Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Маршрутизиране (Routing) на поща в cPanel

Маршрутизиране (Routing) на поща в cPanel

Помощен център

Маршрутизиране (Routing) на поща в cPanel

Интерфейса Email Routing (маршрутизиране на поща) ви позволява да конфигурирате начина, по който мейл системата пренасочва входящата поща на даден домейн.

Например, може да използвате тази функция за да създадете резервен пощенски сървър в случай, че основния сървър поради някаква причина временно не е достъпен.

За да влезете в Email Routing интерфейс, отворете cPanel > Email и кликнете линка Email Routing:

Достъп до Email Routing в cPanel

Конфигуриране на Email Routing

За да конфигурирате начина, по който сървърът ви маршрутизира пощата на даден домейн, изпълнете следните стъпки:

Изберете желания домейн от менюто. Ако в cPanel акаунта съществува само един домейн, системата ще го избере автоматично.

Посочване на домейн

Изберете една от следните опции в Configure Email Routing:

Опции за конфигуриране на маршрутизирането

Автоматично откриване на конфигурацията - системата използва следните критерии за конфигуриране настройките за маршрутизиране:

  • Локален мейл сървър - MX записа за домейна с най-нисък приоритет сочи към IP адрес на този сървър;
  • Backup (резервен) мейл сървър - MX записа за домейна с най-нисък приоритет сочи към IP адрес на отдалечен (различен от локалния) сървър;
  • Отдалечен мейл сървър - няма MX запис за домейна, който да сочи към локалния мейл сървър.

Ако Mail Exchange конфигурацията (МХ записа) не резолва коректно IP адреса на мейл сървъра, автоматичното откриване няма да бъде успешно.

Локален мейл сървър - сървъра винаги приема поща за този домейн. Системата ще достави съобщението в пощенската кутия в акаунта.

Изберете тази опция, ако вашият сървър използва smarthosts (МТА Mail Transfer Agents, които доставят пощата само след аутентикация) или другo мрежово приложение за филтриране.

Backup Mail Exchanger - функционира като резервен мейл сървър. Системата ще съхранява пощата на домейна в опашката на резервния сървър докато сървър с по-нисък приоритет (с по-малка цифра в MX записа) бъде наличен за да достави пощата.

Трябва да конфигурирате основния MX запис да сочи към коректния мейл сървър.

Remote Mail Exchanger - сървърът няма да приема поща за този домейн. Системата препраща цялата поща за този домейн към МХ записа с най-нисък приоритет.

Трябва да конфигурирате основния MX запис да сочи към коректния мейл сървър.

Кликнете бутона Change за да запазите промените.

Избора на грешна опция може да прекъсне получаването на поща на вашия сървър. Ако не сте сигурни коя възможност да изберете, свържете се с отдел техническа поддръжка за съдействие.

За да управлявате MX записите на домейните в cPanel, използвайте Zone Editor.

Приоритет на мейл сървър

В примера по-долу двата мейл сървъра primary.example.com и secondary.example.com са оторизирани да доставят пощата на домейна example.com чрез двата MX записа:

example.com. IN MX 10 primary.example.com.
example.com. IN MX 20 secondary.example.com.

Основен мейл сървър е primary.example.com защото има по-нисък приоритет - 10. Пощата ще се обработва от вторичния мейл сървър secondary.example.com (приоритет 20) само в случай, че основния мейл сървър primary.example.com не е достъпен.

Заключение

Надяваме се, че информацията в тази статия ще ви помогне да управлявате лесно MX записите във вашия хостинг и пощенската система на всички ваши сайтове ще работи коректно.