Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Конфигуриране на SpamAssassin в cPanel

Конфигуриране на SpamAssassin в cPanel

Помощен център

Конфигуриране на SpamAssassin в cPanel

Apache SpamAssassin е най-популярната анти-спам платформа с отворен код, която представлява филтър за класифициране на имейли и блокиране на спам съобщения, познати още като нежелана електронна поща.

SpamAssassin интегрира широк спектър от съвременни тестове (над 700) за прогнозни и статистически анализи на имейл заглавия и текстови съобщения, текстов анализ, Bayesian филтриране, както и използване на DNS блокиращи (blacklist) списъци и публични филтриращи бази данни.

Когато даден тест открие съвпадение (съответен спам елемент в писмо) той получава оценка. При приключване на целия тест се сумира общия сбор от положителните тестове и се формира краен резултат (spam score).

Aко този резултат е по-висок от конфигурирания резултат (стойността по подразбиране е 5) писмото се маркира като спам и се третира според конфигурацията на мейл системата - изтрива се, добавя се SPAM в полето Относно (Subject) или се премества в предварително посочена папка.

За повече информация посетете spamassassin.apache.org, а на този адрес може да видите списък на SpamAssassin тестове http://spamassassin.apache.org/old/tests_3_3_x.html

В тази статия ще ви покажем как да конфигурирате SpamAssassin в cPanel.

За да влезете в интерфейса за конфигуриране на SpamAssassin, влезте в cPanel и в секция Email кликнете линка Apache SpamAssassin:

Достъп до Apache SpamAssassin в cPanel

Активиране и деактивиране на SpamAssassin

Интерфейсът SpamAssassin показва текущото състояние на спам филтъра.

За да активирате SpamAssassin, кликнете бутона Enable Apache SpamAssassin:

Бутон за активиране на SpamAssassin

Ще се появи съобщение за потвърждение, че активирането е успешно:

Потвърждение за успешно активиран

За да деактивирате SpamAssassin, кликнете бутона Disable Apache SpamAssassin:

Бутон за деактивиране на SpamAssassin

Ново съобщение ще потвърди деактивирането.

След това изберете стойност за спам резултат - от падащото меню изберете 6:

Избиране стойност за спам резултат

Това е сумата, с която ще се сравнява спам резултата за всяко отделно писмо. Писмата със сумарен спам резултат по-висок от 6 ще се маркират и третират като спам.

Автоматично изтриване на спам

Функцията Автоматично изтриване на спам изтрива съобщения, които надвишават конфигурирания спам резултат (в случая 6).

Счита се за най-добра практика филтрираните съобщения да се събират в отделна пощенска кутия за преглед и прецизиране на настройките на SpamAssassin.

Ако автоматичната функция изтрие всички филтрирани съобщения, никога няма да разберете колко съобщения са били филтрирани погрешно и следователно са били изтрити, а това може да има наприятни последици особено при бизнес кореспонденция.

За да сте сигурни, че автоматичното изтриване е деактивирано, кликнете бутона Disable Auto-Delete Spam:

Деактивиране на автоматичното изтриване

за да получите потвърждение:

Потвърждение за успешно деактивиране

Конфигуриране на SpamAssassin

Кликнете бутона Configure Apache SpamAssassin:

Интерфейс за конфигуриране на SpamAssassin

На нов екран имаме достъп до няколко опции за конфигуриране:

required_score - SpamAssassin проверява всяко имейл съобщение за характеристиките на спам и изчислява общия сумарен резултат, който се сравнява със стойността required_score.

Настройката по подразбиране е 5, но препоръчваме да зададете малко по-висока стойност - 6 или 7:

Стойност required_score

blacklist_from - полетата служат за въвеждане на имейл адреси, изпращащи писма, които често се маркират (неправилно) като не-спам, но които потребителя не желае да получава:

Полета за въвеждане на имейл адреси за блокиране

score - тук потребителя може да въведе данни от собствени тестове за фино настройване на резултатите от филтрирането. SpamAssassin е сложен софтуер и не се препоръчва въвеждане на стойности в тези полета, освен ако не сте напълно сигурни какво точно правите:

Стойности за фино настройване на филтъра

whitelist_from - полетата са предназначени за въвеждане на имейл адреси, изпращащи писма, които SpamAssassin често блокира (неправилно), но които потребителя желае да получава:

Полета за въвеждане на разрешени имейл адреси whitelist

Добавяне на допълнителни текстови полета

За да добавите повече от пет адреса в списъците (blacklist и whitelist) трябва първо да се запълнят наличните полета. След това при кликнете на бутона Save ще се появят допълнителните текстови полета:

Добавяне на допълнителни текстови полета

Използване на заместващи символи

Когато добавяте адреси в списъците (blacklist и whitelist) използвайте * като заместващ символ, който представлява няколко знака и ? за заместващ символ само на един знак.

Следващите примери показват как правилно да се използват заместващи символи в списък:

  • user@example.com - добавя в списък един имейл адрес;
  • *@example.com - добавя в списък всички пощи в example.com;
  • ?ser@example.com - добавя в списък user@example.com, но не и аuser@example.com.

Доставяне на филтрирани съобщения в пощенски акаунт или папка

Тъй като ние умишлено деактивирахме функцията Автоматично изтриване на спам, сега ще конфигурираме SpamAssassin да доставя филтрираните съобщения в имейл акаунт или папка по наш избор.

За нашия пример създадохме нова пощенска кутия spamassassin@icn-test.com.

Ако искате да използвате съществуващ имейл акаунт, но да създадете допълнителна папка в него, следвайте тези стъпки:

  • Отворете пощата през Webmail и изберете пощенския клиент RoundCube;
  • Кликнете линка Settings, след това кликнете линка Folders;
  • Кликнете върху знака +, въведете името на новата папка Spam и кликнете Save.

Новата папка ще бъде добавена в списъка Folders:

Списък с папки в RoundCube

Сега ще създадем нов филтър в интерфейса Global Email Filters защото тук можем да изберем къде да бъдат доставени спам писмата докато в интерфейса на SpamAssassin нямахме подобна опция на разположение.

В секция Email кликнете линка Global Email Filters.

Кликнете бутона Create a New Filter:

Бутон създаване на нов филтър

Дайте произволно, но описателно име на филтъра за да го разпознаете лесно ако в един момент се окаже, че имате няколко десетки филтри:

Поле за въвеждане име на филтъра

SpamAssassin е активиран и всички негови опции в Global Email Filter вече са активни и можем да ги използваме.

Следвайки инструкциите в cPanel активираме спам статуса в блока Rules. Няма смисъл да добавяме ново правило, в което да посочваме отново спам резултат, който вече сме конфигурирали:

Активиране на спам статус

Избираме действие Deliver to Folder в блока Actions и навигираме до пощата spamassassin@icn-test.com и папката Spam:

Интерфейс за избиране на действие и посочване на директория

Създаване на филтъра

Кликаме бутона Create и допълнително съобщение ни потвърждава, че филтъра е създаден успешно:

Потвърждение за успешно създаден филтър

Заключение

Конфигурирането на спам филтри, включително SpamAssassin, не е точна наука. Проверявайте периодично съобщенията в папката за спам и тествайте различни стойности за спам резултат и добавяне на адреси в списъци.

SpamAssassin включва поддръжка на много езици, но е възможно при работа с други, особено не латински езици, да не е толкова ефективен.

Ако забележете такива симптоми деактивирайте SpamAssassin и използвайте другите налични филтри в cPanel за създаване на по-прецизни правила за филтриране.