която хоства сайтовете в хостинга. Ако се логнете през FTP в акаунт с достъп само до /public_html/ директорията или в директория на допълнителен домейн, няма да имате достъп до директориите на мейл системата.

Затова препоръчаме да ползвате за логване данните на cPanel потребителя, с които се логвате в самия cPanel и които дават достъп до всички директории и файлове в хостинга, включително директориите на мейл системата.

Сега трябва да мигрираме двете директории /etc/ и /mail/ от стария хостинг в новия с помощта на FTP клиент FileZilla (инструкции за инсталиране и работа с FileZilla).

Тъй като и двете директории, които ще изтеглите на вашия компютър, носят името на домейна, препоръчаме да създадете директория, която да съдържа две поддиректории /etc/ и /mail/, в които да изтеглите съответните системни директории. В противен случай втората изтеглена директория ще презапише първата и ще имате само една директория със смесено (повредено) съдържание.

Изтегляне на директориите през FTP

Отворете FileZillа и въведете данните за достъп на вашия cPanel потребител. В десния панел (файловете в хостинга) влезте в директория /mail/, в левия панел (с локалните файлове) отворете поддиректорията /mail/. В десния панел кликнете с десен бутон на мишката директорията с името на домейна и в менюто изберете Download:

Изтегляне на директория /mail/

Директорията /mail/ с всички прилежащи поддиректории и файлове се изтегля на вашия компютър.

По същия начин отворете директориите /etc/ в панела с локалните файлове и в панела с файловете в хостинга. Отново кликнете с десния бутон на мишката върху директорията с името на домейна в десния панел и изберете Download в менюто:

Изтегляне на директория /etc/

С това работата в стария хостинг приключи.

Конфигуриране на домейн в новия хостинг

В новия хостинг най-напред трябва да конфигурирате домейна, чиито пощи мигрирате. Тъй като в примера ползваме пощи към поддомейн, в новия хостинг регистрираме поддомейна като допълнителен домейн и cPanel ни предупреждава и ни пита дали наистина желаем да извършим подобна регистрация:

Предупреждение в cPanel относно допълнителен домейн

Завършете конфигурирането и поддомейна ще се добави коректно в таблицата със създадените допълнителни домейни:

Коректно регистриран поддомейн

Качване на директориите през FTP

Сега въведете в FileZillа данните за достъп до cPanel на новия хостинг. По обратния ред изберете в левия панел поддиректорията /etc/, в десния панел също навигирайте до директория /etc/. В левия панел кликнете върху директорията с името на домейна и в менюто изберете Upload. Директорията се качва в хостинга заедно с всички поддиректории и прилежащи файлове:

Качване на директория /etc/

По същия начин качете от локалната директория /mail/ директорията с името на домейна в директория /mail/ в хостинга:

Качване на директория /mail/

Отворете таблицата със създадените пощенски акаунти и ще откриете, че трите пощенски акаунта от стария хостинг са коректно регистрирани:

Таблица с регистрирани пощенски акаунти

Накрая отворете уеб пощата с RoundCube и ще откриете същата структура на пощата (с добавената директория TMP) и същите съобщения:

Изглед на мигрирана поща в RoundCube

Акаунтите могат да бъдат стотици и всяка поща може да съдържа хиляди съобщения. Единственото, което ще се промени, е времето за изтегляне и качване на директориите.

DNS настройки на домейна

По описания начин мигрирате съществуващата структура на пощата и съобщенията в нея. Но новите писма към тази поща ще се получават в пощата на стария сървър, тъй като MX записът на домейна е насочен към него.

Обикновено мигрирането на пощенски акаунти се прави на два етапа - първо се извършва мигриране на съществуващите съобщения, след това се променят DNS настройките на домейна.

В рамките на 48-72 часа всички писма към пощенските акаунти в домейна вече се получават в пощите на новия хостинг и тогава се прави ново синхронизиране на пощата по описания начин, с което се добавят писмата, получени през тези часове, през които са се опреснявали кешираните DNS настройки на домейна.