Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Microsoft Outlook 2003 - настройка на имейл клиент

Microsoft Outlook 2003 - настройка на имейл клиент

Помощен център

Microsoft Outlook 2003 - настройка на имейл клиент

В тази статия ще покажем как се конфигурира пощенски клиент Microsoft Outlook 2003, който е част от офис пакет Microsoft Office 2003.

Предупреждение: Имайте предвид, че програмата е твърде остаряла (последната версия e MS Office 2019), вече няма активна поддръжка от Microsoft и е твърде вероятно да срещнете технически проблеми или несъвместимост с други приложения. Ако не е възможно да ползвате нова версия на MS Outlook препоръчаме използването на Mozilla Thunderbird, която е безплатна и много качествена пощенска програма.

След като стартираме Outlook 2003 от меню Tools избираме Options:

Линк Options в меню Tools

В прозорецa избираме таб Mail Setup > E-mail Accounts:

Бутон E-mail Accounts в таб Mail Setup

Ще се отвори диалогов прозорец, в който трябва да включим радио бутона Add a new e-mail account и кликаме бутона Next:

Панел за добавяне на нов имейл акаунт

На следващата стъпка трябва да изберем протокола на нашата поща (препоръчаме използването на IMAP), маркираме радио бутона IMAP и кликаме бутона Next:

Избор на протокол IMAP

Стигнахме до стъпката в която ще трябва да въведем данните за достъп до сървъра. За Incoming Mail Server(IMAP) и Outgoing Mail Server(SMTP), въвеждаме името на домейна (в примера moiafirma.bg, вие трябва да въведете вашия домейн):

Въвеждане на данни за мейл сървърите

Ако желаем да използваме криптирана SSL връзка, то е необходимо да направим допълнителни настройки. Първо стойностите на Incoming Mail Server(IMAP) и Outgoing Mail Server(SMTP) няма да бъдат името на вашия домейн а името на хостинг сървъра (в примера - setra.icnhost.net).

Aко не знаете името на вашия хостинг сървър може да го видите на следните места:

  • в активационния имейл, получен при закупуване на хостинга;
  • в потребителския панел кликнете Моите продукти > Споделен хостинг > Хостинг план и срещу Сървър ще видите името и IP адреса на хостинг сървъра;
  • в контролния панел (cPanel) в менюто отдясно кликнете General information > Server information и срещу Server Name ще видите само първата част на името, към която трябва да добавите домейна .icnhost.net.

След като въведем тези настройки кликаме бутон More Settings... и в прозореца отваряме таб Advanced, където слагаме отметки на This server requires an encrypted connection (SSL).  Променяме портовете съответно на IMAP: 993, (ако сте избрали протокол POP SSL порта е 995) и SMTP: 465.

За да запазим новите настройки кликаме бутона OK:

Конфигуриране на SSL настройки

Отворете таб Outgoing Server и поставете отметка пред следната опция My outgoing server(SMTP) requires authentication.

След като сме маркирали опцията кликаме бутона Next и вече имаме успешно конфигуриран имейл клиент, през който можем да изпращаме и получаваме съобщения:

Изглед на успешно активирания мейл акаунт